Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dodatečné volby do zastupitelstev obcí

Dne 31. ledna 2015 se, na základě rozhodnutí ministra vnitra ze dne 24. října 2014, uskuteční dodatečné volby do zastupitelstev následujících obcí: 

 • Bukovany, okres Příbram
 • Petkovy, okres Mladá Boleslav
 • Prodašice, okres Mladá Boleslav
 • Vlkov, okres České Budějovice
 • Zadní Střítež, okres Tábor
 • Srní, okres Klatovy
 • Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany
 • Úherce, okres Louny
 • Osice, okres Hradec Králové
 • Lány u Dašic, okres Pardubice
 • Víska u Jevíčka, okres Svitavy
 • Růžená, okres Jihlava
 • Slavníč, okres Havlíčkův Brod
 
Ve výše uvedených obcích nebyly ve stanoveném termínu podány kandidátní listiny, a neuskutečnily se zde komunální volby v řádném termínu 10. – 11. října 2014.
 
Od 11. října 2014 byli v těchto obcích ministrem vnitra jmenováni správci obce z řad zaměstnanců Ministerstva vnitra ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 
Činnost správce obce není plnohodnotnou náhradou působnosti a pravomoci zastupitelstva obce ani starosty obce. Správce obce kromě podílu na uskutečnění voleb (v součinnosti s krajským úřadem a s obecním úřadem obce s rozšířenou působností) plní na základě zákona pouze vybrané úkoly orgánů obce na úseku samostatné působnosti. Správce obce schvaluje rozpočet obce a závěrečný účet obce a hospodaří podle schváleného rozpočtu. V oblasti majetkoprávní např. pouze spravuje majetek obce, ale nemůže s ním zásadním způsobem disponovat (prodávat, zastavovat), nemůže sjednávat smlouvy zavazující obec (např. sjednat smlouvu o úvěru pro obec), rozhodovat o akcích, které směřují k dalšímu rozvoji obce (vybavenost a zvelebování obce). Výkon přenesené působnosti byl ve všech obcích převeden příslušným krajským úřadem na pověřené obecní úřady.
 
Činnost správců obcí skončí dnem ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce nebo zvolením starosty. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce podává správce obce zprávu o výkonu své funkce a o stavu hospodaření a majetku obce.

vytisknout  e-mailem