Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EUPAN HRWG

Pracovní skupina Lidské zdroje (Human Resources Working Group – HRWG), která spadá pod síť EUPAN (European Public Administration Network (2)), je skupina pro diskusi a vzájemnou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe s cílem prohloubení spolupráce mezi zeměmi EU v oblasti řízení lidských zdrojů.  

 

Skupina Byla založena v Uppsale v roce 2001 během švédského předsednictví Radě EU a první jednání této pracovní skupiny se uskutečnilo v roce 2002 za předsednictví Španělska.
 
Česká republika se aktivně účastní jednání od roku 2003. Původně se jednání účastnil zástupce Úřadu vlády ČR; na základě usnesení vlády ČR ze dne 25. října 2006 č. 1232 (o přesunu problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě, koordinace regulatorní reformy v ČR a reformy a modernizace ústřední státní správy z Úřadu vlády na Ministerstvo vnitra) došlo k přesunu problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo vnitra, Odbor rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 
Přínos účasti spočívá především v předávání dobrých (i špatných) zkušeností a příkladů praxí, s nimiž se jednotlivé členské státy při kontinuálním řešení modernizačních a reformních procesů ve veřejné správě potýkají a které aplikují. Přímý dopad lze spatřit například v přijetí Kodexu etiky zaměstnance veřejné správy v ČR, inspirace v systému odměňování zaměstnanců veřejné správy, sestavování vzdělávacích programů pro vedoucí pracovníky ve veřejné správě aj.
 
V neposlední řadě je třeba spatřovat provázanost činnosti pracovní skupiny s Lisabonskou strategií, mezi jejímiž hlavními cíli je mimo jiné důraz na budování znalostní ekonomiky rovněž prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě a celoživotního vzdělávání. Priority v rámci pracovní skupiny HRWG budou zaměřeny na implementaci modelu hodnocení výkonnosti lidských zdrojů ve veřejné správě a v pokračování studie mapující státní službu, resp. postavení úředníků veřejné správy v zemích EU.

vytisknout  e-mailem