Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k postupu ohlašoven při zápisu údaje o adrese místa trvalého pobytu

Povinnosti ohlašovny týkající se adresu pro doručování písemností

Adresu pro doručování písemností (včetně jejích změn a zrušení) ohlašuje občan České republiky ohlašovně v místě trvalého pobytu na základě žádosti. Ohlašovna adresu zapíše do ISEO i přesto, že se jedná o adresu mimo správní obvod ohlašovny.
 
Datum pro doručování ohlašovna zapíše shodně s datem ohlášení adresy pro doručování písemností, která je uvedena na žádosti. Ohlašovny, které nemohou zápis provést z důvodu nepřipojení na Czech Point (CzechPOINT@office), předají neprodleně kopii žádosti, nejpozději však následující pracovní den po oznámení změny, ohlašovně s níž mají pro účely zápisu do ISEO uzavřenou veřejnoprávní smlouvu.


Odbor správních činností, 26.5.2010

vytisknout  e-mailem