Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinnosti cizince

Občané EU a jejich rodinní příslušníci jsou povinni zejména do 15 pracovních dnů ohlásit změnu:

  1. jména / příjmení

  2. osobního stavu (manželství, rozvod, ovdovění)

  3. údajů v cestovním dokladu / dokladu totožnosti včetně jeho výměny

  4. údajů v dokladu vydaném podle Zákona o pobytu cizinců (např. v průkaze o povolení k pobytu, osvědčení o registraci)
     

Občan Evropské unie je povinen ohlásit na policii místo pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů; tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele.
 

Do 30 pracovních dnů jste povinen hlásit změnu místa pobytu na území, v případě že taková změna bude delší než 180 dnů:

Cizinec je rovněž povinen:

  • odevzdat nejpozději 3 dny před ukončením pobytu na území doklad o pobytu na území ČR, s výjimkou víza a cestovního průkazu totožnosti, byl-li vydán za účelem vycestování z území; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad vydal

  • ohlásit ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala; nastala-li tato událost na území, ohlásí ji cizinec orgánu, který mu tento doklad vydal, nastala-li tato událost v zahraničí, ohlásí ji cizinec zastupitelskému úřadu; obdobně je cizinec povinen ohlásit nález nebo získání dokladu, jehož ztrátu nebo odcizení dříve ohlásil

  • neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu

  

Další povinnosti cizince naleznete v § 103 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců (pdf, 2 MB).

Informace k hlášení změn naleznete zde.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

vytisknout  e-mailem