Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Elektronický podpis jako náležitost některých úkonů, které jsou činěny vůči orgánům státu

Vzhledem k tomu, že je v právních předpisech různým způsobem upraven elektronický podpis jako náležitost právních úkonů, které jsou činěny vůči orgánům státu, zveřejňuje Ministerstvo vnitra následující přehled. 

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4),
  • v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Správní řád nestanoví výslovně, že podání musí být zasláno výhradně na adresu elektronické podatelny daného úřadu. Podavateli však lze tento postup doporučit.

Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  • pokud má být stížnost učiněna písemně, postupuje podavatel stejně jako v případě podání (viz výše).

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  • tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Žádost musí být zaslána na adresu elektronické podatelny daného úřadu. Pokud úřad elektronickou podatelnu nemá, je možné žádost zaslat na jakoukoliv elektronickou adresu daného úřadu.

Dotazy, náměty aj., jejichž náležitosti nejsou upraveny právními předpisy

  • nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

vytisknout  e-mailem