Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informační systém datových schránek (ISDS)

Provozní řád ISDS a jeho technické specifikace, jednotný standard pro komunikaci ISDS se spisovou službou (SS), API, Memorandum o spolupráci při vytváření technické části prováděcí vyhlášky o standardu ISDS 

Jednotný standard pro komunikaci mezi spisovými službami (SS) a Informačním systémem datových schránek (ISDS)

Dne 19. srpna 2008 vstoupil v platnost zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon, který vejde v účinnost od 1.července 2009 mimo jiné obsahuje ustanovení o Informačním systému datových schránek.

Zavedením Informačního systému datových schránek (dále jen ISDS) dojde ke zjednodušení komunikace mezi orgány státní moci a právnickými osobami popř. podnikajícími fyzickými osobami. Zprávy zasílané v rámci této komunikace budou mít charakter průkazných dokumentů.
Tento systém bude mít i zásadní vliv na provoz elektronických spisových služeb (dále jen ESS).

ESS nebo Elektronická podatelna bude ve většině případů častým „příjemcem“ a zpracovatelem datových zpráv přicházejících z datové schránky vlastníka. A taktéž naopak budou prostřednictvím ESS datové zprávy zasílány do ISDS jiným adresátům – příjemcům.

Ministerstvo vnitra ČR, za účelem stanovit jednotný standard komunikace mezi spisovými službami a Datovými schránkami, připravilo ve spolupráci s vybranými dodavateli spisových služeb dokument „Návrh funkcí WS pro komunikaci mezi ISDS a SS“.
 

vytisknout  e-mailem