Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informační systém datových schránek (ISDS)

Provozní řád ISDS a jeho technické specifikace, jednotný standard pro komunikaci ISDS se spisovou službou (SS), API, Memorandum o spolupráci při vytváření technické části prováděcí vyhlášky o standardu ISDS 

  • Provozní řád informačního systému datových schránek
  • Jednotný standard pro komunikaci mezi spisovými službami (SS) a Informačním systémem datových schránek (ISDS)
  • Aplikační programové rozhraní (API) pro přístup k centrálním komponentám systému CzechPOINT@office
  • Memorandum o spolupráci při vytváření technické části prováděcí vyhlášky o standardu ISDS

Provozní řád informačního systému datových schránek

Provozní řád informačního systému datových schránek

Informační systém datových schránek se kromě Zákona č.300/2008 Sb. a navazujících Vyhlášek č.193/2009 Sb. a č.194/2009 Sb. řídí Provozním řádem. Tento dokument vydává správce ISDS a zveřejňuje jej na informačním webu Datových schránek. Text provozního řádu je ke stažení na portálu datových stránek.

 
Odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment, 10.11.2011

Jednotný standard pro komunikaci mezi spisovými službami (SS) a Informačním systémem datových schránek (ISDS)

Jednotný standard pro komunikaci mezi spisovými službami (SS) a Informačním systémem datových schránek (ISDS)

Dne 19. srpna 2008 vstoupil v platnost zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon, který vejde v účinnost od 1.července 2009 mimo jiné obsahuje ustanovení o Informačním systému datových schránek.

Zavedením Informačního systému datových schránek (dále jen ISDS) dojde ke zjednodušení komunikace mezi orgány státní moci a právnickými osobami popř. podnikajícími fyzickými osobami. Zprávy zasílané v rámci této komunikace budou mít charakter průkazných dokumentů.
Tento systém bude mít i zásadní vliv na provoz elektronických spisových služeb (dále jen ESS).

ESS nebo Elektronická podatelna bude ve většině případů častým „příjemcem“ a zpracovatelem datových zpráv přicházejících z datové schránky vlastníka. A taktéž naopak budou prostřednictvím ESS datové zprávy zasílány do ISDS jiným adresátům – příjemcům.

Ministerstvo vnitra ČR, za účelem stanovit jednotný standard komunikace mezi spisovými službami a Datovými schránkami, připravilo ve spolupráci s vybranými dodavateli spisových služeb dokument „Návrh funkcí WS pro komunikaci mezi ISDS a SS“.
 

Aplikační programové rozhraní (API) pro přístup k centrálním komponentám systému CzechPOINT@office

Aplikační programové rozhraní (API) pro přístup k centrálním komponentám systému CzechPOINT@office

Ministerstvo vnitra, jako provozovatel systému Czech POINT i jeho varianty CzechPOINT@office vytvořilo ve spolupráci s dodavateli unifikované programové rozhraní pro přístup k centrálním komponentám systému.

Toto rozhraní by mělo umožnit výrobcům spisových služeb vytvoření funkcionality autorizované konverze z moci úřední přímo v prostředí spisové služby, při zajištění nutné konektivity na centrální komponenty systému CzechPOINT, jak je definováno v zákoně a doplňujících vyhláškách.

Přílohou tohoto textu je obecný popis celé problematiky ve formátu PDF, a dále podrobná specifikace API s příklady datových vět a dalšími náležitostmi ve formátu ZIP.

Přiložené dokumenty slouží k vývoji potřebných komponent spisové služby a následnému testování. Pro samotné propojení systémů je třeba evidence spisové služby a jejího rozhraní na Ministerstvu vnitra - výrobci spisových služeb, kteří mají o napojení software na toto programové rozhraní, mohou tento zájem projevit formou e-mailu, ve kterém uvedou název a verzi vyvíjeného software a přibližný termín realizace testovacího propojení.

E-mail by měl být zaslán na kontaktní adresy paní Šmardové (jarmila.smardova@mvcr.cz) a paní Uhlářové (pavla.uhlarova@mvcr.cz), stejně tak jako případné doplňující dotazy. Tyto budou následně předávány dodavatelům centrály Czech POINT a na jejich základě bude rozhraní doplněno. 

Související soubory:

Memorandum o spolupráci při vytváření technické části prováděcí vyhlášky o standardu ISDS

vytisknout  e-mailem