Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Daphne III

Informace k největšímu komunitárnímu programu EU zaměřenému na boj proti násilí 

EU DAPHNE je největším komunitárním programem zaměřený na boj proti násilí, který je propojen s příslušnými regionálními politikami. DAPHNE III, již třetí fáze programu, byl vyhlášen Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 779/2007/ES ze dne 20. června 2007 jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“. Finanční prostředky jsou určeny na prevenci proti všem formám násilí a podporu obětí ohrožených skupin – dětí, mládeže a žen. Do působnosti programu spadá rovněž pomoc obětem u svědkům domácího násilí.
 
V září 2011 byl výborem Daphne III schválen pracovní plán na rok 2012, rozpočet programu Daphne III na rok 2012 a také nová procedurální pravidla. Důraz bude kladen rovněž na podporu, zavádění a rozšiřování evropského jednotného čísla 116 000 a přímé granty pro rychlé výstražné mechanismy pro pohřešované děti.
 
Délka projektu: 2007 – 2013
Celkový rozpočet: € 116, 8 mil. (pro rok 2012: EUR 17 955 000)
Cílová skupina žadatelů: výzkumná centra, regionální a místní úřady, univerzity a další školská zařízení, sociální pracovníci, lékaři a zdravotníci, nestátní neziskové organizace, soukromé i veřejné instituce
 
Priority projektů na rok 2012:
 • Práva obětí násilí
 • Násilí ve vztahu k bolestivým praktikám
 • Děti jako oběti a pachatelé násilí
 • Intervenční programy pro pachatele
 • Vzdělávací programy pro odborníky, kteří jsou v kontaktu s oběťmi
 • Zmocňování/posílení (empowerment) na základní úrovni
 
Typy grantů:
 1. Akční granty na specifické mezinárodní projekty v unijním zájmu:
  EUR 11 355 000
 2. Operační granty k podpoře roční programů NNO či jiných subjektů
  EUR 1 000 000
 3. Operační granty k podpoře NNO zmocněné k provozu linky 116 000 pro pohřešované děti
  EUR 3 000 000
 4. Akční granty podle čl. 168 implementačních pravidel
  EUR 600 000
 5. Specifické akce iniciované EK
  EUR 2 000 000
 
Ad 1)
výzva na předkládání projektů na čerpání akčních grantů nižších než € 75.000 musí být EU kofinancován 80% přípustných nákladů, délka trvání projektu 24 měsíců
 
Předběžný časový harmonogram
Zveřejnění výzvy na webu EK
Q4 2011
Uzávěrka podání žádostí
Q1 2012
Závěr Programového výboru
Q2 2012
Rozhodnutí EK
Q2 2012
Závazky a grantové dohody
Q3 2012
Začátek projektu
Q3 2012
 
 
Ad 2)
Operační granty v rámci DAPHNE III mohou být přiznány nestátním neziskovým organizacím (NNO), které vznikly na právním základě jednoho z členských států EU nebo ESVO.
  
Výzva na předkládání projektů na čerpání operačních grantů - EU pokrytí do 80% přípustných nákladů při projektu do EUR 250 000.
 
Předběžný časový harmonogram
Zveřejnění výzvy na webu EK
Q4 2011
Uzávěrka podání žádostí
Q4 2011
Závěr Programového výboru
Q1 2012
Rozhodnutí EK
Q1 2012
Závazky a grantové dohody
Q1 2012
 
Ad 3)
Tyto specifické operační granty jsou zaměřené na podporu NNO ke zřízení a provozu linky 116 000 v jednotlivých zemích EU.
 
Výzva na předkládání projektů na čerpání operačních grantů - EU pokrytí do 80% přípustných nákladů při projektu do EUR 150 000.
 
Předběžný časový harmonogram
Zveřejnění výzvy na webu EK
Q4 2011
Uzávěrka podání žádostí
Q4 2011
Závěr Programového výboru
Q1 2012
Rozhodnutí EK
Q1 2012
Závazky a grantové dohody
Q1 2012
 
Ad 4)
Granty zaměření na řešení přeshraniční kriminality páchané na dětech, zejména budování koordinačních výstražných systémů pro pátrání po pohřešovaných dětech mezi státy EU a zejména ve státech EU, kde takové systémy dosud neexistují. Grant v maxim. výši na projekt je EUR 120 000 v délce 12 měsíců.
 
Ad 5)
Tyto kontrakty EK budou zaměřeny na 2 studie:
 • Studie o finančních dopadech násilí na ženách založená na výzkumu a metodologie s finančními náklady na dopad této formy násilí ve zdravotním, sociálním sytému a pracovním trhu
 • Studie o problémech žen a dětí v průběhu trest.řízení a příklady dobré praxe k eliminaci těchto problémů
Dále pak kontrakty na konferenci k implementaci linky 116 000, další semináře a konference k projektům podpořených v rámci programu Daphne III a aktualizace webu Daphne Toolkit
 
Předběžný časový harmonogram
Zveřejnění výzvy na webu EK
Q4 2012
Uzávěrka podání žádostí
Q1 2013
Závazky a kontrakty
Q2 2013
 
  
Bližší informace a kontakty:
 
informace/ odpovědi/ poradna
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Barbora Holušová
Email: barbora.holusova@mvcr.cz
 
 
Odbor prevence kriminality, 8.12.2011

vytisknout  e-mailem