Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský zbrojní pas (pro cestování do zahraničí)

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty pro vydání zbrojního průkazu

Na řízení o vydání evropského zbrojního pasu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona. Obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.
 

Další lhůty

Doba platnosti evropského zbrojního pasu je 5 let a může být příslušným útvarem policie prodloužena; pokud jsou v tomto pasu zapsány pouze zbraně kategorie D, je doba platnosti nejvýše 10 let (§ 49 odst. 4 zákona o zbraních). Žádost o prodloužení platnosti evropského zbrojního pasu je potřeba podat u příslušného útvaru policie na předepsaném tiskopisu před uplynutím jeho stávající doby platnosti.
 

Účastníci řízení o vydání evropského zbrojního pasu

V řízení o vydání evropského zbrojního pasu, respektive o prodloužení platnosti evropského zbrojního pasu je účastníkem správního řízení jen fyzická osoba - žadatel o vydání tohoto dokladu. V řízení může být účastník zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 26. července 2021

  

vytisknout  e-mailem