Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o nově schválených komunitárních programech zaměřených na posílení spravedlnosti a práv pro období let 2014-2020

Po dvou letech vyjednávání byl dne 17. 12. 2013 přijat Evropským parlamentem a Radou EU „Program spravedlnost“ a „Program práva, rovnost a občanství“. Oba programy budou podporovat úsilí Komise vytvořit celounijní prostor spravedlnosti a práva se zaměřením na činnosti s vyšší přidanou hodnotou na úrovni EU. Oba programy budou nabízet konkrétní finanční podporu nejrůznějším organizacím tematicky zaměřeným na oblast spravedlnosti, základních práv a rovných příležitostí. 

„Program práv, rovnosti a občanství“ je určen na podporu a ochranu specifických práv a svobod vyplývajících z práva EU. Program bude podporovat rovnost pohlaví, boj proti všem formám diskriminace a boj proti rasismu. Program bude i nadále poskytovat finanční podporu pro inkluzi Romů, bude pomáhat občanům a spotřebitelům EU uplatňovat jejich práva, například taková, která vyplývají z občanství EU, ze spotřebitelského práva nebo z předpisů na ochranu údajů. Z tohoto programu bude rovněž financována podpora práv dětí, boj proti násilí na ženách, dětech a mládeži. Tento nově schválený program nahradí tři stávající programy financování (Základní práva a občanství, Daphne III a dva prameny programu Progress – nediskriminace a rovnost pohlaví). Navrhovaný rozpočet pro tento program je 439 milionů EUR v období 2014–2020.
 
První výzva by měla být uskutečněna v dubnu 2014, jakmile bude přijat pracovní program pro rok 2014.
 
Podrobné informace o obou programech jsou k dispozici zde.
 
 
Mgr. Veronika Studzinská, OPK MV

vytisknout  e-mailem