Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k novele zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy - zákon č. 81/2006 Sb.

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (zákon č. 81/2006 Sb.), vychází ze zkušeností s aplikací zákona v jeho podobě před novelizací, reaguje na rozvoj informačních a komunikačních technologií a dává základ pro další postupné zavádění služeb eGovernmentu. 

Přechodná ustanovení

Pro plynulý přechod od stávajícího modelu k novému modelu stanoví novela zákona přechodná ustanovení (ve zkratce):

 • Způsobilost informačního systému k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní musí být prokázána atestem po 1. lednu 2009.
 • Povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci musí být splněna do dvou let od nabytí účinnosti příslušné části zákona, tj. do 1. ledna 2009.
 • Povinnost atestace dlouhodobého řízení informačních systémů (informační koncepce a provozní dokumentace) musí být splněna do tří let od nabytí účinnosti příslušné části zákona, tj. do 1. ledna 2010. To se netýká těch orgánů veřejné správy, které splňují dále uvedenou podmínku.
 • Atesty shody se standardem informačních systémů veřejné správy 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému vydané do 1. ledna 2007 se považují za atesty dlouhodobého řízení, a to po dobu platnosti těchto atestů. To znamená, že pokud má například úřad atest na shodu s uvedeným standardem na jím spravovaný ISVS a v tomto atestu je uvedeno, že je platný do 31. 12. 2010, vzniká pro úřad povinnost atestace dlouhodobého řízení až po tomto datu. To však neznamená, že by úřad neměl povinnost zpracovat informační koncepci a provozní dokumentaci nejpozději do 1. ledna 2009.
 • Pokud bude mít atestační středisko k 1. lednu 2007 platné pověření k výkonu atestací, považuje se toto pověření za pověření k provádění atestací podle novely zákona do 1. ledna 2009. Pokud má atestační středisko pověření platné do jakékoliv data v roce 2006, může požádat o vydání nového pověření za stávajících podmínek, tj. u MV. Nové pověření bude mít platnost do 1. ledna 2009.
 • Atestační střediska budou od 1. ledna 2007 postupovat při atestacích výhradně podle novely zákona, tzn. budou atestovat dlouhodobé řízení a způsobilost k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní. Vzhledem k tomu, že z novely zákona vyplývá pro atestační střediska povinnost vytvořit nové atestační podmínky (jejichž součástí jsou postupy atestačního střediska, které se vzhledem ke změně předmětu atestací jistě změní), musí si atestační střediska nechat tyto postupy schválit MV. Pozn: Atestace zahájené před 1. lednem 2007 se dokončí podle standardů ISVS.
 • Standardy ISVS se k 1. lednu 2007 zrušují.

Vzhledem k tomu, že některé technické změny nelze uskutečnit okamžitě, účinnost zákona je rozdělena do třech časových údobí (ve zkratce):

 • dnem vyhlášení novely zákona ve Sbírce zákonů, tj. od 15. 3. 2006 – vydávání výpisů z ISVS, vydávání ověřených výstupů z ISVS (obecní úřady obcí s rozšířenou působností) a problematika dodávání datových zpráv orgánům veřejné moci přes portál,
 • 1. leden 2007 – převážná část změn práv a povinností MV, orgánů veřejné správy a atestačních středisek, vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy dalšími subjekty,
 • 1. leden 2008 – přístupné webové stránky pro zdravotně postižené.

Postupně budou vydávány vyhlášky, které upraví (ve zkratce):

 • technické a funkční náležitosti uskutečňování vazeb mezi jednotlivými ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní,
 • jak mají orgány veřejné správy předávat údaje do veřejných informačních systémů provozovaných MV – do IS o datových prvcích a do IS o jednotlivých ISVS,
 • postupy MV a orgánů veřejné správy při vedení a používání IS o datových prvcích,
 • formu uveřejňování informací na webových stránkách jednotlivých orgánů, aby byly přístupné osobám se zdravotním postižením,
 • požadavky na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace; rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci,
 • rozsah zajištění bezpečnosti ISVS, minimální bezpečnostní požadavky,
 • postupy atestačních středisek,
 • náležitosti ověřovacího razítka pro vydávání ověřených výstupů z ISVS,
 • seznam úřadů, které vydávají ověřené výstupy z ISVS.

vytisknout  e-mailem