Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Czech POINT

CzechPOINT@office

Czech POINT není jen název terminálu státu, kde můžeme získat řadu ověřených výpisů, ale díky své univerzálnosti je i pracovním nástrojem, díky němuž úředníci prostřednictvím aplikace CzechPOINT@office zapisují nové informace a údaje do jiných informačních systémů veřejné správy. Například úředníci, kteří mají na starosti evidenci obyvatel, zapisují do matrik nové aktuální skutečnosti o občanech, dále do matrik soudy zapisují údaje a změny vyplývající z jejich rozhodnutí, např. omezení způsobilosti k právním úkonům, ohlašovny zaznamenávají změny pobytu. Díky vzájemnému propojení se základními registry jsou tyto informace druhý den k dispozici pro všechny zásadní agendy státu, které je pro fungování výkonu veřejné správy potřebují.

Úředníci provádějí konverze mezi papírovou a elektronickou podobou dokumentů, získávají údaje ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy (např. rejstřík trestů či katastr nemovitostí).

Díky CzechPOINT@office a jeho možnosti on-line ověření totožnosti osoby v případě, že občan nahlásí na zastupitelském úřadě ztrátu cestovního dokladu, získá nový pas v mnohem kratší době než dříve.

Součástí Czech POINTu je autentizační informační systém, který mohou využít i informační systémy jiných správců k řízení přístupu svých úředníků při využívání  referenčních údajů základních registrů. Výhodou je, že autentizační systém Czech POINT automaticky aktualizuje oprávnění rolí úředníků v agendách podle stavu údajů v základním Registru práv a povinností.

  

vytisknout  e-mailem