Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Do bezpečného domu patří bezpečný výtah

Statistiky posledních let naznačují, že bytové domy jsou velkým lákadlem zlodějů, kteří těží z anonymity českých a moravských sídlišť. Je tomu tak díky vysoké kumulaci obyvatel a tedy i zvýšenému riziku lidského selhání a nedbalosti i často nevyhovujícímu technickému stavu domů a nevhodnému používání lehce hořlavých materiálů. Dochází také k nebezpečným požárům se ztrátami na majetku a někdy bohužel i na lidských životech.
 
Základní principy
Nejúčinnějším způsobem se jeví řešit bezpečnost komplexně a systémově. Na právě skončeném mezinárodním veletrhu Pragoalarm/Pragosec 2009 byl veřejnosti prezentován projekt s přiléhavým a výstižným názvem „Bezpečný dům“. Technologie, které tvoří tento projekt, lze využít k ochraně života, majetku i k pomoci v neočekávaných krizových situacích – při uvíznutí ve výtahu či náhlé zdravotní nevolnosti.
  
Jedním ze základních prvků Bezpečného domu jsou výtahové technologie rozšířené o možnosti bezdrátových prostředků. Ty vychází z nouzové signalizace výtahu, kterou musí na základě technických norem obsahovat.
 
V návaznosti na normy ČSN EN 81-1, 2 je součástí každého nového výtahu nouzová signalizace. Nouzová signalizace zabezpečuje on-line propojení kabiny výtahu s dozorovým centrem pro případ vzniku kritické situace ve výtahu a její okamžité řešení. Jde například o možnost oboustranné komunikace při vyprošťování uvízlé osoby. Operátor je připraven, než se dostaví zásahová jednotka, s osobou uvízlou ve výtahu vést rozhovor. V době potřebné k vyproštění poskytne psychickou podporu, ale také zabezpečí případnou zdravotní či jinou pomoc.
 
Komunikační kanál, kterým odcházejí data a informace z výtahu do servisního centra, však zůstává většinu času nevyužit. Zdánlivě nelogická souvislost s bezpečností? Řídicí jednotka výtahu – VTA – a datově komunikační zařízení WEBMON zajišťují nouzovou signalizaci výtahu, kterou výtah dle platných technických norem musí obsahovat. V praxi to znamená, že výtah má vlastní SIM kartu s telefonním číslem, stejně jako mobilní telefon, a v daných časových intervalech komunikuje s centrálním pultem. Většinou si „povídají“ o tom, že je vše v pořádku, ale v případě uvíznutí či technických potíží WEBMON okamžitě odesílá zprávu přes GPRS kanál do servisního centra. 
  
Zde se zpráva zpracuje a vyprošťovací jednotka neprodleně vyjíždí k zásahu, neboť nedílnou součástí služeb je následná okamžitá reakce na přijaté poplachové zprávy. K tomuto účelu slouží vlastní mobilní zásahové jednotky. Jde o profesionálně vybavená zásahová vozidla s dvoučlennou uniformovanou ozbrojenou posádku, jejichž úkolem je zajistit neprodlený odborný zásah v objektu, ze kterého systém centralizované ochrany poplachový signál monitoruje, s cílem minimalizovat škody způsobené například neoprávněným vniknutím do střeženého objektu, požárem a podobně.  
 
Je však třeba připomenout, že se nejedná o žádnou ze složek Integrovaného záchranného systému ČR (IZS). Řídící jednotka (VTA) i komunikační zařízení (WEBMON) jsou základní výbavou a součástí dodávky výtahu a jsou zahrnuty i v ceně celého nového resp. rekonstruovaného výtahu. Dodávaný (rekonstruovaný) výtah může být osazen na přání zákazníka čtečkami elektronických klíčů v jednotlivých stanicích a v kabině výtahu. Řízení výtahu lze nakonfigurovat dle požadavků zákazníka, kam může jednotlivý uživatel s výtahem přijet. Z elektrické části výtahu pak lze zpětně vyčíst informace o tom, který majitel elektronického klíče, kdy a kam výtah používal.
  
Princip „Bezpečného domu“ spočívá ve sběru digitálních dat z celého domu (nebo pouze z připojených částí) a v jejich přenosu s využitím již vybudovaného GPRS kanálu nouzové signalizace. Ústředna elektrického zabezpečovacího systému dokáže přes datový kanál nouzové signalizace výtahu podat zprávu o neoprávněném vniknutí do chráněné zóny, vypuknutí požáru nebo úniku plynu. 
  
Aplikací je celá řada
K tomuto již vybudovanému komunikačnímu kanálu lze připojit další zařízení, pomocí nichž můžeme ohlídat celý dům. „PIR“ detektory hlídají, zda nedochází k nedovolenému pohybu v místnosti. „Dveřní kontakt“ zajišťuje určené dveře před otevřením nepovolanou osobou. Přeruší-li se kontakt, zpráva o tom putuje do vyšších řídících center. Neautonomní kouřová čidla detekují množství kouře a varují před požáry (neautonomní neboli nesamostatné se jim říká proto, že jsou součástí systému, který v určených intervalech provádí kontrolu jejich funkčnosti). Součástí zabezpečovacího systému může být i tak zvaný „Life monitor“. Jedná se o přívěšek, který nosí osoba v objektu při sobě (nejčastěji pověšený na krku) a který se při krizové situaci (loupežné přepadení, náhlá zdravotní indispozice aj.) aktivuje stiskem tlačítka nebo vytržením bezpečnostní pojistky. Life monitor nejspíše využijí hlavně senioři a osoby žijící v domácnosti osamoceně či lidé zdravotně postižení. 
 
S pomocí dalších zařízení lze odečítat data z digitálních měřících přístrojů (voda, teplo), což umožňuje získat tyto informace bez vstupu neznámé osoby do bytu, a je tak prevencí proti podvodům nebo krádežím v bytech. Můžete sledovat technický stav výtahu a evidovat provedené revize a opravy. Pokud máte v domě problém s nadměrným využíváním výtahu (nezbedné děti jej často využívají k ukrácení dlouhé chvíle) a nebo máte pocit nespravedlnosti při rozúčtování nákladů, „Bezpečný dům“ dokáže sbírat informace i o uskutečněných jízdách. Po domě se vám často pohybují cizí osoby a sousedé nezamykají dveře? I zde lze navolit systém oprávněných vstupů a evidence.
  
Pro ilustraci si lze celý systém představit jako nervový systém lidského těla. Jednotlivá zařízení, která detekují stav – čidla a detektory (nervová zakončení), jsou napojena na elektronickou ústřednu zabezpečovacího zařízení. Ústředna je dále připojena k radiovému uzlu, přes nějž se impulsy dostávají do sériové šachty (míchy) a dále do jednotky VTA (mozku), která prostřednictvím jednotky WEBMON (řečové centrum) komunikuje s vnějším světem. 
 
Co se tedy stane, když vypukne požár nebo se stanete obětí loupeže a jste obyvateli Bezpečného domu? Detektor nebo aktivovaný Life monitor vyšle zprávu o stavu nouze. Tato informace je prostřednictvím komunikačního zařízení WEBMON a řídící jednotky VTA vyslána v podobě signálu bezdrátově do sítě mobilního operátora. Operátor rozešle upozornění do vámi předem definovaných míst – na pult centralizované ochrany, služebnu Policie ČR, případně do integrovaného systému příslušné záchranné služby a na další požadovaná telefonní čísla (například rodinnému příslušníkovi). Záchrana tedy přijede bez časové prodlevy i v případě, že jste sami a nejste schopni přivolat pomoc telefonicky či jinak.
  
Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra,
tel.: 974833217, E-mail:
sekropk@mvcr.cz
  


Odbor prevence kriminality, 27.3.2009

vytisknout  e-mailem