Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Czech POINT

historie projektu, územní pokrytí, implementace 

Projekt Ministerstva vnitra ČR (zkratka pro Český podací, ověřovací a informační národní terminál) kladoucí si za cíl vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě (úřadě) získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit jakékoli podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy, a konečně získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede. Základní stavební jednotkou jsou obecní a městské úřady, magistráty, krajské úřady, pracoviště Hospodářské komory ČR, České pošty a notářů.

První Czech POINT byl spuštěn 28. března 2007 na radnici městské části Prahy 13 a poskytoval výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí.

Jako informační terminál zahájil Czech POINT činnost 1. ledna 2008 a tímto dnem začal poskytovat výpis z rejstříku trestů, prvního neveřejného registru. V průběhu roku 2009 byl pomocí Evropských strukturálních fondů podpořen nákup IT pro vznik nových kontaktních míst a upgrade (standardizace) současných kontaktních míst, čehož bylo v hojné míře využito.

Dne 20. října 2009 byla zveřejněna v částce č. 116 Sbírky zákonů nová vyhláška o kontaktních místech veřejné správy č. 364/2009 Sb. Nový předpis nahradil vyhlášku č. 324/2008 Sb. ze dne 20. srpna 2008. Stávající počet 1113 kontaktních míst Czech POINT ve vyhlášce se rozšířil o 3438 nových pracovišť. Celkem je takto občanům k dispozici 5825 kontaktních míst (včetně 1274 matričních úřadů), což představuje více jak 90% pokrytí území ČR systémem Czech POINT v obcích.

 

Související odkazy

www.czechpoint.cz
www.egoncentrum.cz
Czech POINT - kontaktní místa veřejné správy

Odbor územní veřejné správy, 29.1.2010

 

 

 

vytisknout  e-mailem