Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dvojí koncentrace při soudním přezkumu správního rozhodnutí o soukromém právu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. 

 

Shrnutí
 
Přezkoumává-li soud rozhodnutí správního orgánu o soukromém právu, navazuje na skutkové poznatky, které tento správní orgán učinil. Je tomu tak proto, že prvotní řízení před správním orgánem a pozdější soudní přezkum napadeného správního rozhodnutí na sebe právně i logicky navazují. Teprve tehdy, když soudce zjistí, že správní orgán postupoval procesně nekorektním způsobem, popřípadě nesprávně hodnotil důkazy, jež byly ve správním řízení provedeny, získává oprávnění vlastním rozhodnutím korigovat verdikt správního orgánu. Soudní přezkum správního rozhodnutí rozhodně neslouží k tomu, aby účastník, který ve správním řízení neuspěl, dostal novou příležitost k naplnění svého břemene tvrdit a prokazovat, přestože tyto své povinnosti ve správním řízení zaviněně nenaplnil. 
 
Double concentration in judicial review of an administrative decision on a right of the Private Law field – summary
 
A court follows fact-finding of an administrative authority when reviewing a decision of an administrative authority about private law. It is because primary proceedings before the administrative authority and the following judicial review of the contested administrative decision are legally as well as logically connected. Only if a judge finds out that the administrative authority proceeded defectively, or wrongly weighed evidence produced in the course of administrative proceedings, s/he is entitled to remedy the decision of the administrative authority. Judicial review of the administrative decision does not constitute a legal tool for the party who failed in the administrative proceedings to gain another opportunity to be successful in carrying of burden of proving and allegation despite the fact that the party was at fault for not meeting these duties in the administrative proceedings.

vytisknout  e-mailem