Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině

UA_iko.jpg Українська версія

Na území České republiky mohou občané Ukrajiny, kteří jsou držiteli platného biometrického cestovního pasu, po dobu 90 dnů pobývat bezvízově, pouze je nutné se do 3 dnů registrovat u cizinecké policie, pokud to neudělá ubytovací zařízení. Pokud chcete na území České republiky zůstat a zapojit se do běžného života, je možné požádat o dočasnou ochranu. Níže naleznete podrobnější informace.

  

 1. Aktuality

 2. Základní informace

  1. Informace k podání žádosti o dočasnou ochranu

  2. Informace pro držitele dočasné ochrany

  3. Informace k prodloužení dočasné ochrany

  4. Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění na území

  5. Informace k prodloužení víza strpění

 3. Otázky a odpovědi

 4. Kontakty (vč. infolinky) 

 5. Pomoc dalších států občanům Ukrajiny

 6. Další informace související s ruskou agresí na Ukrajině

 7. → Psychologická pomoc pro občany

  

I. Aktuality

-
PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY
Online registrace k prodlužování dočasné ochrany bude spuštěna 30. 1. 2023 a bude otevřena do 31. 3. 2023. Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany bude možné pouze online. Neregistrujte se k prodloužení dočasné ochrany přes stávající Internetové objednávání (FRS). Tato webová stránka neslouží pro online registraci k prodloužení dočasné ochrany. Odkaz na online registraci zveřejníme s jejím spuštěním. Celý proces prodloužení dočasné ochrany včetně online registrace bude zdarma. 
POZOR NA PODVODNÉ TELEFONÁTY
V posledních dnech zaznamenáváme zvýšené množství podvodných telefonátů. Volající se představují jako úřední orgány (KACPU, Ministerstvo vnitra ČR atd.) a snaží se od volaného vylákat osobní údaje, bankovní nebo jiné citlivé informace. Buďte obezřetní a nikdy tyto informace o své osobě po telefonu nesdělujte.
KACPU JIHOČESKÉHO KRAJE MĚNÍ ADRESU A PROVOZNÍ DOBU
Od pondělí 16. ledna 2023 dochází ke změně adresy a provozní doby KACPU v Jihočeském kraji. Nově bude agenda KACPU odbavována v prostorách objektu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje na adrese Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice. Otevírací doba bude: pondělí a středa 8:00 - 17:00, pátek 8:00 - 13:30.
V úterý a ve čtvrtek (8:00 - 12:00) budou odbavovány pouze záležitosti týkající se oznamování změn adresy.
NUTNOST AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ V CESTOVNÍM PASU PŘI ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ POVOLENÍ K POBYTU
Pokud se jako občané Ukrajiny chystáte žádat o povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU nebo o povolení k trvalému pobytu, budete k žádosti potřebovat předložit platný cestovní pas.
Pokud se vám změnilo jméno či příjmení (například po sňatku), potřebujete k žádosti doložit nový pas s vašimi aktuálními údaji. Pas s vaším starým jménem je podle českých zákonů neplatný.
O vydání nového cestovního pasu můžete požádat na Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Bližší informace naleznete zde.
Aby vám Velvyslanectví mohlo vydat nový cestovní pas, budete potřebovat vnitřní pas s vaším novým jménem. O nový vnitřní pas žádejte u Státní migrační služby Ukrajiny.
HLÁŠENÍ ZMĚN
V souvislosti s plánovaným prodloužením dočasné ochrany, upozorňujeme držitele dočasné ochrany, aby včas oznámili změny týkající se jejich pobytu na území České republiky (změna místa hlášeno pobytu, změna cestovního dokladu, změna osobních údajů).
NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 12. ŘÍJNA 2022
Nařízení vlády stanovuje rozsah výjimek ze zákazu přijímat žádosti o vydání víza nebo povolení k pobytu na zastupitelských úřadech České republiky pro občany Ruské federace a Běloruské republiky. Zároveň i nadále umožňuje státním příslušníkům Ruské federace a Běloruské republiky, kterým již bylo vyznačeno vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, převzít průkaz o povolení k pobytu a dokončit tak řízení (nařízení vlády z 12. října 2022 ke stažení zde (pdf, 2,2 MB).
NAŠI UKRAJINCI NA FACEBOOKU
Spustili jsme facebookovou stránku Naši Ukrajinci. Jedná se o informační kanál určený pro cizince, kteří přicházejí do České republiky v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Na stránce najdete aktuální informace o právech a povinnostech osob, kterým byl udělen status dočasné ochrany.
Sledujte nás.
S PLATNÝM POBYTOVÝM OPRÁVNĚNÍM NEŽÁDEJTE O DOČASNOU OCHRANU
Pokud máte v České republice platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, zaměstnanecká nebo modrá karta), nemáte nárok na dočasnou ochranu.
Prodlužte si včas vaše pobytové oprávnění, případně oznamte změnu zaměstnavatele, pokud se vás týká. Jen tak budete mít jistotu dalšího pobytu v České republice nehledě na vývoj na Ukrajině.
Nahradit vaše dosavadní pobytové oprávnění pak můžete jen vízem za účelem strpění pobytu. To ale není vhodnou alternativou, protože se jedná jen o dočasné řešení. Po jeho skončení se nemůžete vrátit k vašemu původnímu pobytovému oprávnění, ani žádat o jiné a budete muset z České republiky vycestovat.
Podívejte se, jak si nyní můžete prodloužit pobytové oprávnění.
KRAJSKÁ ASISTENČNÍ CENTRA NA POMOCI UKRAJINĚ
K registraci občanů Ukrajiny přicházejících do ČR z důvodu ruské agrese na Ukrajině byla zřízena Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU). Jejich seznam a další informace naleznete zde.

  

II. Základní informace

otazka_-_ikonka.png

Jsem občan Ukrajiny a prchám z Ukrajiny před válečným konfliktem. Mohu v České republice požádat o dočasnou ochranu?

Zde zjistím základní informace o možnosti pobytu v České republice. Zjistím zde také jak vyplnit formulář žádosti o dočasnou ochranu, jak hlásit změny Ministerstvu vnitra a další užitečné informace o pobytu v České republice.

INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOČASNOU OCHRANU

Splňuji podmínky pro udělení dočasné ochrany?

Dočasná ochrana bude v České republice poskytována zejména těmto osobám:

 1. Občanům Ukrajiny, kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali na Ukrajině a Ukrajinu následně opustili.

 2. Cizincům ze třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, kterým byla před datem 24. února 2022 na Ukrajině poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana.

 3. Rodinným příslušníkům osob uvedených v bodě 1-2, kteří společně s nimi pobývali na Ukrajině před datem 24. února 2022 a následně společně Ukrajinu opustili.
  Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/manželka, registrovaný partner, nezletilé svobodné dítě osoby uvedené v bodě 1-2 nebo nezletilé svobodné dítě manžela takové osoby anebo jiný tzv. blízký příbuzný závislý na péči a žijící v rodině takové osoby.

 4. Cizincům, kteří byli ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování do státu, jehož jsou státním občanem, nebo části jeho území, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Dočasnou ochranu lze dále udělit z důvodu sloučení rodiny s držitelem dočasné ochrany případně výjimečně i v jiných případech.

Cizinec, který měl platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý / trvalý pobyt / dočasnou ochranu) vydané v jiném státu a takové pobytové oprávnění bylo zrušeno / vypršelo po 24. únoru 2022, nemá nárok na udělení dočasné ochrany. Na dočasnou ochranu zároveň nemá nárok cizinec, který měl dlouhodobé pobytové oprávnění v ČR a po 24. únoru 2022 si tento pobyt neprodloužil nebo mu byl zrušen. Tito cizinci nejsou osobami, které žily / pobývaly na území Ukrajiny před datem 24. února 2022.
 

Jak mohu požádat o dočasnou ochranu?

O udělení dočasné ochrany žádejte osobně.

V ostatních případech žádám o dočasnou ochranu osobně na pracovištích OAMP Ministerstva vnitra, kde mi pomohou situaci individuálně vyřešit i jinak.

Občané Ukrajiny, kteří požádali o udělení jiného pobytového oprávnění (například o zaměstnaneckou kartu), řeší nadále pobytové záležitosti na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra.
 

Co potřebuji k žádosti o dočasnou ochranu?

 • K žádosti je nutné předložit

  • vyplněný tiskopis (pdf, 2 MB),

  • platný cestovní pas, jste-li jeho držiteli,

  • doklad o tom, že jste ke dni 24. 2. 2022 pobývali na území Ukrajiny a Ukrajinu jste opustili v důsledku invaze vojsk Ruské federace (např. údaje v cestovním pase, potvrzení o humanitárním vstupu nebo jiný doklad vydaný na vaše jméno, který by dosvědčoval váš pobyt na Ukrajině),

  • potvrzení o zajištění ubytování, pokud vám jej nezajišťuje orgán krizového řízení

  • a doporučujeme mít vlastní fotografii ve formátu (45 x 35 mm).

 • Aby byl celý proces rychlejší, mohu vyplnit tiskopis předem.


Pokud k žádosti nepředložím platný cestovní doklad, může se řízení o vydání dočasné ochraně protáhnout. Ministerstvo vnitra nemůže garantovat, že vyřízení žádosti a udělení dočasné ochrany proběhne na místě.
 

Jak si zajistit bezplatnou zdravotní péči?

Všechny potřebné informace k zajištění bezplatné zdravotní péče jsou přehledně zde.
 

UKR22-Docasna_ochrana_-_20220927.jpg
ke stažení (pdf, 2 MB)

  

INFORMACE PRO DRŽITELE DOČASNÉ OCHRANY

Informace o cestovním průkazu totožnosti

V případě, že vám byla udělena dočasná ochrana a nejste držitelem platného cestovního dokladu, vydá vám Ministerstvo vnitra nebo policie cestovní průkaz totožnosti pouze po prokázání, že potřebujete opustit území České republiky (letenkou, jízdenkou), a to za podmínky, že je to nutné z důvodu výkonu povolání nebo z jiného naléhavého důvodu. Cestovní průkaz totožnosti se nevydává pro účely cest na Ukrajinu. Místní podmínky na pracovištích Policie ČR a Ministerstva vnitra umožňují vydávat cestovní průkazy totožnosti pouze ve skutečně odůvodněných případech.

Důležité je hlásit změnu místa pobytu do 3 dnů. Jak mám tuto a další změny hlásit Ministerstvu vnitra?

 • Změnu adresy můžete hlásit poštou nebo na spádovém pracovišti OAMP Ministerstva vnitra podle nového místa bydliště.

 • Při změně adresy je nutné doložit i doklad o zajištění ubytování na nové adrese. Takovým dokladem může být nájemní smlouva, písemné potvrzení vlastníka atd. Pokud nepředložíte doklad o zajištění ubytování na nové adrese, nebude změna provedena. Ať už se rozhodnete pro nahlášení změny adresy osobně, či poštou, pokud jako doklad o zajištění ubytování předkládáte nájemní smlouvu, použijte její úředně ověřenou kopii.

 • V Praze a středočeském kraji jako občané Ukrajiny můžete vyřídit ohlášení změny místa pobytu na území České republiky, a také ohlášení dalších změn, v mimořádných hodinách na pracovišti OAMP MV.

 • V ostatních regionech České republiky jako občané Ukrajiny můžete vyřídit ohlášení změny místa pobytu na území České republiky, a také ohlášení dalších změn, na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU). Ale pouze v provozních hodinách, kdy jsou zde zastoupeni pracovníci Odboru azylové a migrační politiky MV. Některá KACPU omezují provoz, proto doporučujeme si vždy aktuální provozní dobu zkontrolovat zde.

 • K ohlášení změn můžete také využít tiskopis uvedený níže. Vyplněný tiskopis včetně případných příloh je potřeba zaslat poštou na adresu některého z pracovišť OAMP Ministerstva vnitra, nebo se na pracoviště dostavit osobně. Prosíme, žádné změny neohlašujte e-mailem, nebudou brány v potaz.

Tiskopis pro vyplnění je dostupný zde (pdf, 2 MB).

  

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY

Prodloužit dočasnou ochranu mohou všichni držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce roku 2022, a její platnost vyprší do 31. března 2023. Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany bude možné pouze online, za osoby mladší 18 let provádí registraci jejich odpovědný zástupce. Při registraci budete muset uvést: osobní údaje, místo vašeho hlášeného pobytu v České republice, adresu a název školy, či školky, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné docházky, popřípadě vazbu k osobě mladší 18 let, za kterou žádáte o prodloužení dočasné ochrany.

Osoba mladší 18 let, která je na území České republiky bez zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby, je ze zákona zastoupena orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
 

Jak můžete prodloužit dočasnou ochranu?

 • 30. ledna 2023 bude spuštěna nová online platforma na registraci k prodloužení dočasné ochrany.

 • Na provedení online registrace budete mít čas do 31. března 2023. V případě, že do konce března registraci neprovedete, dočasná ochrana vám zanikne.

 • Při online registraci si zarezervujete termín na osobní setkání na pracovišti Ministerstva vnitra. Potvrzení o registraci obdržíte e-mailem.

 • Registrací a rezervací termínu se vám dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2023. Budete mít tak dostatek času se dostavit v předem stanovený termín na naše pracoviště za účelem vylepení vízového štítku.

 • V termínu, který jste si zvolili během online registrace, se osobně dostavíte na pracoviště Ministerstva vnitra. Na pracoviště si vezměte s sebou:

  • platný cestovní doklad, pokud jste jeho držiteli, případně jiný doklad, jímž prokážete svoji totožnost, pokud platný cestovní doklad nemáte,

  • doklad o ubytování (nemusíte předkládat, pokud jste ubytováni v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo jste požádali o dočasnou ochranu až po 27. červnu 2022 a místo hlášeného pobytu se nezměnilo),

  • dokumenty dokazující, že jste oprávněni zastupovat osobu mladší 18 let, pokud jednáte jejím jménem.

Pokud bude vše v pořádku, bude vám vylepen vízový štítek. Tím se vaše dočasná ochrana prodlouží do 31. března 2024.
 

Zastupování nezletilé osoby při prodlužování dočasné ochrany

Za osoby mladší 18 let může provést registraci k prodloužení dočasné ochrany pouze jejich zletilý, oprávněný zástupce. Pokud tedy zastupujete nezletilou osobu, musíte prokázat vazbu, která vás k tomu opravňuje. Za tímto účelem mohou být použity různé dokumenty v závislosti na tom, koho zastupujete. S těmito dokumenty a dokladem totožnosti se následně dostavte na pracoviště k vylepení vízového štítku.
 

Jakým způsobem prokázat vazbu k dítěti?

Vazbu prokážete dokumentem, který vás opravňuje k zastupování nezletilého. Druh dokumentu, který bude od vás vyžadován, se liší v závislosti na vaší vazbě k dítěti. Dokumenty k prokázání vazby mohou být předloženy v ukrajinském, ruském a anglickém jazyce. V jiných jazycích je nutný jejich úředně ověřený překlad.
 

Jaké konkrétní dokumenty je možné k prokázání této vazby použít?

Níže je k dispozici seznam dokumentů, kterými lze prokázat vaši vazbu k dítěti v závislosti na vašem vztahu:

Zastupuji:

 1. Své vlastní dítě (jsem rodič) - v tomto případě doložte vazbu:

  1.  rodným listem (vzor 1, vzor 2 nebo vzor 3) (ze kterého bude váš vztah k dítěti patrný), nebo

  2.  cestovním dokladem (pasem), kde dítě máte, jako jeho rodič, zapsáno, nebo

  3.  čestným prohlášením, učiněným před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (vzor).

 2. ​Vnouče (jsem prarodič dítěte) - v tomto případě doložte vazbu:

  1. sérií rodných listů (vzor 1, vzor 2 nebo vzor 3), pomocí kterých prokážete přímou linii rodinných vazeb. To znamená rodný list rodiče dítěte, který je zároveň vaším potomkem, a rodný list zastupovaného dítěte, nebo

  2. rodným listem dítěte spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů dítěte (vzor 1 nebo vzor 2) (může se jednat například o plnou moc k výjezdu dítěte do zahraničí), nebo

  3. čestným prohlášením, učiněným před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (vzor).

 3. ​Svého bratra nebo sestru (jsem sourozenec starší 18 let) - v tomto případě doložte vazbu:

  1. sérií rodných listů (vzor 1, vzor 2 nebo vzor 3) (svým rodným listem a rodným listem vašeho sourozence), nebo

  2. rodným listem vašeho sourozence spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů (vzor 1 nebo vzor 2) (může se jednat například o plnou moc k výjezdu dítěte do zahraničí), nebo

  3. čestným prohlášením, učiněným před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (vzor).

 4. ​Nezletilé dítě na základě jiné vazby (jsem jiná příbuzná nebo blízká osoba, pěstoun, opatrovník nebo poručník a k zastupování dítěte jsem byl určen úředním orgánem) - v tomto případě doložte vazbu:

  1. oficiálním rozhodnutím úředního orgánu (může se jednat například o rozhodnutí o svěření do péče (vzor), o opatrovnictví (vzor), dohodu mezi pěstounem a rodiči spolu s průkazem o zapsání do seznamu pěstounů nebo rozhodnutí ukrajinského městského úřadu o svěření do pěstounské péče nebo ustanovení opatrovníka (vzor 1, vzor 2 nebo vzor 3) atd. Akceptována jsou rozhodnutí českých i ukrajinských orgánů), nebo

  2. rodným listem dítěte spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů dítěte (vzor 1 nebo vzor 2) (může se jednat například o plnou moc k výjezdu dítěte do zahraničí), nebo

  3. čestným prohlášením, učiněným před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) (vzor).
    

Upozornění

V souvislosti s plánovaným prodloužením dočasné ochrany, upozorňujeme držitele dočasné ochrany, aby včas oznámili změny týkající se jejich pobytu na území České republiky (změna místa hlášeno pobytu, změna cestovního dokladu, změna osobních údajů…).

VÍZUM K POBYTU NAD 90 DNŮ ZA ÚČELEM STRPĚNÍ NA ÚZEMÍ

Co mám dělat, jestliže nesplňuji podmínky pro udělení dočasné ochrany a nemůžu se vrátit na Ukrajinu nebo do jiné země?

Máte možnost na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra požádat o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území.

Žádost podávejte osobně.

K žádosti je nutné:

 • dopředu vyplnit tiskopis žádosti (pdf, 527 kB),
 • donést kolkové známky ve výši 300 Kč (možno zakoupit pouze na pobočkách České pošty) na úhradu správního poplatku za přijetí žádosti,
 • přinést jednu vaši fotografii pasového formátu (45 x 35 mm),
 • předložit cestovní pas, jste-li jeho držitelem,
 • a předložit doklad či doklady prokazující existenci překážky na vůli nezávislé, která vám brání vycestovat z území České republiky. Tento doklad lze nahradit vaším čestným prohlášením pouze v případě, že jde o skutečnosti obecně známé.

Žádost o toto vízum není vyřizována na místě. Zákonná lhůta pro vyřízení takové žádosti je 30 dní. Vyrozumění o výsledku řízení bude zasláno poštou. Pokud nepředložíte některou z výše uvedených náležitostí žádosti nebo neuhradíte správní poplatek, bude žádost vyhodnocena jako nepřijatelná a bude Vám vrácena.

Vízum za účelem strpění vydané v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině vycestováním z území ČR nezaniká.

Držitelé tohoto typu víza nejsou účastníci veřejného zdravotního pojištění. Nemohou žádat o udělení tzv. humanitární dávky, ani jim není poskytována žádná další asistence. Zároveň toto vízum neopravňuje k volnému přístupu na trh práce, proto je nutné požádat si na příslušné pobočce Úřadu práce o vydání pracovního povolení.
 

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ VÍZA STRPĚNÍ

V případě, že vám bylo uděleno vízum za účelem strpění vydané v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, nepodávejte žádost o jeho prodloužení. Prodlouží se Vám po nadcházející novele zákona č. 65/2022 Sb. automaticky do 31. 3. 2024.

Automatické prodloužení nastane pouze u těch víz, která byla vydána po 24. únoru 2022 a to v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Stejně tak není nutné si k prodloužení platnosti tohoto víza nechat vyznačit nový vízový štítek.

V případech, kdy si necháte nový vízový štítek vyznačit, bude již označen kódem D/SD/91. Vycestováním z území České republiky toto vízum nezaniká.

Za účelem vyznačení nového vízového štítku je nutné se předem objednat, a to pouze prostřednictvím objednávací linky nebo přes internetový rezervační systém FRS. První termíny k vyznačení nového vízového štítku budou na pracovištích k dispozici od 25. 2. 2023. Tento postup nevyužívejte k objednání k registraci k prodloužení dočasné ochrany.

  

III. Otázky a odpovědi

OBECNÉ INFORMACE
1) Získal jsem dočasnou ochranu v České republice. Co to pro mě znamená? Můžu se přestěhovat do jiného státu Evropské Unie a zůstat tam?
 • Jako osoba s udělenou dočasnou ochranou máte možnost pobývat na území ČR po dobu až 1 roku (s ohledem na účinnost zákona lex Ukrajina však maximálně do 31. března 2023), máte přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění po dobu 150 dnů, přístup ke vzdělávání, volný přístup na trh práce a nárok na další asistenci, například při ubytování.

  Tato práva je však možné využít jen na území ČR. Obecně platí princip, že o dočasnou ochranu je možné požádat v jakékoliv zemi EU (kromě Dánska), výhody plynoucí z tohoto pobytového titulu je pak ale možné čerpat jen v zemi, která dočasnou ochranu udělila. Osoby s udělenou dočasnou ochranou mohou na dobu max. 90 dnů vycestovat do jiné země EU (například za účelem turistiky), ale jen, pokud mají biometrický pas, na tzv. bezvízový pobyt. Nemohou tam ale čerpat další práva, například pracovat, pokud to tato země svým rozhodnutím nepovolí.

  Pokud vám byla dočasná ochrana udělena v jiném státě EU, a jste držitelem platného biometrického pasu, můžete v České republice pobývat bez víza nejdéle 90 dnů. V rámci tzv. bezvízového pobytu nemůžete v České republice pracovat.
2) Máte v ČR platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý / trvalý pobyt), které lze prodloužit?
3) Máte platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu) v jiném členském státu Evropské unie nebo státu mimo EU?
 • V takovém případě dočasnou ochranu v České republice nemůžete získat. Ve věci pobytových záležitostí se proto raději obraťte na příslušné úřady státu, kde Vám bylo takové oprávnění vydáno.
4) Jsem občan Ukrajiny, přicestoval jsem do ČR po 24. únoru 2022 a pobývám zde bezvízově nebo na krátkodobé vízum vydané Českou republikou. Co mám dělat, pokud se nemůžu vrátit zpátky na Ukrajinu?
 • V případě bezvízového styku můžete na území ČR pobývat po dobu 90 dnů v předcházejícím 180denním období.

  Pokud jste ubytováni v soukromí, je nutné zaregistrovat se do 3 dnů od vstupu na území na Policii ČR - na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie. V ostatních případech registraci zajistí ubytovatel.

  Pokud jste na území států schengenského prostoru vstoupil na základě krátkodobého víza nebo bez víza a platnost krátkodobého víza nebo bezvízového styku Vám brzy vyprší/již vypršela, je nutné se dostavit se do některého z Krajských asistenčních center pro pomoc Ukrajině (KACPU), kde si můžete zažádat o dočasnou ochranu. Dočasná ochrana umožňuje volný přístup na trh práce a vstup do veřejného zdravotního pojištění.
5) Jsem občan Ukrajiny, přicestoval jsem do ČR a nemám platný cestovní doklad. Co mám dělat, pokud se nemůžu vrátit zpátky na Ukrajinu?
 • Pokud jste schopen/na prokázat svou totožnost ukrajinským občanským průkazem, můžete požádat o dočasnou ochranu. Pokud nemáte žádný doklad totožnosti, kontaktujte prosím za účelem potvrzení vaší státní příslušnosti Velvyslanectví Ukrajiny nebo Konzulát Ukrajiny v České republice.
6) Může o dočasnou ochranu požádat i můj rodinný příslušník, který není občanem Ukrajiny?
 • Ano, musí se ale jednat o tzv. blízké rodinné příslušníky, kteří před datem 24. února 2022 spolu pobývali na Ukrajině a následně společně Ukrajinu opustili. Za blízké rodinné příslušníky jsou považováni manželé/registrovaní partneři, nezletilé nesezdané dítě občana Ukrajiny, rodič nesezdaného nezletilého občana Ukrajiny, a za určitých okolností také jiný závislý příbuzný občana Ukrajiny za předpokladu, že doloží příbuzenskou vazbu.
7) Musím někomu oznámit, že jsem přicestoval do České republiky?
 • Ano. Povinností každého cizince, který přijíždí do ČR, je se zaregistrovat na Policii ČR - na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie do 3 dnů od jeho příjezdu do České republiky (v případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních tuto povinnost vyřizuje ubytovatel).

  Ubytovatelem se ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, rozumí i osoba, která poskytuje ubytování osobám prchajícím z Ukrajiny a splňuje podmínky v ust. § 99 tohoto zákona. Na ubytovatele se vztahují povinnosti uvedené v § 100 zák. č. 326/1999 Sb.
8) Musím s sebou brát děti mladší 15 let na registraci na cizinecké policii?
 • Nemusíte, podle ust. § 93 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců cizinec mladší 15 let nemá povinnost ohlášení místa pobytu. Nemusí se tedy registrovat na cizinecké policii. O dočasnou ochranu za dítě mladší 15 let žádá jeho zákonný zástupce.
9) Musím s sebou brát děti mladší 15 let na pracoviště OAMP MV nebo do KACPU?
 • Velmi doporučujeme přijít i s dětmi pro případ, že by k provedení některých úkonů byla nezbytná jejich osobní přítomnost. Můžete tak předejít nutnosti dostavit se opakovaně. Pokud budete pro děti žádat o dočasnou ochranu bez jejich přítomnosti, je nutné s sebou mít jejich cestovní doklad nebo rodný list a fotografii pasového formátu.
10) Chci se vzdát dočasné ochrany, která mi byla Českou republikou udělena. Je to možné?
11) Odjíždím trvale z ČR zpět na Ukrajinu a mám udělenou dočasnou ochranu, jaké mám povinnosti vůči ČR?
 • Dočasné ochrany byste se měl vzdát, v opačném případě po Vás bude vyžadováno plnění povinností (v této souvislosti můžete navštívit pro více informací webu Naši Ukrajinci) spojených s pobytem na území včetně povinnosti hradit komunální poplatky, případně povinnost zajistit absolvování povinné školní docházky vašich dětí a podobně. Pokud vlastníte biometrický pas, přijďte v této záležitosti do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Pokud ho nevlastníte, je nutné dostavit se na pracoviště MV OAMP.
12) Mám podanou žádost o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu na Ukrajině, co mám dělat?
 • Pokud máte podanou žádost o dlouhodobé vízum, bude možné si toto vízum vyzvednout na určeném zastupitelském úřadě, který bude po dobu uzavření zastupitelských úřadů na Ukrajině k dispozici. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
13) Mohou přicestovat Ukrajinci, kteří nemají biometrický pas nebo mají vyčerpaný bezvízový pobyt nebo mají děti, které nemají vyřízený pas?
 • Nemůžeme garantovat, že bude umožněno překročit vnější hranici EU. Je potřeba si s sebou vzít všechny dostupné dokumenty prokazující jejich totožnost.
14) Ukrajinec, který do ČR přicestuje na biometrický pas, nemůže v ČR legálně pracovat. Jak si může zařídit pracovní povolení?
 • Biometrický pas neopravňuje k práci v České republice.
  Pokud vám byla udělena dočasná ochrana, máte volný přístup na trh práce ČR.

  Bylo-li vám uděleno vízum za účelem strpění pobytu na území České republiky podle pobytového zákona, protože nesplňujete podmínky pro udělení dočasné ochrany, musíte požádat o povolení k zaměstnání příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.
15) Mají příchozí Ukrajinci žádat o azyl?
 • V této situaci není vstup do azylového řízení optimálním řešením. Rychlejší a efektivnější je požádat o dočasnou ochranu, díky které vám bude umožněn volný přístup na trh práce.

  Každý cizinec však má právo o azyl požádat (informace k řízení o udělení mezinárodní ochrany jsou zde, žádost o mezinárodní ochranu se podává zde (pdf, 430 kB)).
16) V případě, že byla na zastupitelském úřadě na Ukrajině podána žádost o pobytové oprávnění a pas byl předán Ministerstvu zahraničních věcí, kde je možné si pas vyzvednout? Mohu přijet bez pasu?
17) Když dostane ukrajinský občan povolávací rozkaz, zruší se mu např. zaměstnanecká karta, pokud odjede a neplní tedy účel?
 • Ne, nezruší. Pokud bude pobytové oprávnění stále platné, může se vrátit.
18) Došlo k pozastavení náběru nových víz občanům Ruska a Běloruska - platí to jen pro náběr na zastupitelských úřadech nebo i na území? Bude možné prodlužovat pobyty těch, co jsou již na území (studenti, rodinní příslušníci atd.)
 • Pozastavuje se náběr žádostí o víza a pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech. Ostatní řízení dále probíhají.
19) Přijíždím do ČR a mám s sebou domácího mazlíčka. Co je nutné zajistit?
 • Státní veterinární správa z důvodu výjimečné situace na Ukrajině pro vstup psů, koček, fretek v zájmovém chovu, která doprovází své majitele / jiné osoby na útěku z Ukrajiny, zjednodušila podmínky pro vstup. Vše je možné vyřídit na území ČR.

  Více informací je zde (pdf, 154 kB), formulář je zde (pdf, 138 kB).
20) Přijíždím poprvé do České republiky - existují nějaké základní informace?
 • Můžete se podívat na film a přečíst si brožuru Příští zastávka Česká republika. Informace jsou však obecně připraveny pro všechny cizince přijíždějící nově do ČR. Nyní jsou okolnosti příjezdu z Ukrajiny trochu jiné, ale stále vám mohou některé informace pomoci při orientaci ve vašem novém domově.
21) Musím s udělením dočasné ochrany nebo víza strpění absolvovat adaptačně integrační kurz?
 • Ne, v těchto případech to není potřeba.
22) Mám udělené vízum strpění. Je to stejné, jako kdybych měl udělenou dočasnou ochranu?
 • Ne. S vízem strpění se pojí jiná práva než s dočasnou ochranou. Mají také odlišný kód víza.
Dočasná ochrana Vízum strpění
Kód víza

D/VS/U
D/DO/667
D/DO/668
D/DO/669
D/DO/767
D/DO/768
D/DO/769
Kód víza

D/VS/91
D/SD//91
Máte volný přístup na trh práce (nemusíte žádat o pracovní povolení). Nemáte volný přístup na trh práce (musíte žádat o pracovní povolení).
Zdravotní pojištění za vás 150 dní od udělení dočasné ochrany hradí stát. Musíte si hradit komerční zdravotní pojištění hned od počátku pobytu v ČR.
vizum-docasna_ochrana_1_-_20221125.PNG

do_vzor.png
-
23) Jsem občanka Ukrajiny. Mám v České republice udělenou dočasnou ochranu a narodilo se mi zde na území dítě. Co mám nyní dělat?
 • Dítě dostane po narození český rodný list, ale nebude mu vydán ukrajinský cestovní doklad (pas).

  Pokud jste jako zákonný zástupce dítěte (matka/otec) držitelem dočasné ochrany, nebo vám bude v budoucnu udělena, můžete o ni pro dítě žádat také. Žádost můžete podat v Krajském asistenčním centrum pomoci Ukrajině (KACPU) nebo pracovištích OAMP Ministerstva vnitra.

  Pro zjednodušení celé procedury doporučujeme před podáním žádosti kontaktovat Velvyslanectví Ukrajiny v ČR a nechat dítěti vystavit ukrajinský cestovní doklad, nebo nechat dítě zapsat do cestovního dokladu jednoho z rodičů.

  Náležitosti žádosti jsou:
  - vyplněný formulář žádosti,
  - rodný list,
  - platný cestovní doklad dítěte, nebo rodiče, který má dítě v cestovním dokladu zapsáno (pokud jej vlastníte),
  - doklad o ubytování se nevyžaduje.

  Dítě s sebou nemusíte k podání žádosti brát. Můžete požádat za něj jako jeho zákonný zástupce (to prokážete například rodným listem dítěte, kde jste uvedeni jako jeho matka nebo otec).

  Pokud je však otec dítěte držitel platného dlouhodobého pobytu či trvalého pobytu podle zákona o pobytu cizinců, může dítě získat dlouhodobý nebo trvalý pobyt za účelem sloučení rodiny. Takovou žádost musí rodiče podat v 60 dnech od narození dítěte. V těchto případech doporučujeme situaci konzultovat s kolegy na informační lince +420 974 801 801.

  Nezapomeňte narození dítěte nahlásit na vašem spádovém pracovišti OAMP.
24) Mám udělenu dočasnou ochranu - musím si požádat o přidělení rodného čísla?
 • Nikoliv - osobám s udělenou dočasnou ochranou nejsou rodná čísla přidělována.
25) Mám v České republice dočasnou ochranu a jiný stát mi udělil dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu. Co se stane?
 • Pokud máte v České republice udělenou dočasnou ochranu a od jiného státu obdržíte dlouhodobé vízum (nad 90 dnů) nebo povolení k pobytu, vaše dočasná ochrana tím zanikne.
  Můžete pak o dočasnou ochranu žádat znovu, ale pouze za předpokladu, že stát, který vám vízum vydal, toto vízum zruší.
  Zrušení platnosti víza nebo povolení k pobytu pak musíte prokázat.
PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY
1) Musíte být zaměstnáni, pokud se chcete registrovat k prodloužení dočasné ochrany?
 • Ne, to nemá vliv na platnost vaší dočasné ochrany nebo na možnost jejího prodloužení.
2) Nemáte platný cestovní doklad. Můžete se registrovat k prodloužení dočasné ochrany?
 • Ano, i pokud nedisponujete platným cestovním dokladem, může vám být dočasná ochrana prodloužena. Doporučujeme si však o vydání platného cestovního dokladu požádat na Velvyslanectví Ukrajiny a následně nám jeho vydání oznámit.
3) Platnost vaší dočasné ochrany končí 7. 3. 2023. Musíte registraci k prodloužení dočasné ochrany stihnout před koncem platnosti svého víza nebo se stačí zaregistrovat do 31. 3. 2023?
 • Doporučujeme se zaregistrovat co nejdříve. Zákon však umožňuje provést registraci k prodloužení dočasné ochrany až do 31. 3. 2023 pro všechny držitele dočasné ochrany. Nepodávejte nové žádosti o dočasnou ochranu. Nebude vám udělena.
4) Je možné si registrovat se k prodloužení dočasné ochrany, kterou jste měli udělenou v České republice, i když jste následně dostali dlouhodobé vízum v jiném státě (např. v Kanadě)?
 • Ne, o prodloužení dočasné ochrany mohou žádat pouze osoby, které ji mají platnou. Pokud jste po udělení dočasné ochrany v České republice dostali dlouhodobé vízum v jiném státě, dočasná ochrana v České republice vám zanikla.

  Vízum jiného státu musíte nejprve zrušit, až poté si můžete požádat o opakované udělení dočasné ochrany.

  Ke specifické situaci tzv. kanadských víz bude brzy zveřejněno více informací.
5) Jste řidiči, potřebujete cestovat kvůli své práci. Je možné si nechat vyznačit vízový štítek i dříve?
 • Ne, bohužel to nebude možné. Doporučujeme si během registrace zarezervovat nejbližší možný termín k vyznačení nového štítku.
6) Máte vízum strpění, automaticky se vám prodlouží, ale chcete písemné potvrzení. Co máte dělat?
 • Pokud vám bylo vydáno vízum strpění až po 24. únoru 2022 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, můžete požádat o vyznačení vízového štítku. K tomuto úkonu je ovšem potřeba se předem objednat. Bez objednání nebudete na pracovišti Ministerstva vnitra odbaveni. Objednat se můžete až od 24. 1. 2023. První termíny k vyznačení nového vízového štítku budou na pracovištích k dispozici až od 25. 2. 2023.
7) Musí být registrace k prodloužení dočasné ochrany vždy učiněna z vaší e-mailové adresy, kterou běžně používáte, nebo je možné na jeden e-mail zaregistrovat více dospělých osob?
 • Každá osoba starší 18 let musí při registraci uvést svou osobní e-mailovou adresu, kterou běžně používá. Pomocí e-mailové adresy se bude možné hlásit do Informačního portálu pro cizince, kde můžete spravovat vaše údaje nebo rezervace. Na uvedenou e-mailovou adresu také obdržíte potvrzení o registraci k prodloužení dočasné ochrany, ve kterém naleznete nezbytné informace k vaší osobní návštěvě na pracovišti Ministerstva vnitra.
8) Číslo jakého cestovního dokladu zadávat při registraci?
 • Uveďte číslo cestovního dokladu, který jste předkládali při podání žádosti o dočasnou ochranu, nebo toho dokladu, který jste Ministerstvu vnitra oznamovali, pokud jste obdrželi nový.

  Pokud cestovní doklad nemáte, obdrželi jste nový, který jste neoznámili nebo číslo starého cestovního dokladu nevíte, vyberte při registraci možnost „Nemám cestovní doklad“.
9) Je možné si vybrat termín návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra sám, nebo bude přidělen?
 • Během registrace k prodloužení dočasné ochrany si můžete termín osobní návštěvy pracoviště zvolit. Je žádoucí tento termín dodržet, jelikož, vzhledem k očekávanému počtu žadatelů, nelze při změně zaručit dostupnost vhodných termínů.
10) Jak je možné provést online registraci k prodloužení dočasné ochrany, pokud nemáte přístup k internetu přes mobilní telefon ani počítač?
11) Oznámili jste změnu adresy poštou, dosud ale nedošlo k její změně. Jakou adresu máte v registračním formuláři pro prodloužení dočasné ochrany vyplnit?
 • Vyplňte adresu, na které aktuálně bydlíte. V případě, že vaše aktuální adresa nebude souhlasit s adresou uvedenou v informačním systému, obdržíte před návštěvou pracoviště za účelem vyznačení vízového štítku notifikační e-mail, který vás na tuto skutečnost upozorní a dá instrukce k nápravě.
12) Může se osoba, jejíž dítě neplní povinnou školní docházku v České republice, registrovat k prodloužení dočasné ochrany?
 • Ano, může. Neplnění povinné školní docházky není překážka v prodloužení dočasné ochrany u dítěte ani u osoby, která toto dítě zastupuje.
13) Pokud se online registrujete k prodloužení dočasné ochrany, ale následně se nedostavíte  na pracoviště Ministerstva vnitra, zanikne vám dočasná ochrana? Jaké jsou další možnosti?
 • Ano, dočasná ochrana vám zanikne k 1. 10. 2023. Online registrací se vám dočasná ochrana prodlouží pouze do 30. 9. 2023. Do té doby se musíte osobně dostavit na pracoviště ministerstva v termínu, který jste si vybrali během registrace, k vyznačení vízového štítku. Až tímto krokem se vaše dočasná ochrana prodlouží do 31. 3. 2024.

  Pokud se osobně nedostavíte na pracoviště do 30. 9. 2023 a dočasná ochrana vám zanikne, musíte o její udělení žádat znovu.
14) Kde můžete zjistit detaily (adresu pracoviště, datum atd.) o rezervaci svého termínu k osobní návštěvě pracoviště ministerstva?
 • Veškeré potřebné informace naleznete v potvrzení, které vám bude odesláno do vaší e-mailové schránky, kterou uvedete během online registrace k prodloužení dočasné ochrany, nebo ve svém osobním profilu v Informačním portálu pro cizince.
15) Jak potvrdíte svému zaměstnavateli nebo jiné instituci, že máte prodlouženou dočasnou ochranu, když vám zatím nebyl vyznačen vízový štítek?
 • Za tímto účelem bude sloužit potvrzení, které vám bude odesláno do e-mailové schránky po dokončení registrace k prodloužení dočasné ochrany. Pokud provedete úspěšnou registraci k prodloužení dočasné ochrany, budete v informačních systémech státní správy stále vedeni jako držitelé dočasné ochrany.
16) V případě, že nebude volný termín pro osobní návštěvu pracoviště v daném kraji za účelem vyznačení vízového štítku, je možné si zarezervovat termín na jiném pracovišti?
 • Systém je nastaven tak, aby vám při registraci k prodloužení dočasné ochrany, byla nabídnuta pracoviště pouze v kraji, ve kterém máte místo hlášeného pobytu. V jiném kraji vám systém rezervaci termínu neumožní, jelikož je počet termínů nastaven tak, aby se na všechny osoby bydlící v daném kraji dostalo.
17) Musí být před osobní návštěvou pracoviště provedena online registrace k prodloužení dočasné ochrany? Nelze jít rovnou na pracoviště?
 • Vždy musí proběhnout online registrace k prodloužení dočasné ochrany, během které dojde k rezervaci termínu osobní návštěvy pracoviště. Bez provedení online registrace a mimo rezervovaný termín nebudete na pracovišti odbaveni.
18) Jak máte postupovat, pokud změníte místo hlášeného pobytu po provedení registrace k prodloužení dočasné ochrany? Máte měnit/rušit svůj původní termín?
 • V tomto případě nic na své rezervaci neměňte a dostavte se na pracoviště, na které jste měli vytvořenou svou původní rezervaci. Oznámení změny místa hlášeného pobytu jste povinen provést do 3 dnů ode dne změny. Oznámení změny můžete například zaslat také prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
19) Kdo je oprávněn provést registraci k prodloužení dočasné ochrany za osoby mladší 18 let?
 • Za osoby mladší 18 let může provést registraci k prodloužení dočasné ochrany pouze jejich zletilý, oprávněný zástupce. Pokud tedy zastupujete nezletilou osobu, musíte následně na pracovišti Ministerstva vnitra prokázat příslušným dokumentem vazbu, která vás k tomu opravňuje.
20) Je možné vyplnit formulář pro více osob najednou (Například rodič + děti mladší 18 let)?
 • Je to možné pouze v případě, že budete spolu s vámi registrovat k prodloužení dočasné ochrany osobu/osoby mladší 18 let. Během vyplňování registračního formuláře stačí pouze vybrat možnost „Přidat další osobu mladší 18 let“. Budete nicméně povinni při následné návštěvě pracoviště ministerstva prokázat, že jste oprávněni k zastupování této osoby/těchto osob.
21) Dítě neplní povinnou předškolní nebo školní docházku v ČR, jelikož studuje ukrajinskou školu ve formě online výuky či jiným způsobem. Bude mu prodloužena dočasná ochrana?
 • Ano, i když dítě neplní povinnou předškolní či školní docházku v České republice, bude mu dočasná ochrana prodloužena. Plnění povinné předškolní nebo školí docházky je však povinné ze zákona a nelze nahradit online výukou na Ukrajině.
22) Musí být osoby mladší 18 let přítomny s rodičem na pracovišti Ministerstva vnitra při vyznačení štítku?
 • Ne, osoby mladší 18 let nemusí být osobně přítomny, nicméně je doporučeno, aby byly děti přítomny z důvodů dalších úkonů, například pořízení aktuální fotografie dítěte.
23) Jak postupovat v situaci, kdy jste oprávněnými zástupci za osobu mladší 18 let, sami nejste držiteli dočasné ochrany, ale potřebujete její prodloužení vyřídit pro osobu, kterou zastupujete?
 • V tomto případě zvolte možnost „Registrace k prodloužení dočasné ochrany“, vytvořte si uživatelský účet na Informačním portálu pro cizince a po ověření vaší e-mailové adresy zvolte možnost „ Prodlužuji dočasnou ochranu pro osobu mladší 18 let“. Dále pak vyplňte údaje osoby mladší 18 let, kterou zastupujete. Při následné návštěvě pracoviště Ministerstva vnitra budete muset prokázat, že jste oprávněni tuto osobu/tyto osoby zastupovat.
24) Co vyplnit v registračním formuláři k prodloužení dočasné ochrany, pokud vaše dítě není v České republice přihlášeno k plnění školní docházky a studujte školu na Ukrajině či formou online výuky?
 • V tomto případě při registraci vyberte možnost „DÍTĚ NECHODÍ DO ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE“.
CESTOVÁNÍ
1) Potřebujete vycestovat z České republiky například kvůli pomoci vašim blízkým. Bude to mít vliv na platnost přiznané dočasné ochrany?
Vycestováním cizince z území České republiky dočasná ochrana nezaniká.

Pokud vám bylo uděleno speciální dlouhodobé vízum – zvláštní vízum pro občany Ukrajiny, jste automaticky převeden do systému dočasné ochrany. Toto vízum může být ve formě razítka nebo štítku s kódem D/VS/U s vyznačeným počtem vstupů „00“ a je možné s ním cestovat mimo území České republiky, ale pouze v rámci schengenského prostoru a na území Ukrajiny.

Ostatní cesty budou umožněny v mimořádných situacích s podmínkou doložení odůvodnění ohledně nutnosti vycestování (pracovní cesta, neodkladné lékařské úkony, péče o příbuzné) a předložením letenky nebo jízdenky. 

Pro cesty do zahraničí, které jsou nutné v rámci výkonu zaměstnání (řidiči kamionové / autobusové dopravy), je potřeba se prokázat pracovní smlouvou a dokladem o profesní způsobilosti. Ve všech případech platí, že pro vycestování musíte být držiteli platného cestovního dokladu.
POJIŠTĚNÍ
1) Musíte si po příjezdu do České republiky zařídit zdravotní pojištění?

Pro pobyt v ČR je nutné být zdravotně pojištěni.

V případě bezvízového pobytu je nutné si sjednat cestovní zdravotní pojištění.

Pokud vám byla udělena dočasná ochrana, jste automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění po dobu 150 dnů od udělení dočasné ochrany. Po uplynutí této doby si musíte zajistit vlastní zdravotní pojištění. V případě zaměstnanců v ČR hradí zdravotní pojištění zaměstnavatel.

Bližší informace týkající se úhrady zdravotního pojištění v souvislosti s novelou zákona č. 65/2022 Sb., tzv. Lex Ukrajina 2, naleznete na webových stránkách Naši Ukrajinci.

Pokud osoba, které bylo vydáno speciální vízum s kódem D/VS/U, dosud doklad o zdravotním pojištění nemá, může si o něj požádat prostřednictvím on-line registrace u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR) nebo se osobně dostavit na jakoukoliv pobočku VZP ČR, příp. jiné zdravotní pojišťovny.

Pokud vám bylo uděleno vízum za účelem strpění podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, do systému veřejného zdravotního pojištění zařazeni nejste a musíte si zajistit své vlastní pojištění.

Více informací týkajících se zdravotního pojištění a poskytování zdravotních služeb naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

2) Obnovuje se možnost čerpat státem hrazené zdravotní pojištění při každé další žádosti o dočasnou ochranu?
 • Na státem hrazené zdravotní pojištění po dobu prvních 150 dnů od udělení dočasné ochrany máte nárok pouze jednou. Tento benefit je vázán na konkrétní osobu, nikoliv na jednotlivé žádosti. Pokud tento limit vyčerpáte, už se neobnoví, a to ani v případě, pokud se dočasné ochrany vzdáte a znovu o ni požádáte.

​  

IV. Kontakty

Potřebujete další informace?

telefon_-_ikonka.png
Kontaktujte infolinku zřízenou pro ukrajinské občany:

  

Telefon: +420 974 801 802

Provozní doba: Po - Pá: 8:00 - 18:00
Mimo provozní dobu je zde pro vaše dotazy virtuální asistentka Ministerstva vnitra.

POZOR NA PODVODNÉ TELEFONÁTY
V posledních dnech zaznamenáváme zvýšené množství podvodných telefonátů. Volající se představují jako úřední orgány (KACPU, Ministerstvo vnitra ČR atd.) a snaží se od volaného vylákat osobní údaje, bankovní nebo jiné citlivé informace. Buďte obezřetní a nikdy tyto informace o své osobě po telefonu nesdělujte.
 

Pravidla pro komunikaci s infolinku zřízenou pro občany Ukrajiny (pdf, 203 kB). Na této informační lince jsou poskytovány obecné informace k dočasné ochraně.
 

e-mail_-_ikonka.png
Email: ukrajina@mvcr.cz

  

fb-iko.png
Pro další informace sledujte Facebook stránku Ministerstva vnitra Naši Ukrajinci.

  

Ohledně pomoci s orientací v systému České republiky nebo pro běžnou lidskou podporu, se můžete obrátit také na HELP LINKU Člověka v tísni +420 770 600 800 (Po-Pá, od 9:00 - 22:00) Více informací o poskytovaných službách (png, 54 kB).

urad_-_ikonka.png
Seznam Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině

  

info_-_ikonka.png
Centra na podporu integrace cizinců a nestátní neziskové organizace

  

Informace na této stránce budou postupně aktualizovány a doplňovány. Děkujeme všem za trpělivost. Všechny informace se snažíme zprostředkovat co nejrychleji.

U P O Z O R N Ě N Í !!!
Velmi doporučujeme, abyste informace čerpali z oficiálních zdrojů, kterými jsou státní orgány České republiky. Využít lze i poradenství sítě 18 Center na podporu integrace cizinců a řady nestátních neziskových organizací zaměřených na pomoc cizincům. Tyto služby jsou v drtivé většině případů nabízeny cizincům bezúplatně. Vyhněte se rozhodně podezřelým placeným zprostředkovatelským službám, některé z nich mohou využít vaší zranitelné situace za účelem svého obohacení. Systém pomoci je pro vás v České republice nastaven a vy vše jistě zvládnete.

  

V. Pomoc dalších států občanům Ukrajiny

  

VI. Další informace související s ruskou agresí na Ukrajině

  

vytisknout  e-mailem