Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

 • Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
  V návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci v České republice, Rakousku a Německu a s ohledem na vzájemnou koordinaci s ostatními členskými státy EU / Schengenu vláda dne 5. června 2020 rozhodla o změně a prodloužení opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností od 5. června 12:00.
  Vyvěšeno dne 5. června 2020.

   
 • Opatření vlády ČR o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
  Vláda dne 25. května 2020 rozhodla s účinností od 26. května 00:00 hod. o nahrazení opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ze dne 4. května 2020 novým opatřením obecné povahy, které navazuje svým obsahem na předchozí, avšak zásadním způsobem rozšiřuje seznam míst určených pro překračování. Nově bude možné vnitřní hranice s Rakouskem a Německem překračovat na všech železničních propojeních, hlavních pozemních komunikacích a říčním propojení Hřensko. Vnitřní vzdušnou hranici bude možné překračovat také na letištích Brno / Tuřany, Karlovy Vary, Ostrava / Mošnov a Pardubice. Všechna místa určená pro překračování vnitřních hranic bude nově možné využít 24 hodin denně.
  Vyvěšeno dne 25. května 2020

   
 • Opatření vlády ze dne 4. května 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
  Vzhledem ke stále přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek během realizace uvolňování opatření v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 na území České republiky vláda 4. dubna 2020 rozhodla o prodloužení znovuzavedení kontrol na společných hranicích s Německem a Rakouskem a vnitřních letech. Kontroly budou pokračovat až do 13. června 2020 23:59 hod. s možností dalšího prodloužení.
  Dále vláda rozhodla s účinností od 11. května 2020 00:00 hod. o rozšíření seznamu míst, přes která bude možné hranice překračovat.
  Vyvěšeno dne 5. května 2020

   
 • Opatření obecné povahy vlády ČR o prodloužení platnosti dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
  Vzhledem k přetrvávající hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 vláda rozhodla o prodloužení znovuzavedení kontrol na společných hranicích s Německem a Rakouskem a vnitřních letech. Kontroly budou pokračovat až do 14. května 2020 23:59 s možností dalšího prodloužení.
  Vyvěšeno dne 24. dubna 2020

   
 • Opatření vlády o prodloužení platnosti dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
  Vláda České republiky prodlužuje platnost opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 (dále jen opatření) do 24. dubna 2020 23:59.
  Vyvěšeno dne 2. dubna 2020

   
 • Změna opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
  S ohledem na dopravní omezení pro nákladní silniční dopravu na určeném místě pro překračování vnitřních hranic "Jiříkov - Neugersdorf III/6 - III/7"  vláda rozhodla o určení nového místa pro překračování "Rumburk - Neugersdorf III/3/22 - III/3/23".
  Vyvěšeno dne 16. března 2020

   
 • Opatření vlády o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
  Vzhledem k přetrvávající hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 00:00 o prodloužení znovuzavedení kontrol na společných hranicích s Německem a Rakouskem a vnitřních letech. Kontroly budou pokračovat až do 4. dubna 2020 23:59 s možností dalšího prodloužení.
  Kontroly zůstávají na stejných úsecích hranic. Seznam míst, přes která bude možné hranice překračovat, je rozšířen o další dvě místa pro pendlery na hranicích s Německem. Místa určená pro pendlery budou, při dodržení dopravních omezení, otevřena také pro nákladní automobily.  Dále jsou zpřesněny výjimky pro lety ve zvláštních případech.
  Po dobu tohoto opatření mohou být osoby překračující výše uvedené úseky vnitřních hranic České republiky podrobeny kontrole. Kontroly budou prováděny po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.
  Ministerstvo vnitra žádá cestující veřejnost o pochopení a vstřícnost při případné kontrole.
  Vyvěšeno dne 15. března 2020

   
 • Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
  Ministerstvo vnitra dne 13. března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, které na rámec mimořádného opatření č. j. MV- 48168-1/OAM-2020 ze dne 12. března 2020:
  - Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro přeshraniční pracovníky na 100 km
  - Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených místech o nákladní leteckou dopravu.
  Vyvěšeno dne 13. března 2020

   
 • Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
  Dne 12. března 2020 rozhodla vláda ČR v reakci na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19 o znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích ČR a uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra vydat opatření obecné povahy k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.
  - Opatření se týká pozemní hranice se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranice a bude probíhat v období od 14. března 2020 0:00 do 18. března 2020 23:59 s možností prodloužení.
  - Vnitřní hranice s Rakouskem a Německem lze překračovat pouze v určených místech, a to bez časového omezení. Osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména pendleři, mohou překračovat také v dalších místech uvedených níže, a to v době od 5:00 do 23:00.
  - Výše uvedená povinnost se nevztahuje na vybrané kategorie osob, u nichž by bylo omezení překračování vnitřních hranic nepřiměřené a v některých případech by odporovalo veřejnému zájmu. Jedná se například o integrovaný záchranný systém, osoby v případě nepředvídané mimořádné situace, nákladní dopravu atd.
  Intenzita a zacílení kontrol byly vybrány tak, aby omezení plynulosti přeshraničního provozu bylo co nejmenší.
  Ministerstvo vnitra žádá cestující veřejnost o pochopení a vstřícnost při případné kontrole.
  Vyvěšeno dne 12. března 2020

  

vytisknout  e-mailem