Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k autorizovaným zástupcům

Postavení autorizovaného zástupce upravuje § 12 zákona o uznávání. Autorizovaného zástupce jako fyzickou osobu, která provádí činnost autorizované právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, určuje ze svých členů, společníků, osob vykonávajících funkci orgánů, členů svých orgánů, zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, žadatel o autorizaci [§ 11 odst. 1 písm. b) zákona o uznávání]. Při určování fyzické osoby je třeba respektovat pravidlo, že tatáž fyzická osoba může byt ustavena do funkce autorizovaného zástupce pouze pro jednu autorizovanou právnickou nebo podnikající fyzickou osobu (§ 12 odst. 1 zákona o uznávání). Autorizovaný zástupce nemůže být pro stejnou profesní kvalifikaci současně autorizovanou fyzickou osobou. Autorizující orgán fyzickou osobu určenou jako autorizovaného zástupce ustaví, pokud shledá, že v jejím případě byly splněny zákonem stanovené podmínky.

Doba výkonu činnosti autorizovaného zástupce se může krýt s dobou platnosti autorizace, může však být i kratší.  Vyřazení autorizovaného zástupce z evidence provádí autorizující orgán na žádost autorizované osoby (nikoli na přímou žádost fyzické osoby působící jako autorizovaný zástupce). Nahlášení změn v údajích týkajících se autorizovaných zástupců patří k povinnostem žadatele vůči autorizujícímu orgánu (§ 14 odst. 2 zákona o uznávání).

Autorizovaný zástupce není účastníkem správního řízení ve věcech žádostí o udělení nebo prodloužení autorizace, jelikož je v pracovně právním nebo jiném smluvním vztahu k autorizované osobě (podmínka dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o uznávání).

Žadatel autorizujícímu orgánu předloží informaci:

  • k ustavení autorizovaného zástupce

- při nové autorizaci s využitím formuláře "Žádost o udělení autorizace",
- v době platnosti autorizace (zpravidla při personální výměně autorizovaného zástupce)
  s využitím formuláře "Informace k ustavení autorizovaného zástupce",

  • k vyřazení autorizovaného zástupce 

   Podnět k vyřazení není formalizovaný (nemá určený formulář), avšak musí z něj být zřejmé
   - o kterou autorizovanou osobu se jedná (název, sídlo, IČ),
   - o osobu kterého autorizovaného zástupce jde (jméno, příjmení, tituly, datum narození,
     adresa trvalého bydliště),
   -  ze které autorizované profesní kvalifikace má být autorizovaný zástupce vyřazen  
  (datum platnosti autorizace).
 

Rady a doporučení

  • !!! Autorizovaný zástupce by si měl být vědom své vazby k autorizované osobě [§ 11 odst. 1 písm. b) a § 12 zákona o uznávání] a informovat ji o změnách všech údajů vedených o jeho osobě tak, aby autorizovaná osoba mohla v návaznosti plnit svoji informační povinnost vůči autorizujícímu orgánu (§ 14 odst. 2 zákona o uznávání), který ji autorizaci udělil. Autorizovaná osoba, která o změnách na straně autorizovaného zástupce neinformovala ministerstvo, se dopustí závažného porušení právních předpisů (§ 16 odst. 3, písm. a zákona o uznávání).


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, 24.3.2021

vytisknout  e-mailem