Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k odškodnění bývalých příslušníků PTP

Informace a formulář 

Dne 6. března 2013 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 51/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.
 
O jednorázový příspěvek může nově žádat občan České republiky, který byl zařazen v letech 1948 až 1954 po dobu základní vojenské služby a výjimečného vojenského cvičení do vojenského tábora nucených prací a byl mu za dobu zařazení ve vojenském táboře nucených prací přiznán zvláštní příspěvek k důchodu nebo nárok na odškodnění podle jiného právního předpisu vydaného k provedení § 8 odst. 1 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění zákona č. 220/2011 Sb. Žádat může rovněž vdova po občanu České republiky splňujícím výše uvedené podmínky, jehož včas podaná žádost o jednorázový příspěvek (do 31.12.2011) podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 135/2009 Sb. byla zamítnuta.
 
Žádost o jednorázový příspěvek lze zaslat na adresu Ministerstvo vnitra, PO Box 122, 140 21 Praha 4 nebo ji lze po předchozím telefonickém objednání (tel. č. 974 816 347 nebo 974 816 368) podat osobně v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin na adrese nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, a to na formuláři vydaném Ministerstvem vnitra (doc, 62 kB) nebo volnou formou.
 
K žádosti je nutné přiložit doklad o státním občanství ČR (v případě, že o jednorázový příspěvek žádá vdova, úmrtní list manžela), originál nebo úředně ověřenou kopii
  1. rozhodnutí Ministerstva obrany o přiznání jednorázové finanční náhrady podle nařízení vlády č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací, nebo
     
  2. rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, kterým byl osobě zařazené do vojenského tábora nucených prací přiznán zvláštní příspěvek k důchodu podle § 5 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

    a potvrzení vojenské správy (Ministerstva obrany ČR) o době zařazení do vojenského tábora nucených prací.
 

Žádat o jednorázový příspěvek za dobu služby ve vojenských táborech nucených prací lze nejpozději do 31. prosince 2013, jinak nárok na výplatu zaniká.

vytisknout  e-mailem