Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GeoInfoStrategie

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) 

  1. GeoInfoStrategie
  2. Implementace GeoInfoStrategie
  3. Komunikace projektu
  4. Pokyny pro sběr informací o stávajících a připravovaných projektech v oblasti prostorových informací

Pokyny pro sběr informací o stávajících a připravovaných projektech v oblasti prostorových informací

V rámci schváleného Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) je jako jedno z opatření definována i potřeba vytvoření katalogu projektů v oblasti prostorových informací. Cílem je, aby Pracovní skupina RVIS pro prostorové informace (PSPI) měla k dispozici informace o projektech, které se připravují či realizují v rámci rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace a využívání prostorových informací ve veřejné správě.

Pro realizaci výše zmíněného opatření O30 Zajištění centrální evidence stávajících a připravovaných projektů v oblasti prostorových informací Akčního plánu GeoInfoStrategie je nutné shromáždit aktuální informace o dotčených projektech od úřadů a veřejnoprávních institucí. Povinnost oznamovat do centrální evidence připravované projekty v oblasti prostorových informací ve své gesci je uložena orgánům státní správy usnesením vlády České republiky ze dne 9. ledna 2017 č. 12, o 1. aktualizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020, v části II. 2) b).

Pro sběr potřebných informací byla připravena k vyplnění vzorová Karta projektu v elektronické podobě. Vyplněnou Kartu projektu zašlete, prosím, na e-mailovou adresu geoinfostrategie@mvcr.cz.

 

vytisknout  e-mailem