Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k nové verzi technických specifikací ETSI TS 119 612 V2.2.1 (2016-04)

ETSI (the European Telecommunications Standards Institute) zveřejnila v dubnu 2016 novou verzi technických specifikací ETSI TS 119 612 V2.2.1 (2016-04) - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trusted Lists, která obsahuje nový identifikátor typu kvalifikované služby vytvářející důvěru „http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/RemoteQSCDManagement/Q“ v kapitole „5.5.1.1 Regulation (EU) No 910/2014 qualified trust service types“. K novému identifikátoru typu služby je připojen textový popis:

„A qualified service for remote QSCD (qualified electronic signature / seal creation device) management which supports generation and management of signature creation data within QSCD(s) on behalf and under control of remote signers or seal creators.“

Tento typ služby nicméně neodpovídá žádné definici uvedené v nařízení eIDAS. Podle přílohy II nařízení eIDAS, data pro vytváření elektronických podpisů může jménem podepisující osoby vytvářet nebo spravovat pouze kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru. Nicméně to neznamená, že vytváření a správa dat pro vytváření elektronických podpisů spadá do definice služeb vytvářejících důvěru. Pouze je v kontextu požadavků na kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů stanoveno, že tyto činnosti může vykonávat pouze kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru. Komise na tento nesoulad upozorní ETSI.     

Upozorňujeme, že prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1505 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_235_R_0005) odkazuje na předchozí verzi technických specifikací, konkrétně na ETSI TS 119 612 v2.1.1 (http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119600_119699/119612/02.01.01_60/ts_119612v020101p.pdf) (.pdf, 507 KB).


Odbor eGovernmentu 2.5.2016

vytisknout  e-mailem