Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Finanční podpora do zahraničí - migrační krize

Program Ministerstva vnitra ČR na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů a ad hoc podpora poskytovaná Ministerstvem vnitra ČR při mimořádných situacích. 

 • Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů - 2015
 • Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů - výhled na rok 2016
 • Ad hoc podpora poskytovaná MV ČR - mimořádné situace

Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů - 2015

Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů - 2015

Česká republika se aktivně podílí na řešení migrační situace v Evropě a jejím sousedství. V lednu 2015 zřídilo Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) jako specifický nástroj pomoci Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů. Program je spravován odborem azylové a migrační politiky MV ČR a jeho prostřednictvím jsou udělovány peněžní dary do zahraničí zacílené na asistenci uprchlíkům v místě jejich prvního vysídlení a podporu azylové a migrační infrastruktury států, které velké uprchlické populace hostí, případně přes které směřuje hlavní migrační proud do Evropské unie. V roce 2015 byla v rámci tohoto Programu poskytnuta pomoc v celkové výši 100 mil. Kč, a to ve třech prioritních regionech - na Blízkém východě, v jihovýchodní Evropě a v regionu severní Afriky a Afrického rohu. Jedná se o oblasti zasažené ozbrojeným konfliktem a státy, jež jsou významné z důvodu silné tranzitní a zdrojové migrace do Evropy.

Konkrétně se jednalo o následující aktivity:

 • Finanční podpora Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) při rozvoji uprchlického tábora Zatárí (Jordánsko) - 45 mil. Kč
  Elektrifikace uprchlického tábora Zatárí.

 • Finanční podpora Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) při rozvoji uprchlického tábora Ashti (Irácká republika - irácký Kurdistán) - 20 mil. Kč
  V rámci projektu UNHCR bylo postaveno 200 rodinných jednotek pro přibližně 1 200 vnitřně vysídlených osob.

 • Finanční podpora Turecka při posilování svého azylového a migračního systému pro řešení syrské uprchlické krize - 10 mil. Kč
  Finanční prostředky byly využity na přímou podporu syrských uprchlíků.

 • Finanční podpora Srbska při posilování svého azylového a migračního systému pro řešení uprchlické krize - 10 mil. Kč
  Projekt se zaměřil na rozvoj srbského migračního a azylového systému.  Jedná se především o náklady spojené s nákupem vhodného technického vybavení a školením expertů.

 • Kofinance Regionálního programu rozvoje a ochrany (RDPP) pro Blízký východ (Jordánsko, Irák a Libanon) - 5 mil. Kč
  Cílem RDPP je podpora a rozvoj potřeb uprchlíků a jiných nuceně vysídlených osob nebo hostitelských komunit a budování kapacit místních úřadů v oblasti azylu a migrace.

 • Kofinance Regionálního programu rozvoje a ochrany (RDPP) pro severní Afriku - 10 mil. Kč
  Cílem RDPP je podpora a rozvoj potřeb uprchlíků a jiných nuceně vysídlených osob nebo hostitelských komunit a budování kapacit místních úřadů v oblasti azylu a migrace.

 

Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů - výhled na rok 2016

Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů - výhled na rok 2016

I přes opatření, která Evropská unie i jednotlivé evropské země přijímají ke zmírnění migrační krize, si současná situace nadále žádá naléhavá řešení. Vláda ČR v této souvislosti rozhodla o navýšení finančních prostředků alokovaných na využití v rámci Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2016 na 150 mil. Kč. V roce 2016 počítáme s implementací projektů a aktivit ve čtyřech prioritních regionech - na Blízkém východě a Turecku, na západním Balkáně, v severní Africe a regionu Afrického rohu a na Ukrajině.

Dosud byla prostřednictvím Programu MV poskytnuta podpora níže uvedených aktivit:

 • Finanční podpora FYROM při posilování azylového a migračního systému v souvislosti s řešením migrační krize - 20 mil. Kč
  Finanční podpora při posilování kapacit v oblasti správy a ochrany hranic.

 • Podpora přijímacích a tranzitních center na západobalkánské migrační trase - 2,5 mil. Kč

 • Podpora realizace projektu na stabilizaci vnitřně vysídlených osob na Ukrajině - 3,2 mil. Kč
  Finanční podpora projektových aktivit projektu AMID (Assistance to Manage Internal Displacement in Ukraine), který je veden MV ČR a implementován za podpory Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik (ICMPD).

 • Finanční podpora Úřadu Vysokého komisaře OSN pro Uprchlíky (UNHCR) při rozvoji uprchlického tábora Kawergosk v iráckém Kurdistánu - 20 mil. Kč
  Financování UNHCR projektu na stavbu nových přístřeší pro syrské uprchlíky v táboře Kawergosk (Guvernorát Erbíl, Irák).  Z poskytnuté podpory bude vybudováno 353 ubytovacích jednotek s kuchyňkou a vlastním sociálním zařízením, do kterých budou přestěhovány syrské uprchlické rodiny žijící v provizorních přístřeších v transitní části tábora.

 • Kofinance Regionálního programu rozvoje a ochrany (RDPP) pro Africký roh - Etiopie, Súdán, Keňa, Somálsko a Uganda - 10 mil. Kč
  Finanční kontribuce ČR podpoří regionální projekt UNHCR zaměřený na ochranu dětí a dalších zranitelných skupin uprchlíků v Etiopii, Súdánu a Keni.

 • Peněžní dar Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na stavbu a renovaci obydlí v uprchlickém táboře Azraq v Jordánsku - 40 mil. Kč
  Půjde o projekt na stavbu a renovaci obydlí pro nově příchozí v táboře Azraq na severu Jordánska.

Plánovány jsou dále:

 • Peněžní dar jordánským úřadům na posílení národních kapacit v oblasti pomoci uprchlíkům - 10 mil. Kč

 • Peněžní dar Bulharské republice na posílení systému řízení ochrany hranic a bulharského azylového a migračního systému a jeho kapacit

 • Podpora Řecka při správě hranic - 5 mil. Kč
  Poskytnutí peněžního daru v souvislosti se správou a ochranou hranic.

 • Podpora Turecka při správě hranic - 5 mil. Kč
  Poskytnutí peněžního daru pro pohraniční stráž Turecké republiky působící na pobřeží Egejského moře.

 • Zvažována je finanční podpora Srbska

 

Ad hoc podpora poskytovaná MV ČR - mimořádné situace

Ad hoc podpora poskytovaná MV ČR - mimořádné situace

Kromě podpory poskytované prostřednictvím Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů uděluje MV ČR ad hoc peněžní dary do zahraničí v případech mimořádné situace a potřeby emergentní pomoci.  Tento formát přímé pomoci byl využíván také před zřízením rámcového Programu MV na začátku roku 2015.

Ad hod podpora nabídnuta MV ČR v roce 2016:

 • Poskytnutí emergentní jednorázové finanční pomoci syrským uprchlíkům z oblasti Aleppa prchajícím před ozbrojenými útoky do Turecka - 15 mil. Kč
  Finanční dar ČR výhradně určený na příjem a pomoc syrským uprchlíkům z oblasti Aleppa, kteří jsou na útěku z důvodu nové vlny ozbrojených útoků v únoru 2016.

 • Materiální podpora řecké vlády pro zvládání současné migrační a humanitární situace - 20 mil. Kč
  O poskytnutí daru bylo rozhodnuto v reakci na výsledky jednání březnové Evropské rady.

V letech 2014 a 2013 byla poskytnuta podpora v celkové výši 47,5 mil. Kč.  Jednalo se o:

 • Kofinanci Regionálního programu rozvoje a ochrany pro Blízký východ (Jordánsko, Libanon, Irák) - 10 mil. Kč
  RDPP se zaměřuje především na stabilizaci uprchlických populací syrských uprchlíků v Jordánsku, Iráku a Libanonu a na minimalizaci negativních dopadů uprchlických tlaků na tamní hostitelské populace.

 • Peněžní dar do zahraničí turecké vládě - Úřadu pro likvidaci katastrof a mimořádných událostí (AFAD) - 12,5 mil. Kč
  Zacílený na podporu lokální úrovně místních samospráv při řešení vzrůstajícího počtu syrských uprchlíků na tureckém území.

 • Peněžní dar pro bulharskou Státní agenturu pro uprchlíky - 25 mil. Kč
  Na materiální a logistickou pomoc při zajištění prvotního ubytování syrských uprchlíků na bulharském území.

 

vytisknout  e-mailem