Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CzechPOINT@office a zápis do Informačního systému evidence obyvatel


 
1. 7. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, a dochází mimo jiné k novelizaci zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Změna legislativy s sebou přináší nové povinnosti pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel - pracovníky krajských úřadů, matričních úřadů, ohlašoven a soudů a požadavky na jejich zaškolení pro práci s prostředím CzechPOINT@office, ve kterém budou zápisy do Informačního Systému Evidence Obyvatel pořizovány.
  
Převážná část prezenčního i distančního vzdělávání probíhá prostřednictvím eGON center krajů a ORP a Institutu pro místní správu Praha. Vše pak probíhá v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernment“, reg. č. CZ.1.04./4.1.00/38.00001.
  
Institut připravil pro eGON centra eLearningový kurz Czech POINT – Evidence obyvatel a ve spolupráci s projektovým týmem Czech POINT poskytoval manažerům vzdělávání a školitelům aktuální informace o připravovaných agendách a jejich zařazení do školícího prostředí EDU. Během posledních dní před uvolněním formulářů pro zápis do ISEO prostřednictvím CzechPOINT@office došlo k výraznějším změnám, proto byl kurz aktualizován a předán eGON centrům pod názvem Czech POINT – Evidence obyvatel II.
 
Zájem o eLearningový kurz ze strany úřadů je enormní, k 9. 7. 2010 evidoval systém LMS ELEV 181 termínů kurzů vypsaných jednotlivými eGON centry a 2190 studujících. Zájem dokresluje i následující graf uvádějící počet přihlášených do kurzů eGovernmentových dovedností v průběhu června 2010.
Odkazy do noveho okna

Zájem o kurzy v eGon centrech

Zájem o kurzy v eGon centrech 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem