Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Důležité kontakty a informace

 1. Důležité kontakty
 2. Zásady pro podání trestního oznámení
 3. Jak správně používat linku 158

Zásady pro podání trestního oznámení

Trestní oznámení 

 • může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený 
 • lze podat ústně či písemně
 • je možné podat na kterékoli oddělení policie (ideální je podat trestní oznámení na službu kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu) nebo na státní zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit.

V případě písemného trestního oznámení doporučujeme odeslat oznámení doporučeně nebo si nechat potvrdit doručení na kopii oznámení u pracovníka podatelny policie nebo státního zastupitelství.

V případě, že o to oznamovatel požádá, musí být policií do 30 dnů vyrozuměn o tom, co v té věci učinila. O toto je však třeba výslovně při podávání trestního oznámení požádat (uvést do protokolu nebo v písemném oznámení např. „žádám, abych byl/a vyrozuměn/a o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno“).

Forma a obsah trestního oznámení nejsou stanoveny, doporučujeme však formulovat trestní oznámení srozumitelně a stručně tak, aby bylo zřejmé, kdo oznámení činí (včetně přesné totožnosti a adresy), kdy a kterému policejnímu útvaru bylo oznámení podáno. Dále doporučujeme zodpovědět následující otázky:

 • Kdy došlo k události?
 • Kde k události došlo? Doba, kdy k události došlo?
 • Kdo se trestného činu dopustil? Totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.
 • Jak k události došlo a jaké následky pro oběť přinesla? Popis jednání všech zúčastněných osob
 • Co se stalo? Popis skutku
 • Čím byl trestný čin spáchán?
 • Proč se podle názoru oznamovatele čin stal (motivace)?


Odbor bezpečnostní politiky, 26. 6. 2013

vytisknout  e-mailem