Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GeoInfoStrategie

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) 

Implementace GeoInfoStrategie

Úvodní fáze implementace GeoInfoStrategie probíhala na základě Akčního plánu GeoInfoStrategie (zip, 1,4 MB) pod koordinací Pracovní skupiny pro prostorové informace (dále jen "PSPI") (pdf, 183 kB), která byla ustavena v rámci Rady vlády pro informační společnost v září 2015. Na svém 8. jednání dne 13. září 2016 PSPI jednomyslně schválila, že výchozím terminologickým výkladovým slovníkem pro implementaci GeoInfoStrategie bude Terminologický výkladový slovník pro potřeby realizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (pdf, 378 kB).

Průběh prvního roku implementace GeoInfoStrategie je popsán v materiálu Zpráva o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020. Na základě této zprávy, která konstatuje, že v prvním monitorovacím období nedošlo k úspěšnému naplňování implementace GeoInfoStrategie v souladu s Akčním plánem, bylo usnesením Vlády České republiky ze dne 24. srpna 2016 č. 736 (pdf, 45 kB) uloženo ministru vnitra předložit vládě do 31. prosince 2016 návrh prioritizace a optimalizace opatření Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 včetně indikátorů a stanovení rizik a návrh nové řídicí struktury.

Akční plán GeoInfoStrategie byl aktualizován na základě bodu II/1a usnesení Vlády ČR ze dne 24. srpna 2016 č. 736, k Informaci o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020, v rámci činnosti Pracovní skupiny RVIS pro prostorové informace (PSPI). Byla provedena potřebná prioritizace opatření Akčního plánu dle stanoveného a PSPI schváleného klíče s tím, že tento údaj byl doplněn do strukturovaného popisu opatření. Obsah některých opatření byl implementován do popisu jiných opatření, což se projevilo snížením celkového počtu opatření aktualizovaného Akčního plánu. Zároveň je navržena i nová, jednodušší řídicí struktura pro realizaci aktualizovaného Akčního plánu. Obsahovým jádrem aktualizovaného Akčního plánu (pdf, 313 kB) je jeho Příloha (pdf, 791 kB), obsahující popis jednotlivých prioritizovaných a aktualizovaných opatření. První aktualizace Akčního plánu GeoInfoStrategie byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 9. ledna 2017 č. 12 (pdf, 136 kB).

Vzhledem ke skutečnosti, že rozsah i charakter činnosti Pracovní skupiny RVIS pro prostorové informace, která je dlouhodobého charakteru, má nadresortní význam a dotýká se celé veřejné správy, odpovídal spíše rozsahu a charakteru činnosti stálého Pracovního výboru RVIS, byla PSPI zrušena a k 19. květnu 2017 byl rozhodnutím předsedy RVIS zřízen Pracovní výbor pro prostorové informace (dále jen "PVPI") (pdf, 94 kB).

Některé dosavadní výstupy realizace opatření Akčního plánu:

  1. Analýza stanovení jednotného referenčního polohového a výškového souřadnicového systému včetně způsobů transformace, zpracoval ČÚZK (pdf, 403 kB)
  2. Komplexní analýza stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace (pdf, 3,5 MB)
  3. Výstupy projektů programu BETA (TA ČR)

vytisknout  e-mailem