Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informační systém datových schránek (ISDS)

Provozní řád ISDS a jeho technické specifikace, jednotný standard pro komunikaci ISDS se spisovou službou (SS), API, Memorandum o spolupráci při vytváření technické části prováděcí vyhlášky o standardu ISDS 

Aplikační programové rozhraní (API) pro přístup k centrálním komponentám systému CzechPOINT@office

Ministerstvo vnitra, jako provozovatel systému Czech POINT i jeho varianty CzechPOINT@office vytvořilo ve spolupráci s dodavateli unifikované programové rozhraní pro přístup k centrálním komponentám systému.

Toto rozhraní by mělo umožnit výrobcům spisových služeb vytvoření funkcionality autorizované konverze z moci úřední přímo v prostředí spisové služby, při zajištění nutné konektivity na centrální komponenty systému CzechPOINT, jak je definováno v zákoně a doplňujících vyhláškách.

Přílohou tohoto textu je obecný popis celé problematiky ve formátu PDF, a dále podrobná specifikace API s příklady datových vět a dalšími náležitostmi ve formátu ZIP.

Přiložené dokumenty slouží k vývoji potřebných komponent spisové služby a následnému testování. Pro samotné propojení systémů je třeba evidence spisové služby a jejího rozhraní na Ministerstvu vnitra - výrobci spisových služeb, kteří mají o napojení software na toto programové rozhraní, mohou tento zájem projevit formou e-mailu, ve kterém uvedou název a verzi vyvíjeného software a přibližný termín realizace testovacího propojení.

E-mail by měl být zaslán na kontaktní adresy paní Šmardové (jarmila.smardova@mvcr.cz) a paní Uhlářové (pavla.uhlarova@mvcr.cz), stejně tak jako případné doplňující dotazy. Tyto budou následně předávány dodavatelům centrály Czech POINT a na jejich základě bude rozhraní doplněno. 

Související soubory:

vytisknout  e-mailem