Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nařízení eIDAS bylo dne 28. srpna 2014 zveřejněno v Úředním věstníku EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES 

Implementace tohoto nařízení s sebou přinese nutnost změny legislativy týkající se eGovernmentu a také nutnost souvisejících úprav některých stávajících informačních systémů veřejné správy tak, aby mohly podporovat národní prostředky pro elektronickou identifikaci členských států Evropské unie, případně i dalších zainteresovaných států mimo ni. Již realizované systémy pro podporu elektronické identity v České republice bude nezbytné doplnit specializovanými systémy zprostředkovávajícími rozhraní pro propojení s obdobnými systémy v dalších členských zemích Evropské unie.
 
Pro implementaci nařízení Ministerstvo vnitra plánuje sestavení pracovní skupiny v rámci Rady vlády pro informační společnost zahrnující zástupce všech rezortů a dalších zainteresovaných subjektů.


Odbor eGovernmentu, 2.9.2014

vytisknout  e-mailem