Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GEN6

GEN6 (Governments ENabled with IPv6) je téměř tříletý evropský projekt podpořený v rámci programu CIP ICT-PSP. 

O projektu

Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí v rámci 5. výzvy programu CIP ICT-PSP v rámci cíle „Upgrade služeb elektronické veřejné správy v Evropě na IPv6“. Cílem projektu je podpora přechodu veřejné správy na internetový protokol IPv6.
 
Základní stavební prvek internetu představují IP adresy, díky kterým je možné propojení počítačů do globální sítě. Tato myšlenka pochází již ze 70. let 20. století, která dala vzniknout verzi protokolu 4, která počítala s propojením méně než 4 miliard počítačů. Tehdy se vůbec nepočítalo s masovým rozvojem internetu, protože původně sloužil jen pro univerzitní účely.
 
Současné adresovací schéma internetové sítě, známé jako IPv4, však začíná být nedostatečné a pokud dojde k úplnému vyčerpání IP adres, růst internetu se v podstatě zastaví. V důsledku toho je nutný upgrade na IPv6, jakožto jediného známého řešení pro zachování pokračujícího rozšiřování internetu. Nové číslování totiž nabízí až 2^128 adres (3,4 x 1038), což představuje téměř nevyčerpatelný zdroj nových IP adres. Problémem však je, že IPv4 a IPv6 nejsou kompatibilní a pro funkčnost jsou potřeba investice do nové IT infrastruktury.
 
Evropská komise a další členské státy EU se snaží podpořit rozvoj a vytvořit podmínky pro přechod na IPv6, aby zajistili funkčnost a dostupnost webových stránek a aplikací veřejné správy i pro uživatele nového protokolu. Důležitost IPv6 je zmíněna v následujících EU dokumentech:
  • Digitální Agenda pro Evropu
  • Evropský Akční Plán pro eGovernment 2011-2015
 
Do projektu GEN6 se zapojilo 19 subjektů (včetně veřejných subjektů, výzkumných a akademických center a IPv6 expertů) z 9 různých států, kterými jsou kromě České republiky Řecko, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Kypr, Španělsko, Slovinsko a Turecko. Koordinátorem projektu je německý Devoteam Danet GmbH. Za Českou republiku se podařilo do konsorcia začlenit tři organizace zodpovědné za rozvoj internetu a informatiky – Ministerstvo vnitra jako garanta elektronických služeb veřejné správy, Ministerstvo průmyslu a obchodu jako subjekt věcně zodpovědný za oblast elektronických komunikací a sdružení CZ.NIC jako správce národní domény. 
 

Hlavní cíl

Cílem zástupců České republiky v daném projektu je zvýšení odborného povědomí o dané problematice u vedoucích pracovníků státní správy a technických správců informačních systémů. Na základě sdílení poznatků s jinými členy konsorcia by měl být zajištěn bezproblémový a plynulý přechod a dostupnost služeb veřejné správy na IPv6. Nástrojem pro plnění tohoto cíle bude především osvětová kampaň, jejíž součástí budou praktické návody a semináře pro danou cílovou skupinu.
 
Zástupci ČR zároveň připraví v rámci projektu metodiku pro měření dostupnosti veřejných služeb prostřednictvím IPv6, tuto metodiku pilotně otestují v podmínkách ČR a následně ji nabídnou s připravovaným srovnávacím rámcem (benchmarkingem) pro oblast eGovernment k širšímu využití v rámci EU.
 
Více informací na webových stránkách projektu: www.gen6-project.eu

 

Odkazy do noveho okna

Logo GEN6

Logo GEN6 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem