Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Důležité kontakty a informace

 • Důležité kontakty
 • Zásady pro podání trestního oznámení
 • Jak správně používat linku 158

Důležité kontakty

Důležité kontakty

Ministerstvo vnitra

Shromažďovací agenda
Odbornou pomoc v souvislosti s aplikací zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje v rámci Ministerstva vnitra odbor všeobecné správy, správní oddělení, nám. Hrdinů 4, 140 21 Praha 4.
Tel. 974 816 469
Fax: 974 816 820
E-mail: partik@mvcr.cz

V případě specifičtějších dotazů souvisejících s extremismem je možné se obracet rovněž na odbor bezpečnostní politiky.
Tel. 974 832 037
Fax: 974 833 522
E-mail: obp@mvcr.cz

V manuálu ke shromažďování je uveden seznam kontaktních úředníků pro agendu práva shromažďovacího v rámci jednotlivých krajů, na které se mohou obecní úřady obracet.

Policie
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
PO BOX 41
156 80 Praha 5 - Zbraslav 
e-mail: uooz@mvcr.cz
telefon: 974 842 683
fax: 974 842 594

Zásady pro podání trestního oznámení

Zásady pro podání trestního oznámení

Trestní oznámení 

 • může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený 
 • lze podat ústně či písemně
 • je možné podat na kterékoli oddělení policie (ideální je podat trestní oznámení na službu kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu) nebo na státní zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit.

V případě písemného trestního oznámení doporučujeme odeslat oznámení doporučeně nebo si nechat potvrdit doručení na kopii oznámení u pracovníka podatelny policie nebo státního zastupitelství.

V případě, že o to oznamovatel požádá, musí být policií do 30 dnů vyrozuměn o tom, co v té věci učinila. O toto je však třeba výslovně při podávání trestního oznámení požádat (uvést do protokolu nebo v písemném oznámení např. „žádám, abych byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno“).

Forma a obsah trestního oznámení nejsou stanoveny, doporučujeme však formulovat trestní oznámení srozumitelně a stručně tak, aby bylo zřejmé, kdo oznámení činí (včetně přesné totožnosti a adresy), kdy a kterému policejnímu útvaru bylo oznámení podáno. Dále doporučujeme zodpovědět následující otázky:

 • Kdy došlo k události?
 • Kde k události došlo? Doba, kdy k události došlo?
 • Kdo se trestného činu dopustil? Totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.
 • Jak k události došlo a jaké následky pro oběť přinesla? Popis jednání všech zúčastněných osob
 • Co se stalo? Popis skutku
 • Čím byl trestný čin spáchán?
 • Proč se podle názoru oznamovatele čin stal (motivace)?

Jak správně používat linku 158

Jak správně používat linku 158

Linku 158 volejte, pokud jste obětí nebo svědkem trestného činu, je ohrožena bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku nebo máte-li podezření na jakoukoliv formu terorismu. Je rovněž možné volat na jednotné číslo evropského tísňového volání 112.

I pokud jste pod silným psychickým tlakem, neměli byste zapomenout uvést:

 • celé jméno,
 • oznámit místo, kde se nacházíte,
 • oznámit událost, které vás přinutila zavolat,
 • oznámit telefonní číslo pro případ zpětného ověření oznámení,
 • odpovědět na doplňující otázky,
 • řídit se pokyny a doporučeními policie

vytisknout  e-mailem