Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o 30. slovensko-české (15. mezinárodní) soudně psychiatrické konferenci

Doc. MUDr. P. Pavlovský, CSc., I. Lékařská fakulta UK, Psychiatrická klinika, Praha 

Konference se konala v Trenčianských Teplicích ve dnech 19.–21.9. 2007 v rekreačním zařízení Družba slovenského Ministerstva spravedlnosti za účasti cca 160 znalců v oboru psychiatrie, právníků a vyšetřovatelů z České republiky a Slovenské republiky a početné skupiny hostů z Polska a Ukrajiny. Hlavními tématy konference byly otázky vlivu psychoaktivních látek (alkoholu a drog) na trestnou činnost a problematika násilí. V úvodu konference byly připomenuty osobnosti významných znalců, kteří zemřeli v posledním roce (doc. Baštecký, prim. Zemek, prim. Uhlíř).
     
Profesorka V. I. Melnik informovala o stavu znaleckého posuzování na Ukrajině; soudní znalci tam fungují jako státní úředníci a znalecké posuzování je prováděno ve státem řízeném ústavu pro psychiatrickou soudně znaleckou expertizu. Dr. Pobocha podal přehled o vývoji trestné činnosti v Polsku za posledních deset let – upozornil na stoupající trend vražd novorozenců. K tomuto jevu dochází zřejmě v důsledku přísného potratového zákona a navzdory náboženskému cítění polské populace.
 
V široké problematice alkoholismu byla věnována pozornost chorobným stavům, které vznikají v důsledku mnohaletého zneužívání alkoholu, jež vede i k tělesnému poškození v podobě hepatocerebrálního syndromu a jaterní encefalopatie, což může mít v některých případech forenzní dopad; celková degradace osobnosti alkoholika nemusí mít korelát ve výsledcích inteligenčních psychologických testů, které jsou založeny na poměrně jednoduchých, pevně zafixovaných vědomostech a operacích, které odolávají alkoholové intoxikaci (Pavlovský, Šrutová). Patická opilost podobně jako patický afekt a patická rozespalost jsou velmi vzácné stavy, jde však o těžkou poruchu psychiky a jejich přítomnost v době spáchání trestného činu vede k exkulpaci pachatele (Krekule). Ke stejnému závěru vede i přítomnost toxické psychózy – očekávaný liberálnější přístup k užívání marihuany v ČR povede k nárůstu frekvence toxických psychóz (Novotný). Hynek referoval o případu pachatele, který podával v rámci jím vytvořené sekty jejím členům drogu ayahuayascu a u něhož bylo při původním znaleckém vyšetření vysloveno podezření na přítomnost schizofrenie, která se v dalším průběhu sledování nepotvrdila. Morávek informoval, že v současné době se ochranné protialkoholní léčení po dobu výkonu trestu OS provádí pouze v Heřmanicích a v Opavě; ochranné léčení v civilních zařízeních nemívá dobré výsledky, pachatelé trestné činnosti často narušují (vzhledem ke struktuře své osobnosti) režim protialkoholního oddělení psychiatrických léčeben.
   
V bloku přednášek s další tematikou byla pozornost věnována dětem z rozvádějících se manželství, kde anomální osobnost jednoho z rodičů dovede negativně poznamenat psychiku dítěte (Pavlát). Janotová se věnovala sexuální problematice při posuzování v dětské a dorostové psychiatrii. Goldman uvedl několik případů, kdy pachatelé trestné činnosti jako dobří znalci lidské psychiky využili svých empatických schopností a zneužili důvěry starších osob k jejich okradení.
  
Duší hostitelského týmu byl jako obvykle při konferencích pořádaných na Slovensku primář Dr. Svetozár Droba. Konference přispěla k velmi užitečné výměně a vytříbení názorů, vše v přátelské a vstřícné atmosféře, za což pořadatelům patří dík. V příštím roce se konference bude konat s největší pravděpodobností v Brně, očekává se ještě větší zahraniční účast.

vytisknout  e-mailem