Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Formuláře ke stažení

Zbraně a střelivo

Formuláře podle zákona o zbraních platné od 30. ledna 2021

Níže uvedené formuláře, jejichž vzory jsou stanoveny vyhláškou č. 221/2017 Sb., ve znění vyhlášky č. 28/2021 Sb., a nařízením vlády č. 24/2021 Sb., jsou platné od 30. ledna 2021. Dosavadní formuláře lze použít do 1. srpna 2022.

Formuláře je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, vytisknout a připojit podpis (popř. razítko), nebo vyplnit ručně až po vytištění. Příslušné útvary policie akceptují i formuláře vytištěné v černobílém provedení:

 • podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny,
 • prostřednictvím datové schránky (uznávaný elektronický podpis se v takovém případě nevyžaduje), nebo
 • prostřednictvím e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu s doplněním podání standardní cestou podle § 37 odst. 4 správního řádu.

(V případě elektronických podání spojených se správním poplatkem doporučujeme kontaktovat příslušný správní orgán ohledně formy úhrady tohoto správního poplatku.)

Přeprava zbraní a střeliva podnikateli / Commercial transports of firearms and ammunition

Podnikatelé v oboru zbraní a střeliva podávají standardně níže uvedené žádosti a hlášení prostřednictvím Centrálního registru zbraní. Níže uvedené tiskopisy lze použít v případě odstávky či výpadku systému a při podávání žádosti subjektem, který nemá sídlo nebo místo podnikání na území České republiky (§ 50 odst. 3 zákona o zbraních).

Formuláře umožňují vyplnění přímo v elektronické podobě.

In the Czech republic, any commercial transport (incl. import, export or transit) of firearms or ammunition by dealers or other business professionals has to be permitted by relevant police authority (by the Police Presidium in case of foreign persons). Consequently, permitted transports have to be notified to the relevant police authority at least 24 hours before actual commencement of transport. (Foreign language forms in preparation.)

 • Žádost o povolení přepravy zbraní podnikatelem v oboru zbraní a střeliva (jednorázové/dlouhodobé) - strana 1 (pdf, 93 kB), strana 2 (pdf, 310 kB)

 • Hlášení přepravy zbraní podnikatelem v oboru zbraní a střeliva (§ 50 zákona o zbraních) - strana 1 (pdf, 90 kB) , strana 2 (150 kB)

 • Hlášení přepravy zbraní po území ČR podnikatelem v oboru zbraní a střeliva (§ 50a zákona o zbraních) - strana 1 (pdf, 173 kB) a strana 2 (pdf, 147 kB)
   

Arms and ammunition / Armes et munition / Waffen und Munition / Arma e munizioni

 • Application for the issue of the arms waybill for permanent export, permanent import, and transit of firearms and ammunition: page 1 (pdf, 432 kB), page 2 (pdf, 394 kB)

 • Demande de délivrance du document d´accompagnement relatif a l´exportation définitive, l´importation définitive, le transit d´armes ou munitions: page 1 (pdf, 423 kB), page 2 (pdf ,386 kB)

 • Antrag auf die Ausstellung des Waffengeleitscheines für Dauerausfuhr, Dauereinfuhr und Transit von Waffen oder Munition:seite 1 (pdf, 428 kB), seite 2 (pdf, 413 kB)

 • Richiesta per il rilascio del documento di accompagnamento relativo all´esportazione definitiva, l´importazione definitiva, il transito di armi o munizioni: pagina 1 (pdf, 426 kB), pagina 2 (pdf, 409 kB)

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, dne 5. února 2021

  

vytisknout  e-mailem