Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GeoInfoStrategie

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) 

GeoInfoStrategie

GeoInfoStrategie byla vypracována na základě usnesení vlády ČR ze dne 14. listopadu 2012 č. 837 (pdf, 25 kB) při respektování veškerých mezinárodních závazků, jimiž je ČR vázána v oblasti prostorových informací (EU, NATO), a v návaznosti na strategické dokumenty ČR s cílem vymezit strategický rozvojový rámec, nastavit jasná pravidla pro tvorbu, správu a využívání prostorových informací celou společností a vytvořit podmínky pro organické začlenění garantovaných prostorových informací do rozhodovacích procesů veřejné správy i do života celé společnosti.

GeoInfoStrategie (zip, 2 MB), která byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2014 č. 815 (pdf, 58 kB), rozpracovává základní principy rozvoje veřejné správy a eGovernmentu v oblasti prostorových informací, zaměřuje se na řešení specifických problémů v dané oblasti v ČR a navrhuje zajištění kvalitních garantovaných prostorových informací a služeb nad prostorovými daty nejen pro efektivní výkon veřejné správy, ale i pro potřeby celé společnosti.

Kontaktní e-mail: geoinfostrategie@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem