Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Horizont 2020

Horizont 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace, platný pro období 2014 – 2020. Program je možné využít pro nové příležitosti financování evropských projektů. 

Horizont 2020 je finanční nástroj zavádění Inovační unie, což je vlajková iniciativa Europe 2020, která by měla zajistit globální evropskou konkurenceschopnost. S rozpočtem 70 mld. EUR na období 2014 až 2020je tento nový program součástí hnací síly pro vytvoření růstu a pracovních míst v Evropě. Horizont 2020 připravil velké zjednodušení napříč jednotlivými pravidly. Kombinuje všechna výzkumná a inovační financování, které doposud byly prováděny v Rámcovém programu pro výzkum a technický vývoj (FP7), inovační aktivity v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a v Evropském institutu inovací a technologie (EIT). Navrhovaná podpora ve výzkumu a inovacích pod Horizontem 2020 bude:
 
  • posilovat evropskou pozici ve vědě s vyhrazeným rozpočtem 24,341 mld. EUR. Toto bude poskytovat podporu prvotřídnímu výzkumu v Evropě, včetně velmi úspěšné Evropské výzkumné rady (ERC).
  • posilovat vedoucí postavení průmyslu v inovacích 17,015 mld. EUR. Toto zahrnuje většinu investic do klíčových technologií, větší přístup ke kapitálu a podporu malých a středních podniků.
  • poskytovat 30,956 mld. EUR do pomoci zaměřené na řešení problémů sdílených všemi Evropany, jako například klimatické změny, vývoj udržitelné dopravy a mobility, vytváření dostupnější obnovitelné energie, zajištění bezpečnosti a jistoty potravin nebo výzvy spojené se stárnutím populace.
Horizont 2020 se zabývá i společenskými výzvami a pomáhá překlenout mezeru mezi výzkumem a trhem, například může pomoci podnikatelům v oblasti inovací transformovat jejich zásadní technologické objevy v životaschopné výrobky s reálným komerčním potenciálem. Tento přístup směrem k trhu taktéž zahrnuje vytváření partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem napříč členskými státy tak, aby daly dohromady potřebné zdroje.
 
Důležitou prioritou Horizontu 2020 je mezinárodní spolupráce. Program je navíc plně nakloněn mezinárodní spoluúčasti cílenými akcemi s klíčovými partnerskými zeměmi a regiony zaměřenými na strategické priority EU. Během prosince byl program schválen a jeho první výzvy byly vyhlášeny 11. prosince 2013. Existuje 14 pracovních programů, které upřesňují obsah jednotlivých témat a detaily pro podávání návrhů na projekt. Účastnit se mohou všechny právnické osoby z členských států EU a přidružených zemí.

vytisknout  e-mailem