Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím

V souvislosti s četnými dotazy týkajícími se aplikace zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších přepisů, zejména co se týká problematiky zákazu shromáždění nebo ukončení, resp. rozpuštění některých shromáždění, připravilo Ministerstvo vnitra základní přehled české právní úpravy vztahující se obecně ke konání shromáždění a některá doporučení k řešení situací, které v souvislosti s konáním shromáždění mohou vzniknout.

Působnost orgánů veřejné správy na úseku shromažďování občanů vykonávají v přenesené působnosti jednotlivé obecní úřady, pověřené obecní úřady, krajské úřady a Ministerstvo vnitra. Obecní úřady na tomto úseku disponují některými významnými oprávněními, z nichž je třeba zdůraznit zejména oprávnění shromáždění zakázat v zákonem stanovených případech a dále oprávnění takové shromáždění rozpustit.

Smyslem tohoto informačního manuálu je poskytnout nejen obcím základní orientaci v právní úpravě shromažďovacího práva v České republice a zajišťování veřejného pořádku v souvislosti s konáním různých shromáždění na území České republiky.

Pravidelné aktualizace tohoto manuálu ve vztahu k aktuálnímu vývoji shromažďovacího práva budou zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Kromě aktuální legislativy a judikatury bychom zde rovněž rádi zveřejňovali vaše zkušenosti z praxe.

Odbornou pomoc v souvislosti s aplikací zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje v rámci organizační struktury Ministerstva vnitra odbor všeobecné správy, správní oddělení, nám. Hrdinů 4, 140 21 Praha 4, tel.: 974 816 469, fax: 974 816 820, e-mail: partik@mvcr.cz.

Součástí tohoto Manuálu je i seznam kontaktních úředníků pro agendu práva shromažďovacího v rámci jednotlivých krajů, na které se mohou obecní úřady obracet.

V případě specifičtějších dotazů souvisejících s extremismem je možné se obracet rovněž na odbor bezpečnostní politiky, tel.: 974 832 037, fax: 974 833 522, e-mail: obp@mvcr.cz.

Informace pro starosty obcí
Manuál byl rozeslán na všechny krajské úřady (na kontaktní osoby uvedené v příloze manuálu) k jejich využití a distribuci obcím. Obce by tedy měly obdržet Manuály od svých krajských kooridnátorů. Doporučuje se tedy obcím, které Manuál dosud neobdržely a mají o něj zájem, zjistit si, kdo je jejich koordinátorem shromažďovacího práva na krajském úřadě, a obrátit se s žádostí o Manuál na tuto osobu.
 
Dále byl Manuál zaslán Magistrátu města Brna, Magistrátu města Ostravy, Magistrátu města Plzně, Magistrátu města Ústí nad Labem, Magistrátu města Opavy a Městskému úřadu Boskovice.

Výtisky manuály byly rovněž poskytnuty Institutu pro místní správu – školící středisko Benešov, kde je možné si Manuál vyzvednout. Manuály budou rovněž poskytnuty Svazu měst a obcí.


Odbor bezpečnostní politiky, 14. 1. 2014

vytisknout  e-mailem