Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro obce k dopadům mimořádných opatření v případě jejich uzavření z důvodu karantény

 

INFORMACE PRO OBCE K DOPADŮM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU (OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2) V PŘÍPADĚ JEJICH UZAVŘENÍ Z DŮVODU KARANTÉNY

Při vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se aktivují úkoly vyplývající z krizového zákona[1], který jasně stanoví kompetence Hasičského záchranného sboru, hejtmanů, krajských úřadů, starostů obcí (zejm. starostů obcí s rozšířenou působností), obecních úřadů a dalších subjektů.

Garantem "krizového zákona" je Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V souvislosti s řešením krizových stavů jsou nastaveny mechanismy a postupy, jak získávat informace k řešení dílčích specifických problémů a jak je řešit.

Kromě dalších mohou být zde řešeny i postupy při zajištění základních veřejných služeb, zejména:

 • zajištění pitné vody,
 • zajištění odvozu odpadů včetně odpadů od osob nemocných,
 • zajištění dodávky a případně i distribuce potravin,
 • zajištění bezpečnosti v obci,
 • zajištění informovanosti občanů,
 • zajištění zdravotní péče pro občany včetně péče specialistů a
 • případně dopravy do jiné obce/města za tímto účelem
 • další potřebné služby.
   

V této souvislosti je třeba poznamenat, že

 • veškeré informace jsou přímo na obce odesílány cestou kontaktního místa krajského operačního a informačního střediska (KOPIS). KOPIS odesílá i informační SMS starostům obcí a členům dotčených krizových štábů a lze přes něj řešit všechny záležitosti týkající se krizové situace;
 • v rámci krajů je vytvořen systém komunikace od úrovně kraje přes obce s rozšířenou působností až po jednotlivé obce. Jsou stanoveny jednotné komunikační kanály - všichni disponují potřebnými kontakty. Všechny obce v kraji mají k dispozici "karty", na kterých jsou tyto kontakty uvedeny.
   

Na příkladu karanténní situace na Olomoucku je možno dokladovat, že v souvislosti s řešením stavu dochází mj. k následujícím aktivitám:

 • každý den probíhá na HZS Olomouckého kraje zasedání krizového štábu kraje;
 • funguje stálá pracovní skupina krizového štábu kraje, která zabezpečuje starostům maximální servis, přijímá požadavky, které přesahují rámec jejich možností, řeší je a připravuje podklady pro další rozhodování;
 • denně probíhá v 19:00 hod. telekonference mezi starosty obcí (Litovel, Uničov a Červenka), hejtmanem kraje, zástupci krajské hygienické stanice, Policie ČR a HZS ČR, vždy je provedena rekapitulace událostí za uplynulý den, jsou předneseny a zaevidovány problémy a požadavky v uzavřeném území s konkrétním stanovením termínů a odpovědnosti za jejich plnění;
 • Krajská hygienická stanice zřídila v prostorách HZS Olomouckého kraje infolinku pro občany a firmy;
 • HZS Olomouckého kraje dále zřídil ve spolupráci s krajem pro občany uzavřených obcí linku psychosociální pomoci.
   

Při řešení krizových situací vyhlášených vládou je třeba komunikovat a řešit specifické požadavky v součinnosti s krajským operačním a informačním střediskem a také veškerá komunikace je zajišťována prostřednictvím systému KOPIS.

  

Informace k činnosti obcí

Zejména pro představitele obcí a krajů jsou další informace vztahující se k jejich činnosti pravidelně zveřejňovány a průběžně aktualizovány na stránkách Ministerstva vnitra https://ww.mvcr.cz/, v sekci: Koronavirus - informace MV.

Kromě důležitých informací jsou zde mimo jiné uvedeny i konkrétní doporučení speciálně pro obce a kraje (více na: Informace pro obce).

  

Pro získání aktuálních informací doporučujeme průběžně sledovat aktualizované internetové stránky Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese.

  

Praha 24. března 2020

Zpracoval:
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

  

  


[1] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  

vytisknout  e-mailem