Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GeoInfoStrategie2020+

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice po roce 2020 

GeoInfoStrategie2020+

GeoInfoStrategie2020+ kontinuálně navazuje na Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), je v souladu s principy a cíli eGovernmentu, vytváří podmínky pro realizaci zásadních projektů nad prostorovými daty s celonárodním významem v mezinárodním kontextu a akcentuje vzdělávání všech účastníků národní infrastruktury pro prostorové informace a podporu výzkumu, vývoje a inovací v předmětné oblasti.

GeoInfoStrateie2020+ byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2021 č. 1014.

Vize

 • Přívětivá, efektivní a plně digitální veřejná správa využívající prostorová data prostřednictvím moderních služeb eGovernmentu.
 • Digitální ekonomika a společnost využívající národní infrastrukturu pro prostorové informace podporující úspěšnou digitální transformaci České republiky.

Globální cíl

 • Informovaní a digitálně gramotní občané využívající služby nad prostorovými daty
  Ucelený systém středoškolského a vysokoškolského vzdělávání, kurzů celoživotního vzdělávání a informačních zdrojů směřující k průběžnému zvyšování informovanosti a posilování digitální gramotnosti odborné i laické veřejnosti v prostředí národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI).
 • Digitální veřejná správa využívající prostorové informace
  Efektivní služby státu a přívětivý a pružný digitální úřad s kompetentními úředníky, kteří umějí z kvalitních prostorových dat efektivně získávat potřebné garantované informace pro podporu rozhodování s využitím centrálně koordinovaných a zabezpečených ICT.
 • Služby nad prostorovými daty pro komerční i nekomerční subjekty
  Široká škála důvěryhodných a bezpečných služeb nad kvalitními prostorovými daty, využívající efektivní digitální infrastrukturu vytvořenou nad harmonizovaným evropským a národním rámcem.
 • On-line služby nad prostorovými daty pro občany
  Finančně zajištěné, uživatelsky přívětivé, dostupné a zabezpečené on-line služby nad kvalitními prostorovými daty pro občany.

Implementace GeoInfoStrategie2020+ bude probíhat v rámci činnosti Pracovního výboru pro prostorové informace (PVPI) Rady vlády pro informační společnost.

Kontaktní e-mail: geoinfostrategie@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem