Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GeoInfoStrategie

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) 

Komunikace projektu

Projekt a jeho aktuální stav je po celou dobu jeho trvání prezentován na významných národních konferencích a seminářích. Záměr vypracování GeoInfoStrategie byl prezentován i na mezinárodním fóru a to na konferenci INSPIRE 2013, která se uskutečnila v červnu 2013 ve Florencii. O projektu bylo publikováno i několik článků v odborném tisku.

Pro komunikaci projektu je hlavně využíváno moderních komunikačních metod a nástrojů. Pro potřeby projektu byla zřízena doména www.geoinfostrategie.gov.cz, kde jsou uveřejněny základní informace a dokumenty projektu a průběžně uveřejňovány aktuální informace i dílčí pracovní výstupy. Kdokoli může zaslat svůj názor či připomínky prostřednictvím geoinfostrategie@mvcr.cz.

V průběhu projektu tvorby GeoInfoStrategie bylo uskutečněno několik podpůrných a doprovodných seminářů. Zastavme se stručně u těch nejúspěšnějších.

V lednu minulého roku se uskutečnil seminář "Příprava GeoInfoStrategie - mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty", který uspořádalo sdružení Nemoforum ve spolupráci s ČÚZK a Ministerstvem vnitra. Hlavní blok semináře se zaměřil na zahraniční příklady řešení národních infrastruktur pro prostorové informace v jiných evropských státech, kde například existuje samostatný zákon o infrastruktuře pro prostorové informace dat. Byly uvedeny příklady rozdílného přístupu ke koordinaci národních infrastruktur pro prostorové informace, byla diskutována problematika referenčních datových sad. V závěru semináře proběhla zajímavá a užitečná diskuse, která přinesla řadu podnětů pro využití při přípravě návrhu GeoInfoStrategie. Výstupy ze semináře jsou k dispozici zde.

S velkým zájmem se setkal seminář "Konkurenceschopnost, vzdělávání a legislativa v oblasti prostorových informací a služeb v České republice", který byl uspořádán v rámci projektů NeoCartoLink (Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace) a tvorby GeoInfoStrategie ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, Ministerstva vnitra, České asociace pro geoinformace a sdružení Nemoforum 3. července 2013 v Olomouci.

Počátkem září 2013, kdy už byly k dispozici první pracovní návrhy cílů GeoInfoStrategie a byla intenzivně diskutována problematika dalšího rozvoje základních prostorových dat v ČR, uspořádalo sdružení Nemoforum ve spolupráci s ČÚZK a Ministerstvem vnitra interní diskusní setkání na téma "Proměny mapy velkého měřítka - nizozemská inspirace". Jako hlavní host vystoupil Dr. Martin Peersmann, výkonný ředitel nizozemského sdružení pro základní mapu velkého měřítka (GBKN), který vysvětlil přístup k budování základní mapy velkého měřítka v Holandsku. Prezentace z akce, která byla velmi inspirativní, jsou k dispozici zde.

Téměř dvouhodinový blok, workshop, v rámci kterého byl členy Zpracovatelského týmu projektu prezentován nejen aktuální stav projektu, ale i jeho dosavadní klíčové výstupy, se uskutečnil v průběhu konference GIS Esri v ČR, která proběhla ve dnech 13. - 14. listopadu 2013 v Praze. Videozáznam je k dispozici zde.

  1. Příprava GeoInfoStrategie - mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty
  2. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu
  3. Seminář Konkurenceschopnost, vzdělávání a legislativa v oblasti prostorových informací a služeb v ČR
  4. Proměny mapy velkého měřítka - nizozemská inspirace
  5. Seminář Implementace GeoInfoStrategie
  6. Seminář Prostorová data pro rozhodovací procesy státní správy

vytisknout  e-mailem