Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hodnocení výkonu veřejné správy v ČR a doporučení pro budoucí strategický rozvoj

(Evaluation of the public administration performance in the Czech Republic and recommendations for the further strategic development) 

English English

Registrační číslo projektu / Registration project number: GG-PDP2-001
Projekt je financován z Fondů EHP 2014 - 2021 v rámci programu Řádná správa
Project is funded by EEA funds 2014 - 2021 from Good Governance Programme.

  

Přehled OECD o veřejné správě v ČR

Prehled_o_stavu_VS_v_CR-OECD_-_obr.pngPřehled OECD o stavu veřejné správy v ČR (pdf, 7,3 MB)

Brožura s hlavními závěry a doporučeními (pdf, 5,5 MB)

OECD Public Governance Review of the Czech Republic (pdf, 5,2 MB)

PGR Highlights Brochure (pdf, 5,6 MB)

  

  

  

Aktuality

V roce 2022 probíhal sběr podkladů a tvorba Přehledu OECD o stavu veřejné správy v ČR. Přehled byl na začátku roku 2023 finalizován a dne 30. března proběhlo jeho slavnostní zveřejnění předsedou Vlády ČR, Petrem Fialou, a generálním tajemníkem OECD, Mathiasem Cormannem. Následující den, 31. března proběhlo slavnostní představení obsahu Přehledu za účasti širší odborné veřejnosti. Akce se zúčastnili vysoce představení zástupci české veřejné správy i čeští stakeholdeři, kteří byli do tvorby Přehledu zapojeni, a to jak ze státní správy, tak i z různých neziskových organizací. Na akci byly blíže představeny hlavní závěry a doporučení OECD a následně proběhla diskuze nad zaměřením programu na podporu implementace doporučení, který poběží do konce tohoto roku.

Tisková zpráva ze slavnostního představení Přehledu OECD o veřejné správě v ČR

TZ_ze_slavnostniho_predstaveni_Prehledu_OECD_o_VS_v_CR_-_obr_1.JPG TZ_ze_slavnostniho_predstaveni_Prehledu_OECD_o_VS_v_CR_-_obr_2.JPG

  

Popis projektu

Hlavním výstupem projektu je vytvoření Přehledu o stavu veřejné správy v ČR ze strany OECD (Public Governance Review). Součástí této analýzy budou doporučení OECD, jak zlepšit kvalitu poskytování služeb veřejné správy v každé níže uvedené oblasti se zřetelem na jejich dostupnost, efektivitu řízení a personální zajištění:

 1. Strategické řízení a design služeb veřejné správy

 2. Podložená rozhodnutí (evidence-based policy making)

 3. Veřejná správa na místní a regionální úrovni

 4. Lidské zdroje ve veřejné správě

 5. Digitalizace veřejné správy

Aby se zajistila co nejvyšší možná implementace daných doporučení, bude navazovat Program na podporu implementace, v rámci kterého budou probíhat odborné workshopy za účasti české odborné veřejnosti a zahraničních expertů (tzv. "peers") a expertů OECD, kde budou diskutovány konkrétní možnosti realizace doporučení.

Pro zvýšení praktického dopadu projektu budou souběžně s tvorbou Public Governance Review realizovány dvě vzdělávací akce. Tyto vzdělávací aktivity vycházejí z dřívějších doporučení OECD a jsou plně v souladu s koncepcí Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. Vzdělávací programy budou zaměřené na rozvoj kompetencí analytických pracovníků ve veřejné správě a zlepšení pro-klientského přístupu úřadů veřejné správy

Partneři / Project Partners:

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development)

Realizace projektu / Project realisation: 1/9/2021 - 30/4/2024

 • Plán prací na Public Governance Review
  02/2022 Vyplnění dotazníkového šetření
  03 - 04 /2022 Zjišťovací mise OECD v ČR
  09/2022 První draft Public Governance Review
  10/2022 Sounding board mission – představení prvních závěrů a diskuze nad draftem PGR
  11/2022 Prezentace PGR na zasedání OECD Public Governance Committee
  12/2022 - 02/2023 Finalizace, překlad, tisk publikací
  03/2023 Představení finálního PGR veřejnosti
  04/2023 - 01/2024 Program na podporu implementace doporučení OECD

 • Vzdělávací program pro analytiky
  Předpoklad zahájení školicích akcí ve 4. kvartálu 2022

 • Vzdělávací program pro-klientského přístupu úřadů veřejné správy
   

Tiskové zprávy:

Kontaktní osoby:

  


31. března 2023

vytisknout  e-mailem