Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Fryšták, M.: Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení

Souhrn (čes., angl., něm.) 

Fryšták, M.
Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení
SOUHRN

Dokazování jako procesní činnost velmi úzce souvisí s kriminalistikou. Trestní řád neupravuje používání všech kriminalistických metod ani nestanoví postup při uplatňování taktických postupů a technických prostředků, které se používají v kriminalistice. Metodou, která v praxi dlouhodobě vyvolává řadu diskuzí, je použití metody pachové identifikace/  pachové stopy jako důkazu v trestním řízení. Na podkladě rozhodovací činnosti Ústavního soudu se autor bude snažit najít odpověď na to, zda je tuto možno použít v trestním řízení jako důkaz či nikoliv a jakou má tato v té souvislosti relevanci, jelikož v odborné literatuře se v souvislosti s pachovou stopou a jejím posuzováním jako důkazu objevují různé a často velmi protichůdné názory.


Fryšták, M.
Scent trace as evidence in criminal proceedings
Summary

Evidence as a procedural activity has a close connection to criminalistics. Code of Criminal Procedure does not stipulate usage of all criminalistics methods nor determines the procedure during exercise of tactical procedures and technical instruments that are used in criminalistics. Act of authorities active in criminal proceedings that causes a lot of disputes in practice for certain period of time is the usage of scent identification method/ scent identification as evidence in criminal proceedings. The decision making practice of Constitutional Court  will be concerned as a basis to answer questions concerned to try figure out if the scent identification as evidence in criminal proceedings is admissible or not and what is its’ relevance (which is the most questioned aspect according to literature).


Fryšták, M.
Die Geruchsspur als Beweis im Strafverfahren
ZUSAMMENFASSUNG

Die Beweisfindung hängt als Prozesstätigkeit mit der Kriminalistik sehr eng zusammen. Durch die Strafordnung wird weder die Nutzung aller kriminalistischen Methoden geregelt noch die Vorgehensweise während der Nutzung von taktischen  Methoden und technischen Mitteln festgelegt, die in der Kriminalistik zur Anwendung kommen. Die Methode, die in der Praxis langzeitig eine Reihe von Diskussionen hervorruft, ist die Anwendung der Methode der Geruchsidentifikation / der Geruchsspur als Beweis im Strafverfahren. Auf  Grundlage der Entscheidungstätigkeit des Verfassungsgerichts versucht der Autor die Antwort auf die Frage zu finden, ob diese Möglichkeit im Strafverfahren als Beweis benutzt  bzw. nicht benutzt werden kann und welche Relevanz sie in diesem Zusammenhang hat, weil  in der Fachliteratur im Zusammenhang mit der Geruchsspur und deren Beurteilung als Beweis verschiedene und oft sehr widersprüchliche Meinungen vorkommen.

vytisknout  e-mailem