Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011

Rok 2011 byl vyhlášen Radou Evropské unie Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 (dále jen „Evropský rok“).  

Evropský rok dobrovolnictví 2011Evropský rok dobrovolnictví 2011

Cílem Evropského roku je podpora vzniku nových dobrovolných aktivit a zároveň posílení stávajícího dobrovolnictví na úrovni místní, celostátní i v rámci celé Evropské unie. Evropský rok se bude především snažit zviditelnit dobrovolnictví a zlepšit podmínky pro jeho rozvoj.

Koordinací Evropského roku v České republice se ujalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Řídí meziresortní skupiny, které se zabývají průřezově jedenácti tématickými okruhy dobrovolnických aktivit. Jedná se o dobrovolnictví v sociálních službách, ve zdravotnictví, kultuře, sportu, ekologii, dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží, mezinárodní dobrovolnictví, komunitní dobrovolnictví, dobrovolnictví firem a dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech.

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality vede poslední zmíněnou tématickou skupinu. Je složená z odborníků z řad státní správy, samosprávy i neziskových organizací, kteří se profesně věnují řešením mimořádných událostí a krizových stavů s aktivní dobrovolnickou pomocí. Hlavním cílem je vytvoření lepších podmínek pro efektivní využití dobrovolníků při mimořádných událostech a krizových stavech, především jejich zapojení a působnost v rámci Integrovaného záchranného systému ČR.

Dne 7. prosince 2010 uspořádalo Ministerstvo vnitra zahajovací pracovní seminář s názvem „Limity a rizika dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech a krizových stavech“ v rámci kterého byly definovány problémy, které budou v rámci Evropského roku řešeny.
 


Odbor prevence kriminality, 6.1.2011

vytisknout  e-mailem