Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2015

  Praha 3. dubna 2015


Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2015


V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925/ 2011) a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2015 (dále jen „Program“).

Finanční prostředky jsou určeny na projekty předložené útvary Ministerstva vnitra a Policie České republiky. Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:
 
a) bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách;
b) prevence majetkové trestné činnosti, především prevence pouliční kriminality (vykrádání vozidel, kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, vandalismus), prevence vykrádání obydlí, chat;
c) prevence majetkové trestné činnosti páchané na seniorech (přeplatky, legendy, PIN);
d) prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita;
e) prevence domácího násilí na zvlášť zranitelných obětech, prevence šikany;
f) osobní bezpečí dětí (např. setkání s cizí osobou);
g) prevence zneužívání návykových látek a hazardního hraní ze strany mládeže;
h) BESIP – se zaměřením na alkohol a návykové látky za volantem, problematika chodců a cyklistů; bezpečí seniorů na ulici a v silničním prostoru;
Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.

Žadatelé o dotaci na Program se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:
Uzávěrka žádostí o dotaci je stanovena na 22. května 2015.
 
Případné obsahové dotazy směřujte na PhDr. Ivanu Dostálovou (tel. 832 074; e-mail: ivana.dostalova@mvcr.cz a finanční na Mgr. Ingrid Křivánkovu (tel. 832 818; e-mail: ingrid.krivankova@mvcr.cz). 
 
 
                      Mgr. Radek Jiránek
      ředitel
        pověřený řízením

 

vytisknout  e-mailem