Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu – 3. vlna posuzování

 

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo

ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu – 3. vlna posuzování

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále „Strategie“) schválené vládou České republiky 6. dubna 2022 usnesením č. 276 a na základě usnesení vlády č. 285/2022 ve spojení s usneseními vlády č. 560/2022 a č. 309/2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení výsledků 2. vlny schvalování žádostí v mimořádné výzvě Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo (dále též „Program PK 2022 - 2.kolo“).

Výzva je koncipována jako víceletá (na roky 2022-23) a průběžná (žádosti lze předkládat do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději do 30. 6. 2023).

Ve 3. vlně posuzování byly zařazeny žádosti došlé nejpozději do 28. 2. 2023. MV obdrželo celkem 9 žádostí, 2 žádosti k posuzování byly ze 2. vlny (žadatel byl ve 2. vlně vyzván k doplnění podkladů). Celkem tak bylo posuzováno 11 žádostí se souhrnným požadavkem na dotaci ve výši 6.747.600 Kč.

V rámci formálního posuzování všech 11 žádostí splnilo všechny formální požadavky, Komise tak navrhla podpořit všech 11 projektů (pouze u žádosti na APK města Vimperk, došlo k pokrácení částky na vzdělávání dle limitů Zásad o 6.000 Kč, viz tab. žádostí) v celkové výši 6.741.600 Kč. Celkově by tak bylo podpořeno již 19 projektů v souhrnné výši 15.946.200 Kč


Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém Zápisu a Protokolu o hlasování Komise. 
(V přiloženém Zápisu je uvedena na straně 7 mylná informace, že ve Středočeském kraji není obsazena pozice manažera prevence kriminality. Od 16. 1. 2023 je tato pozice obsazena Mgr. Veronikou Kučerovou.)

Ministr vnitra návrh schválil dne 14. dubna 2023.

Další vlna posuzování proběhne v průběhu května 2023 k žádostem doručeným do 30. 4. 2023.

V Praze dne 17. dubna 2023         

JUDr. MichalBarbořík, v. r.
ředitel odboru prevence kriminality MV

Příloha č. 1: Záznam z hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022 pro 3. kolo

Příloha č. 2: Protokol o hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022 pro 2. kolo – 3. vlna posuzování (tzv. tabulka hlasování)

vytisknout  e-mailem