Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuality

Aktuální informace 

 1. Aktuální informace
 2. Archiv

Aktuální informace

 • Dne 1. 8. 2019 byla vydána nová verze Příručky pro žadatele a příjemce. Znění Příručky je k dispozici zde.

 • Dne 31. 7. 2019 byly vydány aktualizované roční plány výzev AMIF a ISF na rok 2019.

 • Byla vydána aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce. Účinnost 7. vydání je od 15. června 2019. Znění Příručky je k dispozici zde.

 • Evropská komise dne 29. května 2019 schválila revizi národního programu Azylového, migračního a integračního fondu, jeho celé znění naleznete zde.

 • Dne 28. května 2019 byla vyhlášena otevřená výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 23. Výzva se zaměřuje na provoz centra pro integraci cizinců v Ústeckém kraji. Více informací naleznete zde.

 • Dne 9. května 2019 byla po souhlasu monitorovacího výboru Azylového, migračního a integračního fondu schválena aktualizovaná verze ročního plánu výzev NP AMIF na rok 2019. Plán výzev naleznete zde.

 • Dne 7. května 2019 došlo ke změně výzvy AMIF č. 22. Byly provedeny změny v možnostech programového financování u opatření č. 1 a k posunu termínu předložení žádosti a zahájení projektů v rámci všech opatření této výzvy. Nové znění výzvy naleznete zde.  

 • Dne 25. dubna 2019 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 22. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Dne 18. dubna 2019 došlo k aktualizaci výzvy AMIF č. 22, která sestávala z rozšíření okruhu možných žadatelů a prodloužení termínu odevzdání žádostí o podporu. Nové znění výzvy naleznete zde.

 • Dne 10. dubna 2019 byla vyhlášena otevřená výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 22. Výzva se zaměřuje na oblasti azylu a integrace. Více informací naleznete zde.

 • Dne 7. února 2019 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 20. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Dne 17. ledna 2019 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 18. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Dne 15. ledna 2019 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 20. Výzva se zaměřuje na podporu provozu integračních center. Více informací naleznete zde.

 • Dne 14. prosince 2018 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 18. Výzva se zaměřuje na podporu dobrovolných návratů. Více informací naleznete zde.

 • Dne 31. července 2018 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 17. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Dne 13. července 2018 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 17. Výzva se zaměřuje na poskytování bezplatné právní pomoci státním příslušníkům třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR. Více informací naleznete zde.

 • Dne 3. května 2018 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 16. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Dne 27. dubna 2018 se konal seminář pro žadatele v rámci výzvy AMIF č. 15. Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

 • Rádi bychom vás informovali, že byla vydána nová verze Příručky pro žadatele a příjemce (verze č. 4) s datem účinnosti od 1. května 2018. Více informací naleznete zde. Zároveň byl na identické adrese zveřejněn i „Metodický dopis č. 7 – Cílová skupina výzvy AMIF č. 4 a 10“.

 • Dne 20. dubna 2018 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 16. Výzva se zaměřuje na vytvoření centra pro integraci cizinců ve Středočeském kraji. Více informací naleznete zde. Seminář pro žadatele v rámci této výzvy se bude konat dne 3. května 2018 v 9:30 v budově MV Letná.

 • Dne 12. dubna 2018 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o podporu z NP AMIF č. 15. Výzva se zaměřuje na vytvoření informační publikace a navazujících školení pro držitele mezinárodní ochrany. Více informací naleznete zde. Seminář pro žadatele v rámci této výzvy se bude konat dne 27. dubna 2018 v 9:30 v budově MV Letná.

 • Dne 17. ledna 2018 se uskutečnilo společné novoroční setkání určené pro příjemce a odbornou veřejnost, během které byly prezentovány novinky a postup v naplňování národních programů Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost. Prezentace a další materiály z tohoto setkání můžete nalézt zde.

 • Dne 17. ledna se uskuteční společné novoroční setkání určené pro příjemce a odbornou veřejnost, během kterého budou prezentovány novinky a postup v naplňování národních programů Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost. Více informací zde.

 • Vzhledem ke skutečnosti, že žádná žádost o podporu v rámci výzvy č. 12 neprošla procesem hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, byla dne 21. srpna 2017 vyhlášena nová výzvy č. 13 se stejným opatřením, tj. „Poskytování bezplatné právní pomoci státním příslušníkům třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR“, více informací naleznete zde

 • Dne 4. července 2017 byla vyhlášena otevřená výzva v rámci NP AMIF č. 12 v rámci specifického cíle 3 Návraty  se zaměřením na poskytování právního poradenství, více informací zde.

 • S účinností od 1. 7. 2017 respektive 3. 7. 2017 byla zveřejněna nová vydání Příručky pro žadatele a příjemce a Postupu pro vyplnění žádosti o podporu, jejich plné znění naleznete zde.

 • Prezentace ze semináře pro příjemce v rámci výzev č. 6, č. 7 a č. 10 jsou k dispozici zde (pdf, 331 kB) a zde (pdf, 420 kB).

 • Dne 8. 12. 2016 byla v rámci AMIF vyhlášena výzva Evropské komise na opatření v oblasti integrace. Žádosti je možné předložit v termínu od 8. 12. 2016 do  28. 2. 2017. Informace k výzvě naleznete zde.

 • Seminář pro příjemce v rámci výzev č. 6, č. 7 a č. 10 NP AMIF se bude konat dne 12. 12. 2016 od 10:00 na Letné. Účast je nutné potvrdit do 6. 12. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Prezentace ze semináře pro příjemce pro výzvy č. 4 a č. 5 NP AMIF zveřejněna zde (pdf, 456 kB).

 • Informační schůzka pro příjemce v rámci výzev č. 4 a č. 5 AMIF se bude konat dne 4. 10. 2016 od 9:00 na Letné. Účast je nutné potvrdit do 30. 9. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • 13. 9. 2016 - Upozorňujeme, že Evropská komise v rámci programu Právo, rovnost a občanství vyhlásila dvě výzvy zaměřené na ochranu dětí v souvislostí s migrací. Texty výzev naleznete zde a zde.

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 10 AMIF se bude konat dne 30. 6. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 28. 6. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 22. 6. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 10 AMIF.

 • Dne 15. 6. 2016 byla provedena změna Výzvy č. 9 AMIF. Nové znění je k dispozici zde (pdf, 451 kB).

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 9 AMIF se bude konat dne 22. 6. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 20. 6. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 13. 6. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 9 AMIF.

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 8 AMIF se bude konat dne 22. 6. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 20. 6. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 13. 6. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 8 AMIF.

 • Dne 10. 6. 2016 byla provedena změna Výzvy č. 7 AMIF. Nové znění je k dispozici zde (pdf, 522 kB).

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 7 AMIF se bude konat dne 20. 5. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 17. 5. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 13. 5. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 7 AMIF.

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 6 AMIF se bude konat dne 20. 5. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 17. 5. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 11. 5. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 6 AMIF.

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 5 AMIF se bude konat dne 20. 5. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 17. 5. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 11. 5. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 5 AMIF.

 • Dne 29. 4. 2016 byla provedena změna Výzvy č. 4 AMIF. Nové znění je k dispozici zde.

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 4 AMIF se bude konat dne 27. 4. 2016 v 9:30 na adrese: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Účast je nutné potvrdit do 22. 4. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Dne 13. 4. 2016 byla zveřejněna Výzva č. 4 AMIF.

 • Dne 29. 3. 2016 byl zveřejněn Roční plán výzev národního programu Azylového, migračního a integračního fondu na rok 2016

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 3 AMIF se bude konat dne 16. 2. 2016 v 9:00 na Letné. Účast je nutné potvrdit do 12. 2. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Byla zveřejněna Výzva č. 3 AMIF

 • Dne 18. ledna 2016 byla provedena změna výzvy č. 2 v rámci NP ISF. Došlo k úpravě časových termínů. Nové znění je k dispozici zde.

 • Dne 7. a 8. ledna 2016 byly vypsány první dvě uzavřené výzvy v rámci NP ISF. Jedná se o výzvy pro Celní správu ČR a Policii ČR. Jejich plné znění můžete nalézt zde a zde.

 • Dne 18. 12. 2015 byla v rámci AMIF vyhlášena výzva Evropské komise na opatření v oblasti integrace. Žádosti je možné předložit v termínu od 18. 12. 2015 do  29. 2. 2016. Informace k výzvě naleznete zde.

 • Dne 10. prosince 2015 bylo vydáno druhé vydání Příručky pro žadatele a příjemce NP AMIF a ISF a druhé vydání Postupu pro vyplnění žádosti o podporu. Zároveň byly upraveny obecné vzory žádostí o podporu a rozpočtů projektu pro AMIF a ISF. Tyto dokumenty jsou dostupné v části Metodiky.

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 2 AMIF se bude konat dne 6. 1. 2016 v 9:00 na Letné. Účast je nutné potvrdit do 4. 1. 2016 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • Byla zveřejněna Výzva č. 2 AMIF.

 • Informační schůzka pro příjemce v rámci výzvy č. 1 AMIF se bude konat dne 2. 12. 2015 od 10:00 na Letné. Účast je nutné potvrdit do 30. 11. 2015 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

 • 17. 7. 2015 - Upozorňujeme, že DG HOME pro ISF - Police vyhlásilo v rámci „Union actions“ dvě výzvy k předkládání projektových žádostí, a sice s následujícím zaměřením:

  • Actions addressing trafficking in human beings;

  • Implementation of the EU CBRN Action Plan, the EU Action Plan on enhancing the security of explosives and the European programme for critical infrastructure protection.
   Více informací lze nalézt zde.

 • Byla zveřejněna Výzva č. 1 AMIF

 • Informační schůzka pro žadatele v rámci Výzvy č. 1 AMIF se bude konat dne 10. 8. 2015 v 10:00 na Letné. Účast je nutné potvrdit do 4. 8. 2015 na e-mail pavla.pekarkova@mvcr.cz.

  


Odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí, 13. července 2018

vytisknout  e-mailem