Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o Nadaci policistů a hasičů

Charakteristika a poslání nadace. Jak mohu pomoci. www.nadacepah.cz 

Nadační rodinky s Policejním prezidentem a členy SR NadaceNadační rodinky s policejním
prezidentem a členy SR Nadace

Poslední srpnový týden roku 2009, jako už tradičně v posledních letech, trávila nadační rodinka společné chvíle, tentokrát v hotelu Šumava v Kašperských Horách. Díky dobrému počasí, krásné okolní přírodě a péči zaměstnanců Nadace to byl jistě příjemný týden, jak potvrdili účastníci všech věkových kategorií. Vedle našich nadačních dětí a jejich maminek trávily týden na Šumavě i neúplné rodiny z partnerské nadace z Polska.

Ve čtvrtek 27. srpna se v hotelu Šumava sešla ke společnému jednání Správní a Dozorčí rada Nadace, aby její členové vyhodnotili dosavadní průběh činnosti a byly stanoveny úkoly do konce roku i s výhledem na rok 2010.

Hodnotit bylo skutečně co. V létě se uskutečnila pro nadační rodinku první dovolená ve Španělsku a tradičně u poněkud chladnějšího moře v Polsku. Zajímavou částku získala Nadace na svou činnost díky akci Oranžové kolo na MFF v Karlových Varech, svým dílem přispěly i menší akce, jako třeba fotbalový turnaj v Orlové.

Ředitel Nadace dr. Šutera velmi kladně hodnotil propracovaný systém pravidelných měsíčních příspěvků od policistů a hasičů, kteří jsou největšími přispěvateli Nadace. Spolu se sponzory, aktivisty a ostatními dárci bylo za období měsíců leden–červenec 2009 získáno na sumárním účtu 3,211 928 Kč, což je více než o jeden milion korun vyšší částka než ve stejném období roku 2008.

Novinkou roku 2009 v činnosti Nadace je i zahájení péče o invalidy – bývalé policisty a hasiče. Pan Miroslav Bouda, sám bývalý policista a nový pracovník Nadace, se v posledních měsících věnoval zjišťování konkrétních případů a osobně kontaktoval celkem 30 policistů a 14 hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v souvislosti s výkonem služby. Z provedených rozhovorů vyplývají návrhy na budoucí péči, v letošním roce bylo každému z této skupiny schváleno poskytnutí jednorázové finanční částky 10 000 Kč a ve spolupráci se ZPMVČR vitamíny pro ty, kteří jsou jejími pojištěnci. Pro další rok budou zpracována pravidla pro formy pomoci takto postiženým bývalým policistům a hasičům.

Zásadním bodem jednání byla i podpora a veřejná propagace Nadace na koncertním turné Lucie Bílé „Bang bang tour“, které se uskuteční od 7. září do 6. října postupně v Olomouci, Ostravě, Brně, Hradci Králové, Plzni, Českých Budějovicích a Zlíně. Turné vyvrcholí závěrečným neveřejným koncertem pro Nadaci 13. října na Barrandově. Týž den bude v odpoledních hodinách odhalen pomník padlým policistům a hasičům v objektu Muzea Policie ČR. Obě akce budou součástí tradičního dvoudenního setkání nadačních rodin.

Po projednání všech bodů programu se členové Správní a Dozorčí rady sešli ke krátké besedě s celou nadační rodinkou. Po skončení byli někteří členové přemluveni k volejbalovému utkání s nadačními dětmi a matkami, které nakonec skončilo vítězstvím mladých nadačních sportovců. Závěrečné neformální posezení bylo příjemné pro všechny, kteří zde setrvali. Chtěl bych se s vámi touto cestou alespoň krátce podělit o velmi milé zjištění. Pokud byste měli možnost poznat všechny děti, počínaje těmi v kočárku a konče dospělými, mohli byste vidět, že jejich vztah je velmi výjimečný. Stejně tak tato společná setkání po letech sbližují všechny vdovy, neodlišujíce, zda jejich manželé byli policisté nebo hasiči, ani z kterého koutu republiky pocházejí. Všichni si upřímně váží činnosti Nadace a každého, kdo jí pomáhá. Proto každý, kdo přispívá na nadační konto, si může být jist, že i jeho prostředky jdou na dobrou věc. A za to patří všem policistům a hasičům, kteří jsou takto solidární, velké a srdečné poděkování.

Text: JUDr. Milan Štěpánek, místopředseda Správní rady Nadace policistů a hasičů
 

vytisknout  e-mailem