Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

eGovernment cloud - původní článek

Metodika

1) Formulář žádosti poskytovatele cloud computingu o zápis poskytovatele do katalogu cloud computingu

Podle § 6q zákona 365/2000 Sb. o infomačních systémech veřejné správy ve znění novelizovaném zákonem 261/2021 Sb. podává poskytovatel cloud computingu žádost o zápis poskytovatele do katalogu cloud computingu. Ministerstvo připravilo pro podání žádosti formulář, který po vyplnění dle pokynů uvedených ve formuláři žadatelé zašlou ministerstvu (pokud mají datovou schránku, pak přes datovou schránku Katalog cloud computingu (Ministerstvo vnitra) (ID: ap2hwi6), jinak dle pokynů ve formuláři).

2) Formulář žádosti poskytovatele cloud computingu o zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu

Podle § 6t zákona 365/2000 Sb. o infomačních systémech veřejné správy ve znění novelizovaném zákonem 261/2021 Sb. podává zapsaný poskytovatel cloud computingu žádost o zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu. Ministerstvo připravilo pro podání žádosti formuláře, které po vyplnění dle pokynů uvedených ve formuláři a v dokumentu "Postup podání žádosti o zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu a identifikaci dokumentů připojených k žádosti" žadatelé zašlou ministerstvu.

3) Postup podání žádosti o zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu a identifikace dokumentů připojených k žádosti

Postup obsahuje zejména informace o jmenné konvenci označení podané žádosti o zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu a jmenné konvenci označení dokumentů přiložených k podané žádosti k doložení splnění kritérií, které musí nabízený cloud computing splnit dle vyhlášky č. 316/2021 Sb. o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu.
 

4) Formulář žádosti orgánu veřejné správy o zápis poptávky cloud computingu do katalogu cloud computingu (verze 2.0)

Podle § 6o zákona 365/2000 Sb. o infomačních systémech veřejné správy ve znění novelizovaném zákonem 261/2021 Sb. podává orgán veřejné správy žádost o zápis poptávky  cloud computingu do katalogu cloud computingu. Uvedené žádosti podává orgán veřejné správy primárně v situaci, kdy není takový cloud computing zapsán v katalogu zapsaných nabídek cloud computingu nebo není ani zapsán v katalogu cloud computingu jako poptávka jiného orgánu veřejné správy nebo jako poptávka cloud computingu zapsaná v katalogu cloud computingu ministerstvem vnitra na základě vyhodnocení potřeby využívání cloud computingu orgány veřejné správy podle odst. 1 § 6o zákona.

Ministerstvo připravilo pro podání žádosti formulář, který po vyplnění dle pokynů uvedených ve formuláři orgán veřejné správy zašle ministerstvu datovou zprávou do datové schránky zřízené speciálně pro účel přijímání žádostí o zápis do katalogu cloud computingu s kapacitou přenášené datové zprávy 50 MB (aditivní datová schránka).

Tato datová schránka má název "Katalog cloud computingu (Ministerstvo vnitra)".

ID této schránky je: ap2hwi6.

5) Formulář žádosti orgánu veřejné správy o zápis využívaného cloud computingu do katalogu cloud computingu (verze 2.0)

Podle § 6x zákona 365/2000 Sb. o infomačních systémech veřejné správy ve znění novelizovaném zákonem 261/2021 Sb. podává orgán veřejné správy žádost o zápis využívaného cloud computingu do katalogu cloud computingu.

Ministerstvo připravilo pro podání žádosti formulář, který po vyplnění dle pokynů uvedených ve formuláři orgán veřejné správy zašle ministerstvu datovou zprávou do datové schránky zřízené speciálně pro účel přijímání žádostí o zápis do katalogu cloud computingu s kapacitou přenášené datové zprávy 50 MB (aditivní datová schránka).

Tato datová schránka má název "Katalog cloud computingu (Ministerstvo vnitra)".

ID této schránky je: ap2hwi6.

  

Metodika pro zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu dle právní úpravy platné do 31. 8. 2021

Metodika pro práci s katalogem cloud computingu a katalogem služeb cloud computingu (verze 1.3) a její Příloha č. 2 a Příloha č. 3 je účinná počínaje dnem 1. září 2021 pouze pro posuzování žádostí o zápis nabídky cloud computingu do katalogu cloud computingu, které obdrželo ministerstvo do 31. srpna 2021. Žádosti došlé po tomto datu již budou posuzovány dle znění zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy účinném od 1. 9. 2021 a na základě vyhlášek Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (datum předpokládaného vydání příslušné vyhlášky je 1. září 2021). Na základě nového znění zákona a vydané vyhlášky NÚKIB připravuje ministerstvo novou verzi Metodiky pro práci s katalogem cloud computingu a katalogem služeb cloud computingu (verze 2.0) – předpokládané datum vydání: druhá polovina září 2021.

Pro účely popisu postupů a pravidel pro práci s katalogem cloud computingu a katalogem služeb eGovernment cloudu (dále také "služby eGC" nebo "cloudové služby") vedených v informačním systému cloud computingu byla zveřejněna metodika:

Všechny vyplněné formuláře poptávky cloud computingu, nabídky cloud computingu a zápis využívaného cloud computingu orgánem veřejné správy a přiložené soubory se zasílají výhradně přes datovou schránku Katalog cloud computingu (Ministerstvo vnitra) ID této datové schránky: ap2hwi6.
Jde o tzv. aditivní datovou schránku s limitem pro obsah přenášené datové zprávy navýšeným na 50 MB.
Podrobnosti naleznete ve zveřejněné metodice.

Řídící orgán eGC bude průběžně aktualizovat tuto metodiku tak, aby respektovala, platná znění zákonů, vývoj na trhu s cloudovými technologiemi, vývoj požadavků státu na bezpečnost provozu ISVS a také zkušenosti s provozem eGovernment Cloudu.

  


19. září 2022

vytisknout  e-mailem