Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky ověření platných kvalifikovaných systémových certifikátů akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 9 odst. 2, písm. e) a § 6 odst. 2 zákona č. 227/2000 Sb. 

Ministerstvo vnitra ověřilo ve smyslu písm. d) odst. 2 §9 zákona č. 227/2000 Sb., kvalifikované certifikáty, resp. kvalifikované systémové certifikáty poskytovatelů certifikačních služeb*) u následujících subjektů:

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

1.

První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Výsledky ověření

A.

Jméno RootCERT_Qica.pem Délka: 2265 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 4BFB ED36 68FC 2B0A B729 8EC0 53B5 3649 6E15 0AAE
MD5 297C 49A7 B63C B15A F3B7 0F45 2D3B 5132
 

B.

Jméno RootCERT_Qica.der Délka: 1630 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 6E32 893F 22A5 E1CD 9CD6 32E4 10E2 76FF 14B7 66BE
MD5 C3F3 5AB5 24C7 9276 634B 4DB4 E86A FE57
 

C.

Jméno RootCERT_Qica.txt Délka: 6256 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 AC46 FB40 E929 F12D 758A 0B8E 0192 516B 1B65 6C8A
MD5 5EAC 0082 F5F5 9E3D EAB4 0FE6 27BE 5ED2

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

2.

První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Vzhledem k tomu, že došlo k novelizaci zákona o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb., vznikla poskytovateli povinnost vydat kořenový kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě označuje vydané kvalifikované certifikáty a seznamy certifikátů, které byly zneplatněny.
Certifikát má platnost od 1.6.2005 a První certifikační autorita, a.s. jej začala používat dnem 1.7.2005.

Výsledky ověření

A.

Jméno RootCERT_Qican.pem Délka: 1550 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 0E3B C53F F3B7 F040 AC91 4733 4FD5 7D11 6E82 5628
MD5 9128 E8BB F5F7 A72E 7D2D 7702 6C92 4395
 

B.

Jméno RootCERT_Qican.der Délka: 1084 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 9866 58B9 4448 A2A0 85F9 7B06 0F85 10AC D4AA D4B5
MD5 5FF2 D99B 7E64 EBF4 A1A5 5EF2 D45D A293
 

C.

Jméno RootCERT_Qican.txt Délka: 4931 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 E797 543F 6ECE 924C 9FAA 3D80 C7DB B896 5F4F CFD5
MD5 AB83 9563 DA4A 1BA7 B941 22CE 671E A9D1

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

3.

Česká pošta, s.p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření

A.

Jméno postsignum_qca_root.pem Délka: 2199 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 3BCB 0BEA EB9E 95BB DFD3 AC96 9102 066B F49D 4C37
MD5 4D3A 8498 3AE6 B114 3643 90EA 66E4 3377
 

B.

Jméno postsignum_qca_root.der Délka: 1582 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 AF3B 84BA 3437 63BB BE03 6C76 5A44 119E 48B5 2D34
MD5 385F 2FBD BC06 F7B0 28ED F21C 86AC 2E05
 

C.

Jméno postsignum_qca_root.txt Délka: 4057 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 A50D C93D 29D1 47E3 F804 555B 52C8 C9B6 21AA 8877
MD5 4F99 D35F 3134 F1D2 64FA 4FB0 AA39 B0E7

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

4.

Česká pošta, s.p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření

A.

Jméno postsignum_qca_sub.pem Délka: 2204 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 F003 37C6 474C 06BD 099C F863 5D5C 8DA7 FABD 76EB
MD5 3F1B C084 80B0 7B70 8B74 B94E 0F51 D9F4
 

B.

Jméno postsignum_qca_sub.der Délka: 1586 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 1BDB 87C4 8102 977C A277 65E9 CCA4 1424 6C6D 88A2
MD5 5ACB F806 A17D B75D 93AD BB9A 4E54 EFB8
 

C.

Jméno postsignum_qca_sub.txt Délka: 4063 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 7E2D F680 722F E209 2B08 A744 4166 87B6 C4C4 B0C0
MD5 CCAD 9144 6635 5071 5C44 19BA 56AC D7F9

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

7.

eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření

A.

Jméno rca.pem Délka: 2382 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 6D8D 2C6F A10D FF7C 799D A42C 52AD DFD0 8620 D8CD
MD5 D5C7 340D 88CF 688F 1480 E7B6 4795 F42C
 

B.

Jméno rca.der Délka: 1701 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 62A6 9CFB 4E93 1829 7E83 F94B FFEB DD1A E5F3 1E3A
MD5 1C14 914D 9C8E 9F27 477D 7927 4829 5D7E
 

C.

Jméno rca.cp1250.txt Délka: 6556 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 2F37 0C8F 4159 94E0 216C 24F8 6B31 C7B6 039B 199B
MD5 A0F7 F938 3C16 C98D 288F 4E8E 9CB2 9FEA

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

8.

eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření

A.

Jméno aca.pem Délka: 2752 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 455A 2841 7727 8AF2 54C3 9BE0 D5D7 FBDD 896F BB9B
MD5 162B 7C39 2F69 3061 E6FD 90C0 2380 5D4B
 

B.

Jméno aca.der Délka: 1970 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 CBC5 8D41 87F2 4206 955E 6A8B 28AA 2E80 D4D8 E3FD
MD5 730C EA1A D77C 87D8 9F0C FE76 F868 0A15
 

C.

Jméno aca.cp1250.txt Délka: 7094 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 EE6C C356 B6AF 1125 3BCD 7D2E FDE9 AAFC CC46 8027
MD5 68B6 19D7 3ABB B13D DEE8 0AC6 D8C8 21C5

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa

9.

První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 1.2.2006.

Výsledky ověření

A.

Jméno qtsa.pem Délka: 1840 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 FF22 28C6 7481 517F 414D 0C74 B494 AE08 804C 20F1
MD5 5EA1 F4A7 121D 8E26 AA52 EDA8 3199 7A3B
 

B.

Jméno qtsa.der Délka: 1296 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 9EFD B496 DF7A 9F02 0370 119F 9E1C 8398 7DE9 F46C
MD5 12B7 132C A653 6313 E656 EEC4 D315 743D
 

C.

Jméno qtsa.txt Délka: 5644 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 A2E5 592D 9051 D008 1D5D D3AF 8461 DF3F A939 E4B2
MD5 1C20 2939 E5F7 3035 EE25 665D 6541 AAED

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
10. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 4.10.2007.

Výsledky ověření
A. Jméno qtsa1.pem Délka: 1813 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 131D AD4E FBA8 7727 4B53 3586 8857 54B0 5FC5 8E9C
MD5 CB36 700C BAF4 7CEB B22B AFA5 0A8D 0A85
 
B. Jméno qtsa1.der Délka: 1294 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 0BF6 BC28 7E42 1328 0C79 DB29 C3DC 849D 9FC8 FCCE
MD5 0758 724A 31B8 F873 3F23 101D 2D25 927F
 
C. Jméno qtsa1.txt Délka: 3812 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 BAA3 F6E3 D69E 239E 33C4 EC28 3A5D 6E52 81DD 6112
MD5 A156 7116 4CE9 3F20 1A64 AE25 8FA2 2C1A

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
11. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Certifikát má platnost od 1.4.2008 a První certifikační autorita, a.s. jej začala používat dnem 3.8.2008.

Výsledky ověření
A. Jméno qica_root_20080311.pem Délka: 1529 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 76D0 C339 635D 4F2A 020B C4ED 970D 9165 7444 40BF
MD5 6A45 9538 029C CEF5 CC5D 8C7B E76A 84A1
 
B. Jméno qica_root_20080311.der Délka: 1085 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 6490 2AD7 277A F3E3 2CD8 CC1D C79D E1FD 7F80 69EA
MD5 48D1 1E62 7801 C26E 4369 A42C EE13 0AB5
 
C. Jméno qica_root_20080311.txt Délka: 4846 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 E8E6 9BAC 4C9A 9C3A E7A8 E65C F478 FBEF 36D8 44DB
MD5 42AD E0B8 02ED 2A60 9884 4D89 A15E C707

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
12. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 20.11.2007.

Výsledky ověření
A. Jméno QTSA2.pem Délka: 1809 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 5315 F2C3 B829 E3A1 A3EA 7676 D0FB 462B E4A1 FEB9
MD5 6143 DFB1 F76F F77C F345 5933 A4EA 84F5
 
B. Jméno QTSA2.der Délka: 1294 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 31C5 4614 31B6 F01D EDA4 A56C CE4D E5EF FF93 2F00
MD5 EB49 1967 AEBE 9180 8BAE A3D5 3C67 6928
 
C. Jméno QTSA2.txt Délka: 5541 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 C1D5 375B 11AC 5EBC 4B74 C1B6 FEBD 76F0 EF5E 7CB5
MD5 B6AF 01DE E11D AC48 1A9A 6A31 631E 2858

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
13. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 22.6.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno postsignum_tsa_tsu1.pem Délka: 2564 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 0DE6 DCF0 99B1 34D7 46BF 9E04 8A4F A92E F12D C823
MD5 3F6D CDF3 E424 A7D1 4ECD D320 45FB 37E7
 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu1.der Délka: 1822 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 4DF1 599E 7B2A A1F7 EA66 6DF5 D998 D0C9 08CE 23C9
MD5 FBC2 D601 D3BF 6C34 BDAE 9EA7 30AE AF3B
 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu1.txt Délka: 4404 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 1317 615D D24A 85F3 016E 7669 0E9E A97F 09A7 5288
MD5 6225 886E 0203 2CEE 644D 967C 04E4 F949

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
14. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 22.6.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno postsignum_tsa_tsu2.pem Délka: 2564 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 459C 2F9D 40AA A066 432D F85B 1C31 FCB0 3ADE C8D5
MD5 EDE8 2602 29D8 2DCA CCA5 30CF 1E67 BB33
 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu2.der Délka: 1822 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 86A6 92C7 63CD 2B3C 960D BD9D 5F1C 39B6 787B 935B
MD5 F27E 9706 21C9 EA05 D485 C28B 3BEF B7D8
 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu2.txt Délka: 4404 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 3FC2 5197 E97D 8E4B 4EF9 4AD8 3ADE 9AD9 4AF4 E42A
MD5 B523 E308 A9D2 C49A 9AEC C601 FC8D D745

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
15. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 25.6.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno postsignum_tsa_tsu3.pem Délka: 2564 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 3B6B A808 F2CA B771 3B63 5E36 A654 DFAB 4EC4 DBB7
MD5 AAD3 4D5A 531B FD5F F6F2 FDD4 BB90 869E
 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu3.der Délka: 1822 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 3103 4E04 4A26 BA14 7353 0B41 EDDE C867 6D23 E500
MD5 CB7D BF31 7F00 3B07 2937 E7D5 98D9 119B
 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu3.txt Délka: 4404 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 90CA 7B8E DD68 E52D 9414 591A 15C0 4DB7 B77F E280
MD5 B611 A5B8 4128 3C79 8D4C 443B 3216 DEFF

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
16. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Certifikát má platnost od 1.9.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno qica_root_key_20090901.pem Délka: 1838 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM SHA-1 17C2 0957 B114 B7F5 E2EB 87E1 5686 3A7D B6AE A203
MD5 B617 3AA5 F266 5682 F408 E474 6B44 89B5
 
B. Jméno qica_root_key_20090901.der Délka: 1314 byte
Formát certifikátu Otisk
DER SHA-1 D244 1AA8 C203 AECA A96E 501F 124D 52B6 8FE4 C375
MD5 8D63 9B56 C114 E4EE 9A12 8586 1190 82A3
 
C. Jméno qica_root_key_20090901.txt Délka: 3586 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT SHA-1 397A D74F C918 32D4 497C 99D8 2932 A475 02E8 4F27
MD5 2DA6 2420 18EE 5B75 9E6F 9746 DDE2 3501

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
17. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 21.12.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno TSA1.pem sér. č.: 10516812                  Délka: 2228 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 E850 3EBB 536D 9771 D2E6 D802 8F38 F3BF
SHA-1 8585 65D4 7F65 2EFF 525C AE8B 5D6C 90AA 5089 E03F
SHA-256 E853 61B0 187C 1608 1ACE 7742 0AD5 2DAB
338B A050 FF36 C5EC 3767 B674 50BD 493B
 
B. Jméno TSA1.der sér. č.: 10516812                  Délka: 1600 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 184B BC54 A916 2545 4EFF 4005 40E6 C8A8
SHA-1 0EF7 245F E5D8 24B2 F8A0 A3B5 1D33 347E 44F6 EEBF
SHA-256 D3FD 94CE 11B8 BEC7 E7B0 8FC0 65D5 133A
1207 E84D 4E69 A507 0594 21C7 2E80 C3FC
 
C. Jméno TSA1.txt sér. č.: 10516812                  Délka: 4325 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 491C 232C 99B9 DF68 F4A6 0071 E034 499E
SHA-1 F1EB 14D2 FF50 9BC0 1448 C609 F4F3 DE77 3F3B A6D1
SHA-256 C490 3C18 05AF 568B 77D8 C8CE A3C0 BB41
6F60 FE6D A654 9930 7628 2D56 12A5 FF47

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
18. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 21.12.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno TSA2.pem sér. č.: 10516813                  Délka: 2228 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 8321 CDDC B9AD 1FCF 9F30 B694 D1B4 AEBC
SHA-1 1FD6 458C 6C0E 0D3F CDBC 45CC 63C9 24E3 AF84 0ED8
SHA-256 A1F1 A106 EB8D D3B2 17CA 655D 9C69 DD16
8259 A7A6 6954 E2D0 AD7C F995 A357 69E2
 
B. Jméno TSA2.der sér. č.: 10516813                  Délka: 1600 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 9087 3058 39F0 8B41 77AC 966C A543 A805
SHA-1 F409 747D A93C 173D 8B83 CBA0 2DEB 3BFD 9DAA 1276
SHA-256 2B97 10EC C9E7 5BFA 73AB 355C 18FB C958
73A5 6640 614D A4AA 12A5 21F9 9E1B 3EE3
 
C. Jméno TSA2.txt sér. č.: 10516813                  Délka: 4325 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 331E BB13 974E 6E50 FEA3 54F6 A3DE FB4F
SHA-1 7B1F 1FCE 069D E845 6C0C D9BF 8853 74C6 660E 5815
SHA-256 B76A E5B4 7E99 F255 7CAF 8C4E EA50 EBF1
D38E 0ED7 0B4E 2F7A A87E D698 AEE3 4048

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
19. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9

Kvalifikovaný systémový certifikát, na jehož základě jsou označována kvalifikovaná časová razítka, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Certifikát má platnost od 21.12.2009.

Výsledky ověření
A. Jméno TSA3.pem sér. č.: 10516814                  Délka: 2228 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 7ED8 A05C 0FD8 969D 591B 562B B4CA AB23
SHA-1 1787 6A4C BCB1 1401 CFB8 FA8E 5D9F 7A4C 01A4 7ADC
SHA-256 7F74 66D2 063C D778 7876 4B71 AA4F AFF1
E6EC 7566 D655 41C0 B4AC D18E 6E78 2F42
 
B. Jméno TSA3.der sér. č.: 10516814                  Délka: 1600 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 5E90 800D 66C0 F2D3 1AA5 0623 0FE4 28D0
SHA-1 C0B1 76CA F77D B903 3EC0 B920 C49E 6967 D7AE 0FDF
SHA-256 7D55 13DA 0E92 0825 886B 5D3C F4C3 8196
A52C 9941 033B FD13 07E4 83A3 40BD 45BA
 
C. Jméno TSA3.txt sér. č.: 10516814                  Délka: 4325 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 3FCD 0EF9 5331 21E1 F291 C74A 5C8D C15A
SHA-1 0C54 4EBA 577D CCF6 E493 80B7 DCF7 372A F7EF CD05
SHA-256 5E07 A567 E1A6 EC49 D9A8 2C91 884F A60D
9E0E 2231 78E3 E7C5 FE36 3A74 3509 473C

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
20. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 27. 1. 2010
A. Jméno postsignum_qca2_root.pem sér. č.: 100                  Délka: 2004 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 E3CD A846 DEEA 8FD3 781F B720 C4FC DB5C
SHA-1 B680 B039 517B B935 D691 25EF 958C 75DD 1A42 4D37
SHA-256 9527 2929 1C6D 55EF 53E7 B6EE 2207 04F1 F400 561E D8B7 A6DE 047A 29C1 1E27 E0C2
 
B. Jméno postsignum_qca2_root.der sér. č.: 100                  Délka: 1440 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 5973 6628 512B 98B4 10FF 7D06 FA22 D6C8
SHA-1 A0F8 DB3F 0BF4 1769 3B28 2EB7 4A6A D86D F9D4 48A3
SHA-256 AD01 6F95 8050 E0E7 E46F AE7D CC50 197E D8E3 FF0A 4B26 2E5D DCDB 3EDD DC7D 6578
 
C. Jméno postsignum_qca2_root.txt sér. č.: 100                  Délka: 3948 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 ED3F A8B7 C7A4 7CA1 797A 3767 AC26 0A1C
SHA-1 4621 E9C1 E862 7716 F28E E61E B6C2 3013 7DBB 7454  
SHA-256 0285 0E43 B3DD 6075 2EB4 5AF9 83F6 C25F 9303 B995 2B9B 69CB 8B98 2E35 F851 FD4E

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
21. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 27. 1. 2010
A. Jméno postsignum_qca2_sub.pem sér. č.: 113                  Délka: 2269 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 B8D7 7E2D DCC7 FABC 2D6D 6592 7F1D 1AB4
SHA-1 56A8 4D38 9F04 F39C 26DB A1F3 D530 C0C3 96D2 A8AE
SHA-256 9919 78CB 1832 BF67 B2E1 5E71 08CD 0A41 12EE C8AA 7E15 0BA9 897F 0D83 11B7 7EEC
 
B. Jméno postsignum_qca2_sub.der sér. č.: 113                  Délka: 1635 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 2121 16F8 61E5 534E EA3C 0F8B 1B22 2ECE
SHA-1 1004 E08A 7E0D DFA6 FD1C 2CF2 9C49 0C48 5390 BF3D
SHA-256 3AE4 F4DE 5F3E 2070 A118 45BD FE6D CA6E 412B B7E4 ED84 FD4F 1B7B 496C ADFF 2CAC
 
C. Jméno postsignum_qca2_sub.txt sér. č.: 113                  Délka: 4231 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 BA53 D98A 8426 2ADB EFE2 C93E A8C5 6663
SHA-1 02B4 156C 2929 5586 51CD D609 1F4B 3057 0448 3B7A
SHA-256 3199 27BF 1C69 C026 8C3D 0B0C FCF3 0BF3 1526 1C14 5CE2 88E9 5221 4830 4872 678A

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
22. eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 4. 3. 2010
A. Jméno root2.pem sér. č.: 2033170326                  Délka: 2424 byte
(0x792FB796 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 FB36 207E FB4E D97A 0364 03A1 717F BB8E  
SHA-1 A630 3758 3F2E A340 1F92 F1FD 7447 F746 4E8F B4A1 
SHA-256 A4E8 042F 7CAB A121 AF34 CB4E 477C 644D C16F 8E06 058A 4DB0 F925 EC7C 1FC7 467B 
 
B. Jméno root2.der sér. č.: 2033170326                  Délka: 1729 byte
(0x792FB796 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 0583 6781 977A 40AF A9BE 140A 88B5 7FD5 
SHA-1 8CAD 7F70 32D3 479A 2001 161B ED21 E88 2 9197 323A 
SHA-256 B487 6BB5 D3C4 96AE BD42 0AA0 DE46 9DA2 28F2 80EF 9958 0AEF AB46 20C6 FFC3 DA5D 
 
C. Jméno root2.txt sér. č.: 2033170326                  Délka: 6691 byte
(0x792FB796 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 5FD8 A0E0 5685 0503 0803 E502 1491 C6D4 
SHA-1 C0F3 96C7 6F1A E8C6 CECD 63AE FD19 21C2 3825 65DD 
SHA-256 F7D1 17F9 C126 5C3F E068 5FEC 1974 3E6C 2279 E9C2 2827 31A9 BCEC 9E76 2AD6 F61D 

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
23. eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 4. 3. 2010
A. Jméno aca2.pem sér. č.: 148224687                  Délka: 2432 byte
(0x8D5BAAF hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 1D77 5027 7404 37AB 47A7 2417 6F42 CFB5 
SHA-1 0ED0 D803 2FD9 1228 06AE 5E3F C871 AA0A FB8C 78B4 
SHA-256 00A6 A636 B863 CB21 7387 E2FC E73B 58A2 3148 9574 0156 358F 9C3F 3A9A 4B73 1616 
 
B. Jméno aca2.der sér. č.: 148224687                  Délka: 1736 byte
(0x8D5BAAF hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 3CEB 4DA7 B429 B039 CBBA 847E A27F 1683 
SHA-1 15C3 D9FC 1C8A 9E8E D4B3 F767 F372 46C5 929F 9829 
SHA-256 0AF0 9567 AEFB 2E6B 8C76 FE45 9CF2 CCE0 D518 2A6D 093D 01BE A21C 6423 EDC4 7B46 
 
C. Jméno aca2.txt sér. č.: 148224687                  Délka: 6709 byte
(0x8D5BAAF hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 37D6 3DE6 E07F C07B 51BD 9164 E3E1 041A 
SHA-1 D0E0 2218 C70C 192C 975D 9F03 BE7E 383D 4CA7 6911 
SHA-256 7C11 14B1 E924 E17D 4E29 90C8 FE9F 3CFE 3B65 6D72 149E 9ADA F8F7 D8A2 FBCD 2572 

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
24. eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 31. 5. 2010
A. Jméno TSA1.pem sér. č.: 491568712                  Délka: 2167 byte
(0x1D4CBE48 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 C482 2F8E 560F 0C46 FB50 DD1C 7331 1C4D
SHA-1 9323 7B79 87A5 2BCB 0E65 3760 09FE 588A 8724 3BBD
SHA-256 F74C AD03 EE5A 06AB 48D6 A728 75C8 BA6E A1E9 0FF7 3138 CC6B 4524 DA0D 7A10 147C
 
B. Jméno TSA1.der sér. č.: 491568712                  Délka: 1560 byte
(0x1D4CBE48 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 A658 6619 11A4 5513 5D09 7403 D608 CFBB
SHA-1 1BC5 B6FF E0DC 3DD7 75CF 3E58 3784 F1C9 3A85 8C8C
SHA-256 4932 3A9A F5B8 D4FB 79F2 8376 6C22 351A 0A72 5BD2 1C47 28EB 8CF1 CA52 4955 F0A5
 
C. Jméno TSA1.txt sér. č.: 491568712                  Délka: 6284 byte
(0x1D4CBE48 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 8852 B09C 7AC7 5680 4E19 8DAE F904 4786
SHA-1 0C7E 30C3 4281 AB84 44DC 8022 37E9 B9F5 19CF 8F61
SHA-256 126D E29E CB24 4B4A 92D7 CBAD D2EA 680E 9B79 BB7A AC1E 9E57 3445 BAD9 2670 BE10

 

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
25. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 13. 7. 2010
A. Jméno postsignum_tsa_tsu1.pem sér. č.: 1042771                  Délka: 2338 byte
(0xfe953 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 2CFC 25AB 711D C730 9C33 3247 B1B1 C61F 
SHA-1 2688 DADE 6D13 8D52 CBAF 340D 2ED8 0FE2 7F65 06BA 
SHA-256 3B59 8EF7 9977 8371 5338 8D35 B86C 90EC 1423 F25B D0D6 7699 53E4 C6BA AE51 35B0 
 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu1.der sér. č.: 1042771                  Délka: 1685 byte
(0xfe953 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 B8BE FA24 2416 4455 5509 72D4 6C91 C266 
SHA-1 9FA9 E517 05FE F488 BEAE 2C55 C6EA C3F7 D84C 390C 
SHA-256 FCE4 646B 4C6A 7ACD A7FD 7703 70A2 CF18 A5D2 6489 A465 1435 A095 78B0 5D89 A75A 
 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu1.txt sér. č.: 1042771                  Délka: 4341 byte
(0xfe953 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 20D2 8BB0 ACCA 4B32 43E5 E97A CE01 027A 
SHA-1 7204 1427 6D64 EC1F 2C29 DEF1 D3F1 721C 403B 6146 
SHA-256 0BFA EAC0 F6CB B0FD 7A6B 40F4 2B17 7A99 F7A2 B8EF BA94 D1C0  

  

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
26. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 13. 7. 2010
A. Jméno postsignum_tsa_tsu2.pem sér. č.: 1042775                  Délka: 2338 byte
(0xfe957 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 041C E2D5 458A 0CF0 D219 92A9 81E3 5264 
SHA-1 79B0 6E64 B7B8 CBCC 5743 F8C0 1142 CB4E F3AF C920 
SHA-256 FDAB 57EF 421D B104 9F03 026B EAC8 B37B D62F F381 2887 5629 1D48 4B12 86D2 C3C0 
 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu2.der sér. č.: 1042775                  Délka: 1685 byte
(0xfe957 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 180F 53A0 D58D A1C1 469B 1164 1067 AA0A 
SHA-1 9F8E DEA8 2B0D B85A F1EC 2A04 578C DFF8 A3C6 436B 
SHA-256 84C2 7111 735B 7343 4656 1161 ADF0 42D3 0BC5 0399 59C8 5D8F 2174 963E E0E2 7451 
 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu2.txt sér. č.: 1042775                  Délka: 4341 byte
(0xfe957 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 66DE CC5B F3D1 D30D C037 1737 03A4 1859 
SHA-1 9707 DBCA 9054 4BE6 7F48 251A B4BF 9258 2D66 AF3F 
SHA-256 0EC0 36F1 8294 42DA 682C 6475 992E 0673 82A5 286C 060A 87F6 9788 6485 F7CF 300C 

  

Poř. číslo Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
Subjekt Adresa
27. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 13. 7. 2010
A. Jméno postsignum_tsa_tsu3.pem sér. č.: 1042121                  Délka: 2338 byte
(0xfe6c9 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 A418 A1F7 D56A B3FE C60F A833 6D5B 5CBE 
SHA-1 B9B3 C0FC 21F8 E376 2950 EE3E 3A1C 4D76 18EE 5817 
SHA-256 336D 52D3 C272 2251 8132 C882 6ADA 25A1 0692 35F9 E789 C5CA 0C5A 2D6C 56E3 0253 
 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu3.der sér. č.: 1042121                  Délka: 1685 byte
(0xfe6c9 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 75A4 0293 012A B2FD 2EBB 2F92 8384 0D4A 
SHA-1 4025 EA2F DB4D 235D FB87 FEF8 B641 319B FEF8 33AF 
SHA-256 7D4C 7E2A 2184 CA03 29B3 4CEC A886 5FD5 9155 93D4 EB5C 6266 D11B CB70 3A89 0050
 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu3.txt sér. č.: 1042121                  Délka: 4341 byte
(0xfe6c9 hexadecimálně)
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 F421 EE6B 8C4D 65A0 45EF 6126 83B0 77B3 
SHA-1 1FAA 149B 1A89 6EC4 4D6E 0F2A 17D4 0045 43BD 9278 
SHA-256 1B11 86E6 5274 DA2E 1416 21BC DA89 BF8B C94F 6EFE 971E F068 0026 69C6 2E99 9192 

 

Poř. číslo

Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1171141        (0x11dec5 hexadecimálně)
s platností od 23. 5. 2011 14:41:06 do 23. 5. 2014 14:41:06

Subjekt Adresa
28. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 9. 6. 2011
A. Jméno postsignum_tsa_tsu1.pem Délka: 2376 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 5444 CFBE B027 214C 7FC6 495D 3D6C D91D
SHA-1 E57 512E 5228 9ECE 28AB EF08 105A 05BD 7560 3339D 
SHA-256 AB6D 1E7F FAB6 A093 7E2C 6AB2 D9B6 66DD 9D41 B8FB 4894 3BF3 78A8 33A4 FECB CFF4 
 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu1.der Délka: 1685 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 02B2 F2D8 B51B AFA7 2EBE 83F6 B96F 8426 
SHA-1 E9FD 9BC2 4DD5 F86E C7C9 7A39 7A92 7259 B2AB 4164 
SHA-256 A546 C4CB 38C9 326D A332 2DF0 9D42 90B4 9874 B7E9 C958 56C2 9748 56D4 A950 C6FA 
 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu1.txt Délka: 4262 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 82BC C4F9 6752 F230 9C57 C5E8 DBBA ADF5 
SHA-1 E703 164B 477A 2FA9 10B8 8753 88C1 3BBE 3D76 BD2A 
SHA-256 50CE DCAA 4907 33E2 8F00 2E31 28AA 3D2D 2B4C 77C7 2622 FB63 8283 F0B5 D79B A0C7 

 

Poř. číslo

Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1171146        (0x11deca hexadecimálně)
s platností od 23. 5. 2011 14:43:04 do 23. 5. 2014 14:43:04

Subjekt Adresa
29. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 9. 6. 2011
A. Jméno postsignum_tsa_tsu2.pem Délka: 2376 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 D5E5 3120 7FF5 24AB 7DFA 6994 A0F0 AEA9 
SHA-1 C376 22A0 5909 C957 1D38 5765 5E3A 7CD9 D3B4 C7BA 
SHA-256 FA53 6D3C 522B F838 2BAD 959B 76D3 674D 4E82 19B9 4C4F AF44 0591 59E6 C770 DAAB 
 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu2.der Délka: 1685 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 7E71 BFBA E060 851B B756 5551 6B1C C9B4 
SHA-1 B207 37A3 311E 2E22 7A87 5B0B 6E30 D8D5 7C59 1279 
SHA-256 00AE EC1F 256C 153B BB8C CF55 DADE CA21 34F1 0570 F1DB B895 A192 85AC CDF2 38C5 
 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu2.txt Délka: 4258 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 A120 98CF E560 5DB9 9CF5 7ECE 05DE 4780 
SHA-1 CC49 BFF2 3732 A59F 5CB5 33BF 362E EC5B 3D83 5684 
SHA-256 8D29 70DE A643 25B5 AE6F 27AD 0646 0675 0991 C8F9 7F4D B8E8 7521 15F8 5C58 A067 

 

Poř. číslo

Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1171148        (0x11decc hexadecimálně)
s platností od 23. 5. 2011 14:44:48  do 23. 5. 2014 14:44:48 

Subjekt Adresa
30. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 9. 6. 2011
A. Jméno postsignum_tsa_tsu3.pem Délka: 2376 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 27FE 5A62 DE61 CF48 84F5 0097 771E 62D3 
SHA-1 5440 93AE 2320 98E0 801F 946C 3C28 5DB3 5E16 241B 
SHA-256 A26F 2034 5F7F A3C5 47FA 2B19 4D93 69D6 5B69 7D03 E6FD 478E 2FC3 D31E 0F63 0DBF 
 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu3.der Délka: 1685 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 FAB5 6951 FFAF 0BD1 1C22 6C2C 9020 1907 
SHA-1 A254 8585 C783 E51E B5C0 AD44 9F0D 9D3B CC98 9927 
SHA-256 B200 F0B4 B70A 637C D1FE A208 6C26 7464 7D85 C1EE C51B 57C8 06B4 9D15 623F 5F70 
 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu3.txt Délka: 4266 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 02BF C662 493B 1FB3 F759 B77E 7A08 1329 
SHA-1 4464 DA05 C977 D1F3 BF67 49E2 D9D6 07F0 D2B5 71B6 
SHA-256 A39C 1B0B 6AD2 DFDA 385B 9DBE 6508 0A35 E00F A262 128F C343 421A 1B62 D37D 8363 

 

Poř. číslo

Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1238721        (0x12e6c1 hexadecimálně)
s platností od 10. 11. 2011  10:31:06 do 10. 11. 2014 10:31:06 GMT 

Subjekt Adresa
31. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 2. 12. 2011
A. Jméno postsignum_tsa_tsu4.pem Délka: 2376 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 2593 f1b7 67e6 b274 8fb7 0e80 e467 4761
SHA-1 b0d8 12c8 9981 d831 4cc6 a34a ed4b 6990 d065 7f61
SHA-256 95a0 d126 aa70 86f3 d9ef 643e b52a 7afe 8cf6 292d 4c15 c9c4 674d 9057 d9a2 f92f
 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu4.der Délka: 1685 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 c6a2 a07a 670c 1ed7 9427 3593 5ee0 de29
SHA-1 f106 b5ce 626f b049 d7c2 b0d1 f331 8773 26e8 fd00 
SHA-256 18ea 3413 6886 e850 a7aa 83b9 85e0 3e48 072b 9a0a 9dad f365 9f07 ba0e d653 aeea 
 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu4.txt Délka: 4369 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 e3ef bae9 00e8 3759 059f a8c7 a259 6222 
SHA-1 0dab 57e8 4144 34df 5d7e 804a 66a4 3e5f 19ce c398 
SHA-256 e3c1 ef58 ac17 d938 d710 783a 718f c1ff 79d1 bba4 4283 aa6d b1c1 b017 eeeb 1617 

 

Poř. číslo

Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1238723        (0x12e6c3 hexadecimálně)
s platností od 10. 11. 2011  10:32:10 do 10. 11. 2014 10:32:10 GMT 

Subjekt Adresa
32. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 2. 12. 2011
A. Jméno postsignum_tsa_tsu5.pem Délka: 2376 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 ae16 5eea 4d13 2126 edcc 7b5a 7e88 f357 
SHA-1 e61f de4e 71ac 209b fadc 5f1a 7e72 cb05 5842 e7c3 
SHA-256 465c 0a3f d137 9da4 f5da 8b09 936e 7460 f760 f943 43d9 d398 22c6 514f ffa5 dcaa 
 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu5.der Délka: 1685 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 fc1d d0e1 9b6f b22a 924f 56d7 977e 6ba4 
SHA-1 9074 27c4 7082 5721 5c60 7445 dc11 1a5c deaf 246f 
SHA-256 ffcb b16e cbb9 629e 12ab a621 13c5 1b05 c0e6 3b1c c87e 265b 6075 153c 04b3 0779 
 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu5.txt Délka: 4369 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 12c4 0448 6dd3 b4a6 8bf3 492f 092c 56d1 
SHA-1 ca88 e85b 7395 67fc 946b 8cb0 a95b e71a 5938 0ea7 
SHA-256 F7F2 60F0 A96C 579C 9C72 59DF 2AFC BDE0 6F12 8D5C C393 A07D 585F CD87 461B 9F71 

 

Poř. číslo

Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1238727        (0x12e6c7 hexadecimálně)
s platností od 10. 11. 2011  10:33:00 do 10. 11. 2014 10:33:00 GMT 

Subjekt Adresa
33. Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Olšanská 38/9,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření ze dne 2. 12. 2011
A. Jméno postsignum_tsa_tsu6.pem Délka: 2376 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 853f d24 0546 9209 0189 9770 5b53 e5b1f 
SHA-1 46f1 31d7 5aea ec3d 2670 2ecb 27ca 7ec2 1942 78ef 
SHA-256 1a1f e86e 1d2b dec2 5197 0afc d4cd ac05 7960 4584 40d6 2822 f906 b199 c664 bccc 
 
B. Jméno postsignum_tsa_tsu6.der Délka: 1685 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 93f9 c7cf cb39 ed05 9a7a 543a 87f3 c349 
SHA-1 8a41 f4e7 19f1 e1c7 71d1 0fe6 8475 7b12 c3cb b9f9 
SHA-256 18ed 434f 4b22 847a 3d46 6a60 e70e 9dfa 1915 41fc 6b56 126e 2b66 dd05 b7b6 6052 
 
C. Jméno postsignum_tsa_tsu6.txt Délka: 4369 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 21c6 894a 026a 1f44 9b18 862b e1de 3fef 
SHA-1 b15c bdd2 6a03 db13 909e 472b 1559 c704 9c6a 8304 
SHA-256 df46 0580 8124 1f4e 3869 fd20 347f d321 41f1 073a 169e 86fa f82f 27ba 7472 fa0b 

 

Poř. číslo

Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 10685327        (0xa30b8f hexadecimálně)
s platností od 21. 12. 2011  00:00:00 do 21. 12. 2016 00:00:00 GMT

Subjekt Adresa
34. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Výsledky ověření ze dne 9. 1. 2012
A. Jméno TSA1_2011.pem Délka: 2191 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 9d8b f0a4 d65c fbff a43f 4808 2286 081d 
SHA-1 c167 f581 d43a b9d6 03f0 8802 9728 4e5c b951 f939 
SHA-256 86dd 2a7e 480a eb91 8c49 f0ce 8cfd a123 9c99 04b5 8fb3 fc76 63b5 1535 bb46 65d4 
 
B. Jméno TSA1_2011.der Délka: 1574 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 5966 f53d c4fc 30e8 0b10 024a d20b 2894 
SHA-1 6672 c142 6708 c816 3d4b 5790 5303 b9cc 9b0b f47f 
SHA-256 2ca5 ed9f 166b d8e2 ad3d c943 17aa c1fc d32c 8f49 ce8a 9572 a40d f39d 7f2f cfe6 
 
C. Jméno TSA1_2011.txt Délka: 6366 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 dea0 4f95 fb39 988c 0145 9b88 27fe 9d26
SHA-1 dd36 5c28 2ab9 4b9d a83d 532d c366 96c4 0621 0553 
SHA-256 4b53 88d0 3521 4e1d e0bd 24b3 b899 291c ff2f 763f 5542 1014 5a8e 47ea 0418 3377 

  

Poř. číslo

Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 10685329        (0xa30b91 hexadecimálně)
s platností od 21. 12. 2011  00:00:00 do 21. 12. 2016 00:00:00 GMT

Subjekt Adresa
35. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Výsledky ověření ze dne 9. 1. 2012
A. Jméno TSA3_2011.pem Délka: 2191 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 7ab5 20ab fe24 4070 3bef c2b6 f79d 095d 
SHA-1 fa63 9966 b82e 9af6 84ab 8a29 81e6 2115 e00e 153b 
SHA-256 f893 011f 8fa3 c12d f6aa 14b5 80b3 f886 ddf2 ce0d 9a12 4c3f 29a5 415f 6bd2 3d59 
 
B. Jméno TSA3_2011.der Délka: 1574 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 360f 167c 1234 79fa 1218 b383 612e b375 
SHA-1 933d 0564 95f4 c641 9569 9e71 f9d4 b517 3182 490f 
SHA-256 65d3 a16f 34e0 5ed6 1413 36d4 8909 fe36 d661 4100 9819 4304 c762 bc82 ecc0 1f63 
 
C. Jméno TSA3_2011.txt Délka: 6366 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 58e1 56fb d6a1 fb19 7a5e 1198 b933 8e0e 
SHA-1 ac0a 19d6 243e b5f1 6956 7441 0208 8e34 2657 0eab 
SHA-256 ab1c a936 5c45 1d99 f05e d4d2 b961 71dc 6d7a e121 b7ce 3b86 b78a 9861 a37c 4af7 

 

Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 10685328        (0xa30b90 hexadecimálně)
s platností od 21. 12. 2011  00:00:00 do 21. 12. 2016 00:00:00 GMT
Subjekt Adresa
36. První certifikační autorita, a.s.
identifikační číslo 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Výsledky ověření ze dne 8. 2. 2012
A. Jméno TSA2_2011.pem Délka: 2191 byte
Formát certifikátu Otisk
PEM MD5 8bf5 3542 dd57 af5b 2029 b109 35df ba99
SHA-1 8f06 d6e9 e118 6112 c059 5eec d12f 5e5c 7d41 65bc
SHA-256 af46 3ab2 b25e 1260 e0af 5ce9 87d1 ffd5 f810 b187 9749 d2ce d9a9 9d6d c435 8b59
 
B. Jméno TSA2_2011.der Délka: 1574 byte
Formát certifikátu Otisk
DER MD5 d2ac 2398 6350 f118 2af9 3811 5299 b72e
SHA-1 ea23 029a b2d2 dcc5 cccb 43a4 7d06 4400 069d bf13
SHA-256 9fb5 f319 fe4b 7dcd ba51 83f7 9e2b 125a 2651 033d 9a09 0684 828b 4f4f f5f8 3f20
 
C. Jméno TSA2_2011.txt Délka: 6366 byte
Formát certifikátu Otisk
TXT MD5 3cac 8900 82a4 7245 22db a5aa e64c 1a24
SHA-1 c184 7655 673e f231 2cff 2781 cdfb dc08 3237 6407
SHA-256 cdd5 aa6f 6cd6 5f53 647f 2a9a dc58 ef06 3c5d 5de7 e599 fbf5 3b22 afdc 628d bd4d 

 

 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1311206        (0x1401e6 hexadecimálně)
s platností od 30. 5. 2012  13:00:03 do 30. 5. 2015 13:00:03 GMT
Subjekt
Adresa
37.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 15. června 2012 
A.
Jméno
 Délka: 2376 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
3b52 ac0c 2590 3ea0 2b73 eb6a 04ed ac1d
SHA-1
3cb7 88a6 2526 374c 1aed 2712 7b38 b2f4 4285 e56d
SHA-256
8f6b ecd6 661f 9156 08a7 4b16 5943 1150 5ed3 d2d9 128f d8bf 5529 bf49 fe35 72ac
 
B.
Jméno
Délka: 1685 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
7a87 7557 e43c beea 7871 0f77 d4bc 39cb
SHA-1
a382 3b42 d73f 6407 abab 4318 3690 e25d e378 1aa6
SHA-256
7966 fab9 fa26 c837 afd5 dd46 6535 4e5c b617 eef0 775b 9356 0d6b c5c6 b337 9fc3
 
C.
Jméno
Délka: 4341 byte 
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
bedd 6f63 913b 42f2 c8e0 4c1b cbb2 7fae
SHA-1
9aac 6063 454a 35a0 59cd 3178 740f 6917 7a95 aa28
SHA-256
c361 7924 8efc 6775 9e96 f74d fd05 1ba1 b78a adb6 c492 4fca c0fc a284 2fee d485
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1311208        (0x1401e8 hexadecimálně)
s platností od 30. 5. 2012  13:01:53 do 30. 5. 2015 13:01:53 GMT
Subjekt
Adresa
38.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 15. června 2012 
A.
Jméno
 Délka: 2376 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
66bd 8690 dd70 68f3 0fb6 8558 7c34 c8a6
SHA-1
0300 ee76 ab12 404a 8386 9786 133a ef55 6813 ab28
SHA-256
d49c 43bc 4dfb 7279 03a2 f3d0 6fd3 3286 0cb2 bfd9 132b e1f2 3aa0 ae3b 1e4e c302
 
B.
Jméno
Délka: 1685 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
b7d7 7081 3701 3426 d42a 2186 c32d b5c5
SHA-1
1975 c011 b615 3fc4 7035 07f9 36d9 ad05 890e 4faf
SHA-256
88ee 9f01 5a45 6114 335c 7c36 087a 2a82 ee01 914a 252e b991 a4ac 63ff 66bd 167d
 
C.
Jméno
Délka: 4341 byte 
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
b31a d427 2532 742d 63fa f114 a0d8 d035
SHA-1
4654 f970 6604 ee55 89a3 9415 0d59 8e3f 3d55 d173
SHA-256
0e71 37c4 7feb a433 8d86 8d5d 9ac5 371c 2d9b 7199 8b5e 5d92 c975 d68e 610a 3441
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1311116        (0x14018c hexadecimálně)
s platností od 30. 5. 2012  11:32:17 do 30. 5. 2015 11:32:17 GMT
Subjekt
Adresa
39.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 15. června 2012 
A.
Jméno
 Délka: 2376 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
bd34 82ae 5331 bdcd f971 05de a489 54f6
SHA-1
6cd9 22d8 365d 534f 7f45 63cd 3f0e 45ce 6597 0361
SHA-256
1d2b 18c9 51d6 23ca ca64 f232 dd29 b807 12e6 a4a4 62da 8fa2 f7b1 dedf 6416 49b9
 
B.
Jméno
Délka: 1685 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
5e74 7b7d 9208 4759 99ea 2a7f d1f3 03d1
SHA-1
bec2 e4a2 97fd 9d7d 8edd 13bf 0ee4 96e4 cfdb 5415
SHA-256
d690 b5be a4c8 90c6 e13e fc5c 3cfe 7a5a e568 4b8c a5a5 dff6 8f86 96e8 d000 785e
 
C.
Jméno
Délka: 4341 byte 
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
57a8 d41f 8cae 1422 67a4 532d b2ec 3654
SHA-1
6171 c5cf 1e8b 5f1c 4880 7485 fd1f 3b9c 5598 26c2
SHA-256
5a70 9572 7994 728f 87db 41d4 230e e24a 896c 350e f3ca 3b0b 6694 9614 7768 e8c3
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1311119        (0x14018f hexadecimálně)
s platností od 30. 5. 2012  11:34:35 do 30. 5. 2015 11:34:35 GMT
Subjekt
Adresa
40.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 15. června 2012 
A.
Jméno
 Délka: 2376 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
023d 296f 6dd1 5d10 f34c 82dd a33d ff24
SHA-1
16c0 9455 3782 e8d9 7798 f609 b90d 47e6 4705 f853
SHA-256
69c2 b427 04f5 8cde 15f3 c40b a698 0066 3ff4 798f 0dcf 0138 6032 1eb0 272a 8005
 
B.
Jméno
Délka: 1685 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
4135 469e 67fc 8054 03a2 9aa9 bea4 2ccc
SHA-1
c832 8ceb 1a56 a2a7 95ab 03ac 536a d100 cc72 b484
SHA-256
6576 4bf7 c13a 7310 6780 7332 5ba1 7e17 e228 2cf0 c5e2 06e9 4c5d 3cd8 c965 5af6
 
C.
Jméno
Délka: 4341 byte 
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
6359 0b79 02c8 ad72 1daa da06 ba51 7f82
SHA-1
40e6 f16c 381d 4a21 d6b5 0340 7677 c1ab 75b6 e2db
SHA-256
e9dd 3369 4950 8ee6 5a70 6196 ec1a 79b6 ca8c 7452 6a7a 5bae 87cb 1684 6272 ab2e
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1360049        (0x14c0b1 hexadecimálně)
s platností od 1. 10. 2012  12:45:04 do 1. 10. 2018 12:45:04 GMT 
Subjekt
Adresa
41.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 30. října 2012
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
edda 6625 1de1 334d 8b89 78d0 55c8 fa15
SHA-1
c96f 7b90 8ace 2265 1d95 9d29 b5bb 5944 47e3 bd46
SHA-256
01d9 54bd ba3e c2cb 5b02 d8ca b77f e11b aedb 94d4 9dac b8a3 5592 6031 96c3 5f46 
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
a548 2d64 d941 21e3 a20c 09e7 3a96 1a81 
SHA-1
7800 2065 d2a0 a54a 9622 4991 94be 3800 c41b 492b 
SHA-256
16e3 c695 f56e 7573 bb8d c108 8b59 f37f 3542 388d c660 b470 d41f ecbe 66fc 8f36 
 
C.
Jméno
Délka: 4277 byte  (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
f5b8 6604 086e 2c30 e481 39fd b8ea 3b90 
SHA-1
3ab0 34d7 ea3c 2a61 1d62 8f14 13df 7170 9e24 f8b9 
SHA-256
fcb4 d8e8 4b99 68b4 0e96 92a2 658a f01d c696 2fcb 0fe6 b262 214f ec0a 6748 df12 
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1360051        (0x14c0b3 hexadecimálně)
s platností od 1. 10. 2012  12:46:38 do 1. 12. 2018 12:46:38 GMT 
Subjekt
Adresa
42.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 30. října 2012
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
5338 b936 47eb abba ad8b c7ea b50c ae55 
SHA-1
6143 343c cd5a 1c1b 9108 63bf f46f dbe2 2b1e b905 
SHA-256
f156 3d44 fd96 c26b 6b17 6ce1 bd7f 6e0b aa0d 2880 4699 862d 96c0 49a3 2af2 2a19 
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
db2c fec4 ea1a 47a5 2e59 36e3 4742 add3 
SHA-1
1225 953c b6c1 4917 fc38 188a a132 6b5e 4764 12d7 
SHA-256
14b8 4938 7ea8 9340 f82a ed36 4745 1131 4e5a 09f6 90e7 6687 7b1a a6ef 392d aa3d 
 
C.
Jméno
Délka: 4277 byte (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
a780 76ad dc08 e6e9 381d cfb8 898b bc66 
SHA-1
f690 3858 f38b 4549 fa44 8a73 4281 58fc 1cf1 0b1a 
SHA-256
dc61 078b 3fd7 c902 bb56 7589 c1e3 404c 90f8 cab3 1108 ba29 da26 4c17 dd61 3a36 
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1360053        (0x14c0b5 hexadecimálně)
s platností od 1. 10. 2012  12:47:34 do 1. 10. 2018 12:47:34 GMT 
Subjekt
Adresa
43.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 30. října 2012
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
cbee 45e3 a461 01b0 4df4 2da6 4585 b25b 
SHA-1
5476 7c9e cfac a7d7 dd8b db68 c6c8 b79b ced0 0f4a 
SHA-256
1258 24cf aa63 861e 91a2 8261 bbf2 8b95 86c7 bd51 fd3b 40fd f36c b018 e343 620a 
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
ee67 a957 1676 0e35 9c31 420a e581 91a9 
SHA-1
978c 9f4a b8b5 3e62 fc50 8982 8099 22fa 8044 fe39 
SHA-256
633f 13b0 731e 52f1 2845 795e 8e78 4744 3198 4658 3924 7376 a34f 9eb2 35c4 4d24 
 
C.
Jméno
Délka: 4277 byte (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
b857 2f8a e684 2011 b32d 1b6c 0ec6 3ae5 
SHA-1
fd1b d85d 80cc 4e40 7db2 eecd d7e5 0d76 0bd9 4c37 
SHA-256
28e1 2608 27ff 4f13 c903 80ca e195 a69a a2a7 8525 caa3 0f35 1cf1 402c 4528 a400 
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1360056        (0x14c0b8 hexadecimálně)
s platností od 1. 10. 2012  12:48:16 do 1. 10. 2018 12:48:16 GMT 
Subjekt
Adresa
44.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 30. října 2012
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
ee0b ec8f 455c def9 c52c e395 7df4 b0ce 
SHA-1
42b7 7dff cf75 a3cd d710 07f6 3001 36e0 a243 3de5 
SHA-256
cd17 67e5 4b76 6248 4fdb 12a4 de0f f6de 17f0 9af9 470c a5a3 6342 3dcb e374 a60a 
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
cdb7 1514 b68a 0ed2 a6ed 7242 a58f 717f 
SHA-1
c74c 6cfb fe37 ccbf 2518 af72 fbe1 080f 5025 1470 
SHA-256
a7e9 ec7b 1b2e b1d6 18f5 c365 4c59 1cde a8f4 6b7f ac5d 9a91 0f49 c750 6976 1a5e 
 
C.
Jméno
Délka: 4277 byte (Kódování Windows CP1250)  
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
da0a 434b 610d 6ced dd9e 248f 9d3a 926d 
SHA-1
33b8 413f 79a5 4d23 beca 0ac3 1306 b84e 6624 8ce7 
SHA-256
58ab 34fb caa7 7932 5e2a fe10 8c1a a8b0 7748 6a8d 1b81 0d01 091c 601e 4900 ff23 
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1360061        (0x14c0bd hexadecimálně)
s platností od 1. 10. 2012  12:49:14 do 1. 10. 2018 12:49:14 GMT 
Subjekt
Adresa
45.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 30. října 2012
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
2651 9d0c bad1 8d63 645f 4cc1 b25e d503 
SHA-1
415c b9ca 459b 1e29 2b96 f328 a080 c503 2da8 ee3c 
SHA-256
72b5 dce0 cfaf 670a 2468 6d4d b86e 9124 0c6f ea7e 9dfb f2bd 50b0 b479 6b9b fbe3 
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
dedf aac3 4ea2 ffd6 990a e202 f554 46ae 
SHA-1
d43d 60fd 3df1 ae66 b912 49d3 584f 6ec5 b600 6129 
SHA-256
9289 1763 bbbd b5f8 49d1 1c41 a256 6d7b 1d87 3f57 5c52 b5ce f7b7 a0b0 ee78 31f8 
 
C.
Jméno
Délka: 4277 byte (Kódování Windows CP1250)  
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
116c fe9e e3f3 6958 9379 53f4 97de 90b3 
SHA-1
dbbc 65d8 d75d 3a53 b5fc 22f3 8a67 6965 ccf4 4c42 
SHA-256
38f5 3300 4219 7f77 74b5 b565 907e 27a1 a52d 8b61 0f9a beef ec8a 332b 2f37 f1a4 
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1360065        (0x14c0c1 hexadecimálně)
s platností od 1. 10. 2012  12:50:00 do 1. 10. 2018 12:50:00 GMT 
Subjekt
Adresa
46.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 30. října 2012
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
db37 1391 b5f4 f1de a4dc 68f1 b703 ea34 
SHA-1
fe74 140f 84af 45e6 22a4 2f22 596c 703d 6ee1 58d6 
SHA-256
9931 5154 76a8 3cbe 01a8 c2a9 5902 e821 4820 a1ba 73f8 65f6 210d e9e9 b6a5 1d91 
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
59ed f6ae ab38 da84 4a72 bb36 b9c5 dcef 
SHA-1
4f6d 18a6 7bf9 ffb4 96d7 8c54 cc8a 67e0 ff83 3075 
SHA-256
5619 595f d871 1bfb 6d9a de19 8403 b314 a178 dfc2 946a 945b 35a6 f 630 0cb2 e57e 
 
C.
Jméno
Délka: 4277 byte (Kódování Windows CP1250)  
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
9011 a1be 7817 3dba 448d 46fc 4907 3ee3 
SHA-1
aa46 1087 597a e802 2a8d 0786 1647 a6eb e766 dc3b 
SHA-256
2831 181e 471b 2a9d 8aa4 c8d3 01d8 cd95 466d 9f8f 9d9b f57c 064d 2cbf d554 36d1 
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér.č.: 1497754        (0x16da9a hexadecimálně)
s platností od 26.8.2013  10:08:20 do 4.10.2019  10:08:20 GMT 
Subjekt
Adresa
47.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 20. září 2013
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
c409 0f78 6b67 9fa2 988b fe7b 9c87 e0cf
SHA-1
7677 aba5 04b6 ecc4 4e30 7508 b98f 4388 abd1 85f0
SHA-256
3f07 9f3f f5be 6387 5cce f081 aebc 62cd 2fd5 cd95 5122 e969 0a9c 8acc 8f72 2b11
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
b524 c891 0a69 61cd 3f11 e081 6198 314f
SHA-1
9cfc aef6 e0b2 6936 3d32 cd87 74be 997e 568c 874e
SHA-256
365c 6763 5caf a5e7 e3d5 2dc4 234a 8e94 e2cb 9031 76eb 9b03 1d0d c647 1ad5 cf22
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte (Kódování Windows CP1250)  
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
03a0 18d9 6c41 d7a1 033c 0ef3 b3ec 9f7a
SHA-1
af01 1fb3 e6b6 05e5 cf2b 4d67 f89f 5217 5dbd 9576
SHA-256
1bff bcc1 ca58 4878 e9fd 678a 311a 8eea 8415 6eec e6de d1b1 474e af73 d7ae 3eed
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 1497757      (0x16da9d hexadecimálně)
s platností od 26.8.2013 10:10:56 do 4.10.2019 10:10:56 GMT
Subjekt
Adresa
48.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 20. září 2013
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
9d67 8d77 55c0 da41 3727 7373 6720 488a
SHA-1
ad6d 1f00 68a2 b3f0 2b2e 4e92 008f f0bf 406b ed6a
SHA-256
d43f 1db7 9d62 520d a84c e41a 0fa6 67ce 4bcf 8b20 4233 15b2 bbb4 1524 89cd ab6d
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
89df 58af ffb7 9ecd f3ed a301 76e2 d3c1
SHA-1
98d3 0ad0 8c0c 256c 37ed 2271 4081 602b 6822 599b
SHA-256
21a6 d93b 4625 573c a974 84de 4bcb ed17 6487 0428 e659 0cdf eca4 98f5 c462 3f74
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
808a 2a5e 729d 9c59 9191 34fb 02df 4cfa
SHA-1
8837 91dc 54c7 d01c d0bd 8a69 690f a11a dd51 f276
SHA-256
Acfd 9472 521d 28fc f4f9 b2ba dfe1 50d5 fc96 1fe4 1452 4c5b d71d fe0a de05 3503
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 1497761      (0x16daa1 hexadecimálně)
s platností od 26.8.2013 10:12:16 do 4.10.2019 10:12:16 GMT
Subjekt
Adresa
49.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 20. září 2013
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
7ecd 8fbf 0f8e 07c5 eebb 8bd8 b641 79ab
SHA-1
6ff4 b382 96a1 bf9b 846f 8c5e 8c8a 7801 89b9 f89f
SHA-256
Ddda fb5c 8fd0 eea1 4b69 7933 02f0 791c 4337 89fd 8c9b 7fd7 c9d6 d16d 2141 71f4
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
4c48 8df6 4be7 fe1d 8d48 6264 4dd6 87eb
SHA-1
57ad 9068 3dd2 5fd7 e5d5 3d63 a3f6 75d8 a2e9 38d6
SHA-256
2953 8362 524d 5310 77a4 817d 1b58 4d6f 68a5 d4e6 7e65 b8aa 7bae 2a96 6166 301d
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
e5a3 c1dc 18d3 3c37 f6f8 bfcf d2c2 6661
SHA-1
5784 4c4b 7f31 82b3 3789 6ed7 83cc 07dc 497a d281
SHA-256
8a39 1942 caa0 beac 1899 9541 ab07 05b3 f157 183c 0053 f05e a907 c4c9 9a3f 1abb
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 1497763      (0x16daa3 hexadecimálně)
s platností od 26.8.2013 10:14:06 do 4.10.2019 10:14:06 GMT
Subjekt
Adresa
50.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 20. září 2013
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
6c4b 6206 1f33 bf2d 6e98 003c c7ae d862
SHA-1
7674 015d 4961 1ff3 6a6f 0f0f 28de a457 d3ae b1c1
SHA-256
0b7a 6cd5 6941 236d ab0c ea38 d558 4463 74f1 147e 230e a5d5 5336 c933 8ff4 7d2d
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
e76b 9fec 2b7b 7234 a794 150d beac 29fd
SHA-1
24d4 3394 6565 8bc8 bc93 71f0 ede4 42df 03d3 e3d2
SHA-256
3ccc 19ca fd70 e586 250f d955 ee00 2dcb d6ef 6da7 76d6 b519 3b47 1b80 71b9 5abf
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
cd89 cc2e 3a97 13c2 5e17 dad4 aba8 09b7
SHA-1
bd80 0247 2adb 9bdc 1570 56c1 f742 f 64f c81a aefc
SHA-256
a24d c391 9e89 ff3c 2e7a 3fe5 a6d7 fef5 ee27 12f6 e314 135c 9244 6af2 c0aa 5021
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 1497769      (0x16daa9 hexadecimálně)
s platností od 26.8.2013 10:15:16 do 4.10.2019 10:15:16 GMT
Subjekt
Adresa
51.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 20. září 2013
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
dc70 8d04 fed9 81b3 6f7b 9873 5257 9d1c
SHA-1
2e14 919e 53f5 86af 538a 2a5f 2831 d440 c3fa 0195
SHA-256
2925 f454 8dc9 752d dbc0 0d88 58f5 d80c 72e4 9f0d d686 eb5f 1925 aaca e37d 58f0
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
1c26 4565 0839 03a5 3601 ff27 3c69 9ede
SHA-1
ea86 734a b172 7322 1e75 96f2 dc7d 1f68 04d4 0dda
SHA-256
9d07 e226 b1e4 52b7 c76e 9073 6ce2 4b57 9989 b241 fcf0 65f5 45a8 72d3 5cbe 05c0
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
d495 9364 b839 f4c2 0daf 5009 210e c1ce
SHA-1
72b6 2ee1 81bf 875d 0e22 9133 655e 7e16 5ff2 0d50
SHA-256
9e7b 04c6 abad 66bd 7da7 70e2 5241 de39 410c 7ffd 4d6a 9854 cf7b 7d2c 38b6 b314
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 1497773      (0x16daad hexadecimálně)
s platností od 26.8.2013 10:16:24 do 4.10.2019 10:16:24 GMT
Subjekt
Adresa
52.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 20. září 2013
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
467c 5fb4 f74c c0c2 806d fddf c85b 13c2
SHA-1
9991 5174 c770 6253 86c3 372b 629a 993c a7c4 11c5
SHA-256
178d 0cf7 4aa7 19a9 5200 64c9 29df e96a f7c1 bc95 e2d3 d68d 7053 b2f1 11ba c62a
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
d664 8419 0414 2e81 89e6 a280 c5e8 4163
SHA-1
03d1 1dd5 5fb3 4238 a948 f7f7 2c3a a0f4 2e13 aa55
SHA-256
5301 3f9c 4229 30d8 7926 119c f581 74f3 2d9c b860 0420 73c2 fdc9 f7eb 9ec4 94ee
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
4e14 a8da 1e4f 7b85 bd93 beb7 d34a 3ce8
SHA-1
f734 c503 1534 9c22 f747 f2ef b0e9 9bd4 1911 a95f
SHA-256
8fd3 9cd3 9931 5340 74d4 1949 558c 8f56 6542 a639 5d2f 9c04 d3b8 172d 9511 b685
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 10869991    (0xa5dce7 hexadecimálně)
s platností od 6.11.2013 06:42:45 do 6.11.2018 06:42:45 GMT
Subjekt
Adresa
53.
První certifikační
autorita, a.s.
IČ: 264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Výsledky ověření certifikátu ze dne 22. listopadu 2013
A.
Jméno
Délka: 2191 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
acfe 3a06 8b65 450b a8a5 dfca 8e88 8f0d
SHA-1
c288 c060 2ce7 795b 3616 b7d3 e55c fb53 f75a 15e1
SHA-256
1095 ab7d 71d9 9a67 5564 d37c 01ae a90d 4039 1f6b bd76 98db 5405 91df e036 8e0f
 
B.
Jméno
Délka: 1574 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
e95e 95c2 5b3d adb3 f13b 7669 c604 8cbb
SHA-1
c0a8 05f0 7943 2df3 5e7d fa54 eea0 8de1 5d30 dc0d
SHA-256
6a63 0d5c f078 8cd3 a6c0 50ad 01f3 9aca e6e9 ddd3 c150 017f 2d7f c4b0 1df7 6a09
 
C.
Jméno
Délka: 6366 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
3a49 588f b2b2 6a2c 0d69 9429 4ae5 3c64
SHA-1
ac49 9d70 5883 9353 967f 3764 62ab b201 68a3 ea42
SHA-256
59ca 31b3 e1b8 a9a3 20ef ead9 1ea5 14ec c639 c50e 7868 313b 0c50 6564 13de 4756
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 10869992    (0xa5dce8 hexadecimálně)
s platností od 6.11.2013 06:43:32 do 6.11.2018 06:43:32 GMT
Subjekt
Adresa
54.
První certifikační
autorita, a.s.
IČ: 264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Výsledky ověření certifikátu ze dne 22. listopadu 2013
A.
Jméno
Délka: 2191 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
ce78 f08d d732 d5d7 f398 d6eb bf17 9c02
SHA-1
af6f 67c5 062f 0be5 15df dfe8 d913 e713 df1e 3017
SHA-256
8dcb c266 d7c2 eeef d69e 7ea7 8738 2e5e 8b24 1f75 110e 164c 8959 8948 e9f8 b539
 
B.
Jméno
Délka: 1574 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
36a1 ae04 aee7 d226 5f9c cf61 9bb0 fc75
SHA-1
62f4 cfba b7ef 2219 1675 73ed f497 6338 d57d fa5e
SHA-256
449c f7b1 7692 a608 93c1 4d25 ea16 13bf 2fb9 c013 bd2f 0c4a 6414 3eea 794a 1d0a
 
C.
Jméno
Délka: 6366 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
23c0 6da7 f752 2ebd 8c9c 4c6d bb9e 5e5c
SHA-1
b9c0 15d0 19d4 8d1d 3dc6 97fd 2e42 e062 97cf 48fb
SHA-256
84c9 6d0c 87b2 df76 c229 dff9 65f0 1b8b fee2 0951 e1fd f818 77a7 f52a 0bbf b8e9
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 10869993    (0xa5dce9 hexadecimálně)
s platností od 6.11.2013 06:44:17 do 6.11.2018 06:44:17 GMT
Subjekt
Adresa
55.
První certifikační
autorita, a.s.
IČ: 264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Výsledky ověření certifikátu ze dne 22. listopadu 2013
A.
Jméno
Délka: 2191 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
a3b0 a820 13ad 06d5 1c86 33e4 b2d5 ad84
SHA-1
c188 01d2 b49d 0008 a29e 96bd d544 6b80 a996 3ab9
SHA-256
4920 3c70 8ac5 5818 f116 f546 c81c a5bc a5e6 9beb 2b20 9d9a b505 d000 58bd b7fa
 
B.
Jméno
Délka: 1574 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
cb69 7a15 27bf 3361 2742 b183 8f16 0c26
SHA-1
2e98 351b 9963 22f7 c6dc e2b1 fdf5 191f a4e0 f257
SHA-256
578a 394e 8854 5eec 1633 742d 91de a47a 0722 32d0 9f5c 03a2 3335 9751 5511 0caf
 
C.
Jméno
Délka: 6366 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
75d6 1d7b 574c 4270 6b3d cde9 09e2 d603
SHA-1
8b5b 2661 097e 3c60 d673 b102 e026 e07b 425a 49ca
SHA-256
2937 e121 179e 016d b58c 4c2d 1e02 3b01 7657 7d2b 927d 3511 ea9c c405 466c e2d0
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 10869994    (0xa5dcea hexadecimálně)
s platností od 6.11.2013 06:45:00 do 6.11.2018 06:45:00 GMT
Subjekt
Adresa
56.
První certifikační
autorita, a.s.
IČ: 264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Výsledky ověření certifikátu ze dne 22. listopadu 2013
A.
Jméno
Délka: 2191 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
51a0 2faf d274 0ed0 fc55 cd61 b738 ed08
SHA-1
587e 1534 3218 947c 3194 e1ef 99a3 011a 6340 5321
SHA-256
3d78 b2e1 3fa4 4f34 f594 7058 e029 52f0 b22b 02b0 b022 389f 8268 7092 3bb7 a760
 
B.
Jméno
Délka: 1574 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
6093 43f5 1772 4c3f 1920 0b98 1d48 2781
SHA-1
3575 c758 9d32 8ec9 851f e159 f83a bd12 e7a0 62c1
SHA-256
640f e04f a8d9 5df1 3c64 340e 89a6 b23b 6ed8 d04d 3318 e385 2359 ce89 3586 4d20
 
C.
Jméno
Délka: 6366 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
73dc bbd6 8f52 63c1 afc8 bcf9 c7af 7f22
SHA-1
2459 80d0 d85e 2de8 835e bd14 2880 8644 eca9 beb0
SHA-256
2acc 0cf2 4b63 2d04 199c 18cb e7b0 52ca 900a 53b9 e74c d338 272c 69fa 0b35 6f59
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 164                 (0xa4 hexadecimálně)
s platností od 26.3.2014 08:01:32 do 26.3.2024 07:00:36 GMT
Subjekt
Adresa
57.
Česká pošta, s. p.
IČ: 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 4. června 2014
A.
Jméno
Délka: 2273 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
dbaa 798a a74a a342 2a88 e654 1a82 3ead
SHA-1
5d49 974b b1b2 0316 b32a dca5 c72e a038 4fb8 73d0
SHA-256
04cb 2e11 2e00 c0ca 1f35 3bc7 c23b 19df 4d16 b962 4e18 6360 0b93 3e00 a71d b81e
 
B.
Jméno
Délka: 1636 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
1743 4bf9 398f 28ec ecee e3b4 c064 8257
SHA-1
f538 6db9 f3e2 e9fe 9613 b66e fe40 b5fd 1fe8 33a1
SHA-256
d35e 250c b02e 27bb 3fc5 2d1f 1a0d fd88 fa98 13be 1b77 7320 aae9 12b5 4e3b 1f02
 
C.
Jméno
Délka: 4231 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
3c4c 921f 71ec fc73 8727 727f 1631 6fca
SHA-1
64fb 8393 da38 127c d7f7 e564 ffe8 13f4 e69e fc74
SHA-256
9954 4123 6053 8479 c92e 5c15 8c25 9510 bee2 e3d0 453f 0d2a 1a9b d087 a8ec 727a
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 3000203       (0x2dc78b hexadecimálně)
s platností od 25.8.2014 10:59:28 do 2.10.2020 10:59:06 GMT
Subjekt
Adresa
58.
Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 17. září 2014
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
0705 0700 791c dfe1 6548 e92f 16b2 6bd1
SHA-1
6511 530d ec46 7bf2 9af4 f3d8 6d63 2d32 bd05 3990
SHA-256
076e da06 0ef2 78ed 19d6 8480 077b d2dd e490 d8a5 56df 3274 e3d0 aea7 c2d0 2796
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
90af b312 4a56 e392 be25 76e3 aaa3 8d35
SHA-1
01c1 e92e a6c4 ad14 ce38 89c0 cf40 057f 0dde 30c0
SHA-256
f090 186c 0769 f6ff b01d 8013 3eff f6cb 33ef e57f 2685 0a94 d64b a2af 01a7 f683
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
2a4d ee29 34bc d736 dda9 1465 0cb7 3c54
SHA-1
1f53 53ec 4b30 f30b d926 9a5a de1d ce98 0522 3ab0
SHA-256
d661 0135 173b a0cc 218a 93c1 3135 886e b288 927c a432 8eb3 677d 450d 7711 4dff
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 3000204       (0x2dc78c hexadecimálně)
s platností od 25.8.2014 11:09:10 do 2.10.2020 11:08:39 GMT
Subjekt
Adresa
59.
Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 17. září 2014
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
2da1 96a1 640a de94 a5d3 6ded 381f bbfe
SHA-1
59b0 139e f641 8c76 153f 09f7 9fcf 777b 5e4f eb84
SHA-256
d307 f0b2 284d 15ba f2e8 447e 0b88 e760 8fff cccf 8e71 c9f1 315b 6aa4 2216 9210
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
d067 665f 9c63 40f2 ac3a 18c0 cc91 c074
SHA-1
2539 c2ee 3fd5 e169 6d55 5d60 d259 e7c1 5028 809e
SHA-256
fbb6 6f6e 46da 4bcf 3813 80c1 51fe 7053 eccd 6247 1928 7ba4 079e 2eb8 f18a 7ab8
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
1162 71e1 d560 cf24 984d 0d7e 7e69 3996
SHA-1
e08f 40d6 519e 71a3 32d4 b520 5799 692f abbé 0a47
SHA-256
7873 5479 4471 2f5c ef79 9dd5 8da7 c6e0 74ef 9f98 c880 1780 727d 3a28 1bc5 ffdf
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 3000205       (0x2dc78d hexadecimálně)
s platností od 25.8.2014 11:10:20 do 2.10.2020 11:10:05 GMT
Subjekt
Adresa
60.
Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 17. září 2014
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
7d9d 70db a1b1 d178 4941 2bc7 b59c 76d1
SHA-1
bee3 d116 1f63 73f1 4ee1 5255 b1ac 5f35 a360 a4b5
SHA-256
c3f3 6407 4d75 3dbd a14c d6fa a415 06e3 4b89 18d9 8a3c 08cb 7af4 3add 5c83 c103
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
263d 18e9 0fe4 cbc9 2e71 7c2e d2cc aea1
SHA-1
39b4 2387 9bee 08c2 3986 fcf9 3048 2f12 033e 67ad
SHA-256
32a6 a748 aea3 c39e d2ec ea90 0203 50df 8655 399f 0279 57de fc86 b314 19ef fa31
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
64ea 4be2 679e 5a7e 1e2b 6213 0574 b3ec
SHA-1
b533 de71 d292 b620 a671 59fa 606a 99c9 4f34 0d05
SHA-256
e1ec 09e8 f4fb 89ef 4f3e 5e9c 8c32 f1ed dff7 1081 e5e5 35f5 8919 da94 3b34 6f3d
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 3000206       (0x2dc78e hexadecimálně)
s platností od 25.8.2014 11:11:11 do 2.10.2020 11:10:53 GMT
Subjekt
Adresa
61.
Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 17. září 2014
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
6ae0 a936 eaaf 3a15 14cf e5de 5d7a 97d7
SHA-1
a1fe ed9f 62f5 c52a 2216 3793 abd2 9536 35b4 f6c9
SHA-256
03a2 b607 dcfb 022a 5073 facc 18cd 0b07 834f e77e c688 e0ec c0e5 a431 34a4 cae8
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
fdba e494 5898 3165 199c 4714 d7de 4f5e
SHA-1
49fb 860b ef3b c1fb 2d50 85d7 f965 4759 0a83 3909
SHA-256
cd3e 0f80 8850 d9d8 19d7 49ff 496e 49e6 9ad1 8322 7509 c8b2 cccf b29c cb20 af0b
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
e50d c1f6 fbb2 5c05 33a8 4d99 634a 06d2
SHA-1
0d69 d0bf b01d a647 12d7 b4a6 100e d152 1180 b7b6
SHA-256
9b4e 7926 2b88 dd02 34f9 fab0 4b22 b07d 4865 d85d a4a0 91b8 d9b3 1a2f b846 9e0b
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 3000207       (0x2dc78f hexadecimálně)
s platností od 25.8.2014 11:12:02 do 2.10.2020 11:11:44 GMT
Subjekt
Adresa
62.
Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 17. září 2014
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
8ae4 1ccc 59c1 04d3 37ba 8142 e3a5 00f1
SHA-1
1ec0 2fea 3513 ff38 03ae 7f2a 916a d81c 5bf7 3914
SHA-256
f94b d87d d9a1 e0e8 9735 c406 9fd5 000f 75ef fcd0 d70e 7ac9 3054 1313 7da6 1319
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
e688 d7c5 a0a3 f37f 1563 5360 58b8 0e45
SHA-1
a9cd 5e7c a2dd da16 cc6a d334 ab90 83e8 cc84 18ee
SHA-256
be22 7046 3abc d3fd 2045 abea b151 550f a964 0029 499b f322 8214 d796 23db a874
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
20cb 2cb6 6b2a 50b3 235b 9792 2648 6b13
SHA-1
b10d 632f 5aba cb00 6ed5 9041 5a66 9003 37b9 62aa
SHA-256
1baa 809c e622 97bd d656 3ec7 2195 f166 424b 7bce b9f7 5b2b ac0e c340 8a2e e9ca
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 3000208       (0x2dc790 hexadecimálně)
s platností od 25.8.2014 11:14:20 do 2.10.2020 11:14:05 GMT
Subjekt
Adresa
63.
Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 1
Výsledky ověření certifikátu ze dne 17. září 2014
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
4d2b 7d38 e2bf 1649 a35b 63b2 a86f e9f8
SHA-1
cee2 4601 0229 24f3 05a2 07b7 9f2a da31 36dc b286
SHA-256
79eb adae 8132 892b 4e26 7060 0123 010d 73f1 d100 633f 830b 751c 95e0 8d24 7367
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
4672 311d 27e6 17ec d956 e3a8 9694 ef16
SHA-1
12cf 838a 13ac 0a79 f332 c318 fa70 29bb fach f634
SHA-256
061a a177 6f2e 8257 e7bd 28a9 912a a1ab 5c25 16ee 7cf1 34ec af09 8003 6cd9 d82c
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
af43 28b2 2a82 e1a7 39dd dae6 2602 7714
SHA-1
9a69 8eaa 1bfb 9b42 fc48 01df dcc6 7b74 5ccd 8481
SHA-256
396e 917b dfee 9a12 b43f 1c3b 2264 9bb3 9dc4 48dd dfb2 2f30 e1c4 b2b6 7b70 802b
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 1091149965      (0x4109a08d hexadecimálně)
s platností od 1.2.2015 18:05:44 do 1.2.2021 18:05:44 GMT
Subjekt
Adresa
64.
eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184,
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 23. února 2015
A.
Jméno
Délka: 2411 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
c03b 46f6 4c2b 9f0a 8b62 b7d0 efba eef2
SHA-1
668e 650f 13dc a6f0 7d6f 43d6 ef23 968f 7a9b a72b
SHA-256
b5bf 2e3e c454 acc6 5631 09da 2101 354c 93fe 4537 146d df37 1103 2866 1996 6e5d
 
B.
Jméno
Délka: 1738 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
b460 9bba fcfe f67f 5731 53cd e9ad 616a
SHA-1
9cd4 92ae 6b5d 5184 e206 fa27 817c 5aec c329 7794
SHA-256
caa0 258c b198 4217 cf52 d664 daa7 c9f6 8792 f196 37e6 3c59 f532 45d2 1b6d 6a2e
 
C.
Jméno
Délka: 6829 byte          (Kódování UTF-8)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
0106 f936 2dc6 5972 c0bf f3ff c742 7041
SHA-1
ffad 9bca 4fb1 8a4c 24b1 9f6b a6db 259a a459 bc22
SHA-256
5591 5cc6 ad22 b3ff 8341 c0b3 47f2 5e7b 3cec 9b79 64c6 be50 2328 d773 aab9 140d

 

Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 1435499340                           (0x558ffb4c hexadecimálně)
s platností od 17.3.2015 14:26:38 do 17.3.2021 14:26:38 GMT
Subjekt
Adresa
65.
eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184,
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 1. dubna 2015
A.
Jméno
Délka: 4566 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
cbf6a9a6b357f659bde2a46a069a7d76
SHA-1
6c7945145d78270d302eae681e02d66812f77f58
SHA-256
09de92a9ff01e2d18319fc35838d6319a7e546d804d5f84c000779a98712382d
 
B.
Jméno
Délka: 1560 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
6e6b271ef86f1292d4bdc81ea647add8
SHA-1
728fe5df9f404e8364aaafad0b1d6379da542e7d
SHA-256
2ba2d8ae62532529eb10f7f48348f94b521c654c486c4b6f33529b72acebe690
 
C.
Jméno
Délka: 6395 byte          (Kódování UTF-8)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
2b004e3f31a69c69ee8c0a203a01da3d
SHA-1
07d263110214366a7bc27904bcd05f61c590d1d2
SHA-256
b93da3f6eef63ac6dac57b70d79f1b70d2b646c7d92cc68842e9d3fa65956f7f

 

Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 100000000   (0x5f5e100 hexadecimálně)
s platností od 27.05.2015 12:20:00 do 27.05.2040 12:20:00 GMT
Subjekt
Adresa
66.
První certifikační
autorita, a.s.
identifikační číslo
26439395
Podvinný mlýn2178/6,
PSČ 19000 Praha 9
Výsledky ověření certifikátu ze dne 12. srpna 2015
A.
Jméno
Délka: 2313 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
bbb1a6cc0fe15116357fc9737fd0441f
SHA-1
33845b09cbdabf0f86c5a2293ed6b13ab4f7845b
SHA-256
c33d7a054577ac3cb847955859c89004aef936205807e9dedf8f3f30875b8953
 
B.
Jméno
Délka: 1666 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
34ba8dc4339ab527eebd5b7c7d82977f
SHA-1
9b0959898154081bf6a90e9b9e58a4690c9ba104
SHA-256
d3d607a9ff24a19523b6da9d2c649446f8788cb96d9fd130972e120c13677730
 
C.
Jméno
Délka: 5433byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
fb0627ab85e723be82ae0e5760aa3624
SHA-1
2dabd9d1ddc73f00a43cfdf041ad1b2af9ee145a
SHA-256
f18b4f58ecce52e6ca46a6c636ea9a8fbda1414c6811ad1616d15554931e6845

 

Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 100001004   (0x5f5e4ec hexadecimálně)
s platností od 08.07.2015 12:37:26 do 05.07.2025 12:37:26 GMT
Subjekt
Adresa
67.
První certifikační
autorita, a.s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Výsledky ověření certifikátu ze dne 12. srpna 2015
A.
Jméno
Délka: 2707 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
6758 d060 dbf4 6ef6 46fb f522 3e8e bd8f
SHA-1
d889 6036 7782 ce87 15ac c8f7 1752 b4ba 0a09 5258
SHA-256
81be eaf2 79df 5c9d d10f e415 b3f9 186c 785b 0037 6abc 2177 866e e667 ebab 9b85
 
B.
Jméno
Délka: 1959 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
d28f c388 ebbb 0734 99c4 b2e7 db25 8329
SHA-1
b27b c037 e4b4 9bba 7ad2 b7a5 41aa 22f0 e09b 8ed1
SHA-256
de2e a058 39b8 2dca 5283 a604 c7d8 dff9 47f5 4695 bbb4 dafb 9648 40b1 e611 da7e
 
C.
Jméno
Délka: 6053 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
3864 4e27 a940 cc0a f929 e9bc 699c 7b5f
SHA-1
bd37 b971 3130 0546 e7f9 afc6 d308 3042 6ca8 39f1
SHA-256
52ca 25da dace ec9d 5e25 fcbe e314 69ff c10c 6c6b 4056 d4e0 d8cd dc1b e375 a216

 

Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 3000603       (0x2dc91b hexadecimálně)
s platností od 26.8.2015 08:32:28 do 3.10.2021 08:31:14 GMT
Subjekt
Adresa
68.
Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 9. září 2015
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
d097 f6a4 793a 07a9 ba4d 8062 58e1 f073
SHA-1
33fa 30e2 aa76 5060 6689 843c c138 74f3 9459 13fa
SHA-256
b085 2bdd f32f 574d 494b d6b1 0b25 d793 4635 ad9f 9ead e6c8 c172 f95b 5474 e33b
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
620d f94e 1de8 377e 75a8 9d5f 67b4 2df7
SHA-1
2a2c abf5 4332 a73d 55ec fb5b a1a3 e77d 1d4d cbea
SHA-256
3c6c b80f f8ef 6bd5 e882 29b8 2ffc 12d9 47cd b0e8 3ca4 4687 a740 f9c6 3962 aeac
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
d8be d012 a726 3c47 65ee b441 cd4e e0b3
SHA-1
f99c 5eeb 6740 053b 6dfa 0767 d4c4 e6fe 34a9 7ebf
SHA-256
9413 76aa 2bb6 0cc7 b4ba eae8 c3c8 0b9f 43de 9608 c3d9 d7c8 82eb d423 bce0 9714

 

Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 3000604       (0x2dc91c hexadecimálně)
s platností od 26.8.2015 08:41:42 do 3.10.2021 08:41:20 GMT
Subjekt
Adresa
69.
Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 9. září 2015
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
d6ab f08e 932a 6e45 4908 a704 b3a3 1502
SHA-1
8d91 7a43 90d6 d2f2 5031 c086 2ee6 1dae 0c28 6ef9
SHA-256
66f9 2609 8d06 4be2 98aa 26ff 14f8 62a5 00cc 6b7d 931d b5e8 d1d6 4717 7cd4 4f8e
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
fa20 f76e 04a8 b347 3b4d 93e0 64cd f2a6
SHA-1
df4e 94ec 531b 1687 3940 9da1 90e3 6157 3c1a 7f76
SHA-256
9599 a246 44f1 239b 4cc0 6c6a 963f a02d 1007 750f 43f9 8a00 29ae d505 abe6 02a4
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
3085 822a cf60 e698 ce1b 5268 bf74 9ade
SHA-1
b2a9 19da 4276 6424 6f30 850c 4b0b 4ef1 b619 7082
SHA-256
1ac6 5ca4 a34c 78e0 9faf 9998 3fc7 586e f8eb a774 9b39 00e1 8d01 b7ad 3090 7e3e
  
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 3000205       (0x2dc78d hexadecimálně)
s platností od 26.8.2015 08:43:02 do 3.10.2021 08:42:46 GMT
Subjekt
Adresa
70.
Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 9. září 2015
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
da46 6328 c7d5 81bf 8402 fdc6 884a 8e4d
SHA-1
e0f6 59b7 87a3 58d6 4d2e 47e9 b5ac d667 f4d1 58ad
SHA-256
ab02 8aa2 faba bc34 904f 3778 0597 b347 7098 211e de8a 9c4a e44e 147f 79cd 0318
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
2ae5 1da2 8bce d549 b816 1661 6990 e1a1
SHA-1
5942 c8ac c0ca 0751 8978 4335 c012 bdd2 8dfa 2f3d
SHA-256
1be8 354b 0002 5c11 89ff a9e9 0e8b 436c cb33 b298 c764 2124 b614 4f4e 1848 091d
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
ca9e 376b 99bf 678d 6ba0 af26 a7a7 9325
SHA-1
ae1f 3066 152d efc6 2fdd c8de c43e b3ac 1ec4 135d
SHA-256
1841 9615 0879 38aa 9692 7a88 1bb7 5c11 3fe4 48b1 5d30 55d6 2a75 82e8 7103 5792

 

Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 3000606       (0x2dc91e hexadecimálně)
s platností od 26.8.2015 08:44:11 do 3.10.2021 08:43:50 GMT
Subjekt
Adresa
71.
Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 9. září 2015
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
5f4b 6724 b078 c324 3458 b781 0fc4 14ef
SHA-1
a8e4 c85a 4e06 2fe9 3662 67cf 0f4d 576b 87b6 d34a
SHA-256
ab30 22fb bcd9 0eeb d8fa 3f68 f0e5 22c8 c32c 8449 27e2 9797 285f 2233 584e 9d1d
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
71bb 409e a666 8901 ee26 d095 d0cf ae31
SHA-1
b7fe 9f4f fd21 d7c3 4eeb 7247 071a f282 5d94 febd
SHA-256
2ac4 0621 c582 ddd9 684f a8d8 9165 bed0 1df7 3453 420f 201e 538c d9c7 81ed 4853
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
8936 b3d7 3974 246f 3507 a71c 8c21 5700
SHA-1
0607 0a96 3c91 ee96 f22f 110a 2420 6717 72b7 09ad
SHA-256
0c4f 9e7e 0b79 bae0 0c3c fc33 8b20 b2b7 fba5 1e29 230d 60b1 beac f40c 09e1 84a0

 

Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 3000607       (0x2dc91f hexadecimálně)
s platností od 26.8.2015 08:45:03 do 3.10.2021 08:44:48 GMT
Subjekt
Adresa
72.
Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 9. září 2015
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
69de b4a7 5d35 869f 5876 02c2 9b24 9821
SHA-1
134a 2992 514e 969f db39 8015 5aed 42bd b888 4189
SHA-256
276f 37f1 5558 a825 b977 7e8d 90d0 4d5b fdc8 7057 eedd 9ac6 1c29 eb55 c554 eec9
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
f0df 0f07 0a1c 4dda 4b03 b9c8 fc1b 4538
SHA-1
fab4 8432 f3a9 b6bc 9fc4 c499 5f57 1792 9ab8 972c
SHA-256
a3f1 a7fb af38 1ec7 e9cc 43fd 1d09 1a65 5c00 1b60 715c 914a e48a acd4 80f0 0191
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
1409 066a 1a20 ab56 8303 2181 f2b8 8ddc
SHA-1
5792 fc27 32b3 96a3 e6dc 2c9e 39bf e442 e962 e43d
SHA-256
f112 df2e 647c ba3a c125 78d4 17b4 0767 0d8a d52b b352 c0ac e76d 25c6 35fb b590
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 3000608       (0x2dc920 hexadecimálně)
s platností od 26.8.2015 08:45:57 do 3.10.2021 08:45:41 GMT
Subjekt
Adresa
73.
Česká pošta, s. p.
identifikační číslo 47 11 49 83
Politických vězňů 909/4,
PSČ 225 99 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 9. září 2015
A.
Jméno
Délka: 2325 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
1225 06f4 2b1c 7931 1ca2 2572 b57b 9d8d
SHA-1
6b04 ec8c 8684 56f3 267e ae72 63da d45f 5b0d 1801
SHA-256
b535 52ac e397 c89a 124c 4ccb cbad d407 55dd 3ad6 e5a8 d383 0a9b a297 f81f 7425
 
B.
Jméno
Délka: 1675 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
7877 15e5 e3b9 64ab 88aa cbcb d664 1991
SHA-1
134a ca67 44cd 3924 3a1a fc99 55c4 9ecc 229e a29b
SHA-256
616f 332c acf6 a906 f4d1 4c38 b1c6 2dde b02c 0e3e 19cc 9c2e ef7a 348b ee0a e3ab
 
C.
Jméno
Délka: 4288 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
5289 980e 8821 71d1 84fd 84bb 0975 891a
SHA-1
b992 f282 9073 b30a 538f 307d 7ea3 a1db c5cd 3d50
SHA-256
0832 9682 e946 b685 f359 a847 a609 e64a 3915 cd2d d569 11a3 187f eaf5 8f01 f271

 

Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 602067676                  (0x23e2d2dc hexadecimálně)
s platností od 31.7.2015 10:05:00 do 31.7.2021 10:05:00 GMT
Subjekt
Adresa
74.
eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184,
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 15. září 2015
A.
Jméno
Délka: 4566 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
57f6 6270 5112 264f b125 cfff 14c1 e54e
SHA-1
e9f8 8eb7 c575 8810 7d2b 16df 9a75 5c29 c61b d96f
SHA-256
58ce 6dee 963c 67f8 d6fc 2f77 ec56 1ed2 bba4 db0a 9d08 9d8e 8c68 1194 32a9 be07
 
B.
Jméno
Délka: 1560 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
fbb2 3e7c d039 69df 2f3e 3200 ae4c a4ad
SHA-1
43be d4e2 3a29 e8a4 5532 f037 e35e 0ca4 baef 4966
SHA-256
4d76 862b 0ccd c73e 9288 e904 660b 4a59 652f 21ff 97a8 4df0 147d 5493 1d71 c0e4
 
C.
Jméno
Délka: 6394 byte                                       (Kódování UTF-8)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
6f07 5499 e65b 45c5 0472 2c16 8add 3693
SHA-1
23c9 0bc5 f126 e000 d3ff f43a ce60 3f8f d368 f14e
SHA-256
1009 c7df 8148 28e9 770b b644 2245 59e7 8f7e 4913 7022 040c 365b 68fe 15eb 098c

 

Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 773696552                  (0x2e1dac28 hexadecimálně)
s platností od 31.7.2015 10:05:09 do 31.7.2021 10:05:09 GMT
Subjekt
Adresa
75.
eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184,
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 15. září 2015
A.
Jméno
Délka: 4566 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
ab20 44cd b617 ee36 e5f1 63b4 6f09 1bb0
SHA-1
09ac 84cd 37ba 639e dbfa 8942 97e6 44a5 1f22 6459
SHA-256
e2d2 e234 24c7 60b1 67ae 839a 2bcd 5766 c028 866a 25bd 11e5 529a 997d 5a54 fae1
 
B.
Jméno
Délka: 1560 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
f45b 0d31 31a1 2ab2 12c4 e5d4 3f39 4899
SHA-1
12c7 300f db13 1cac 93ee 5eb0 b0f4 000f 5bb4 4c27
SHA-256
fff3 129d d3b9 128b f37f 76ac 1892 1e51 5a84 497d cb45 7811 9f22 5df4 e000 13fd
 
C.
Jméno
Délka: 6394 byte                                       (Kódování UTF-8)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
95aa 8c30 970d e512 0610 d279 95d1 af3d
SHA-1
c910 1c2c 0e31 a0d2 66d8 41c5 5c30 afff 6031 b09f
SHA-256
c6fd 2639 3af6 dc8c b51e cf8f 8fdd ba47 a7be f97a e8af a3e7 e62d f67e 5524 d7f1
 
Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 731128227                  (0x2b9421a3 hexadecimálně)
s platností od 31.7.2015 10:05:14 do 31.7.2021 10:05:14 GMT
Subjekt
Adresa
76.
eIdentity a.s.
identifikační číslo 27 11 24 89
Vinohradská 184,
PSČ 130 00 Praha 3
Výsledky ověření certifikátu ze dne 15. září 2015
A.
Jméno
Délka: 4566 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
f4e4 e5d8 989c 3b59 0e9d 3180 67b1 2755
SHA-1
4ceb 7cf1 4191 2d76 b014 94bd 498a 6bcc 826b 8abe
SHA-256
1700 d938 85e2 ac4e 28db 5a5e 9de2 9b57 5fd3 e638 2082 cc26 29f2 e49d 5e8b 3922
 
B.
Jméno
Délka: 1560 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
d727 df9b 44d4 f6e9 84a5 ab58 2a6a 8c40
SHA-1
8cab 8c75 d3cb 5806 7244 7e4b b606 b506 4ee8 ba96 
SHA-256
3dc7 a6e1 f42e f1f3 cd46 12d7 8299 01b1 6a92 aefc 21a9 9e60 14f0 49a4 aea7 f8b8
 
C.
Jméno
Délka: 6394 byte                                       (Kódování UTF-8)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
049c e7f7 822c d719 526b a46d 11ed c456
SHA-1
0fa0 d044 d302 3f47 0de6 131c ff48 f9e6 f1b0 ff5c
SHA-256
1efd 92db 6cf4 18ee 1e7c 8189 0253 8a44 5f50 bff7 0d2f 8085 eb5b deab 5497 3c3f

 

Poř. číslo
Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 11083035    (0xa91d1b hexadecimálně)
s platností od 8.12.2015 13:19:58 do 15.01.2022 13:19:58 GMT
Subjekt
Adresa
77.
První certifikační
autorita, a.s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Výsledky ověření certifikátu ze dne 13. ledna 2016
A.
Jméno
Délka: 2403 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
e871 03f1 5a06 679c 882f c3ce 69c3 32e7
SHA-1
0e9c b4e1 3d44 8da7 83bf 0977 9aff 44d0 486e 4642
SHA-256
41f3 f353 5119 7ef6 8fe1 e003 e1be 4439 c1b4 4037 9673 04a9 237e 8d78 4b39 ae62
 
B.
Jméno
Délka: 1733 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
e2ca 8dcf a22a 4725 0e05 267c 2782 1ccd
SHA-1
4af3 f0a3 8e7c d8f1 2ff0 c9e0 269f b5c3 18cc 961c
SHA-256
aea7 b3c1 87fc bdc0 1de4 ae35 be62 b6cd 15b6 2d84 ba00 cd72 58ab 10d9 1b1b 1fb0
 
C.
Jméno
Délka: 5039 byte          (Kódování UTF-8)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
77b7 cd26 2f11 5c81 ca0d 8985 514a b573
SHA-1
f6d9 3f69 4682 bb00 58d7 90e5 ea19 ba96 7e48 96ac
SHA-256
c5fc 630b b59d 647a 487d 8e12 f61d 5049 aaf0 0f34 dd9e db1b 4d6a 8d1b d844 f708
 
Poř. číslo

Ověření kvalifikovaného systémového certifikátu poskytovatele
sér. č.: 100001006 (0x5f5e4ee hexadecimálně)
s platností od 11.02.2016 12:17:11 do 8.02.2026 12:17:11 GMT

Subjekt
Adresa
78.
První certifikační
autorita, a.s.
identifikační číslo
264 39 395
Podvinný mlýn 2178/6,
PSČ 190 00 Praha 9
Výsledky ověření certifikátu ze dne 29. března 2016
A.
Jméno
Délka: 2711 byte
Formát certifikátu
Otisk
PEM
MD5
753b c2be 85b9 7036 6da3 b073 91ba af28
SHA-1
a43d bc89 0df6 41a0 42aa 88fe 1342 af9f 2b5a 2d88
SHA-256
c220 a059 71bd cdad d1ce 6fbb 2a25 15e4 c902 445e 3c06 e45c d4de e542 5be1 3c1b
 
B.
Jméno
Délka: 1961 byte
Formát certifikátu
Otisk
DER
MD5
0304 f431 05c2 a5c7 21d7 310b 86bb 4c2a
SHA-1
eda1 dcd6 0309 68dd 5f41 d606 5672 41cb 80dd 3ab1
SHA-256
076a bc22 6932 7eef 500a 0c57 5272 62ba c831 f9d2 df4e f2d4 39e7 4ce1 7036 aa3a
 
C.
Jméno
Délka: 6055 byte          (Kódování Windows CP1250)
Formát certifikátu
Otisk
TXT
MD5
c628 5763 0671 cce4 059e c22e 6c22 7029
SHA-1
ed50 8eac aa07 78d2 825f ef7f 9c8f e521 23c5 cfc4
SHA-256
ba54 341a 33b9 4fc3 0a53 e3ee f300 4f2a b0ce 4e6c fe0c 6147 03fa 7f29 c4d1 80c8
 
Poznámka:
Zveřejněné otisky slouží k tomu, aby před instalací kvalifikovaného systémového certifikátu, případně kvalifikovaného certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb byla možnost porovnáním otisků zjistit, zda:
  • kvalifikovaný systémový certifikát, případně kvalifikovaný certifikát byl skutečně ověřen Ministerstvem vnitra,
  • zda kvalifikovaný systémový certifikát, případně kvalifikovaný certifikát byl vydán příslušným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
  • se jedná o kvalifikovaný systémový certifikát, případně kvalifikovaný certifikát, kdy k němu odpovídající data pro vytváření elektronických značek, respektive elektronických podpisů daného akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, jsou určena pro označování, respektive podepisování kvalifikovaných certifikátů, kvalifikovaných časových razítek, kvalifikovaných systémových certifikátů, seznamu kvalifikovaných certifikátů, které byly zneplatněny a seznamu kvalifikovaných systémových certifikátů, které byly zneplatněny.

 


*)      Pojem „kvalifikovaný systémový certifikát“ byl zaveden novelou zákona o elektronickém podpisu účinnou od 26. července 2004.

 


Odbor eGovernmentu, 22. 4. 2016

vytisknout  e-mailem