Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Co je ePKP?

Doklad o povolení k pobytu státních příslušníků třetích zemí s biometrickými prvky - ePKP 

I. Co je ePKP

Doklad o povolení k pobytu státních příslušníků třetích zemí s biometrickými prvky - ePKP se vydává cizincům s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky. Tento doklad:

 • prokazuje totožnost držitele;
 • osvědčuje druh povoleného pobytu (právní status) a v případě dlouhodobého pobytu i dobu povoleného pobytu;
 • spolu s platným cestovním dokladem umožňuje držiteli za podmínek stanovených schengenskými předisy pobyt i na území ostatních schengenských států.

  

II. Důvody zavedení ePKP

Od roku 2002 byl v rámci EU připravován nový jednotný vzor dokladu o povolení k pobytu vydávaný členskými státy státním příslušníkům třetích zemí, který by obsahoval biometrické identifikátory (tj. údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů). Výsledkem bylo vydání.

Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí; toto nařízení stanovuje členským státům EU povinnost vydávat tento jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí a stanovuje bezpečnostní prvky a biometrické identifikátory.

Jednotný vzor povolení k pobytu musí obsahovat všechny nezbytné informace a splňovat velmi vysoké technické požadavky zejména v souvislosti s ochranou proti padělání a pozměňování.

Dodržením vysokých standardů bude možné předcházet nedovolenému přistěhovalectví a nedovolenému pobytu a účinně bojovat proti těmto jevům.

V České republice byl první doklad o povolení k pobytu obsahující biometrické identifikátory vydán 4. července 2011.

  

III. Základní technický popis dokladu

Technický popis dokladu
 

Jedná se o polykarbonátovou kartu typu ID 1 o rozměru 54,0±0,75 mm  x  85,6±0,75 mm. Formát, barevné provedení a ochranné prvky jsou jednoznačně dány technickými specifikacemi. K personalizaci dokladu budou sloužit jednotlivá pole pro uvádění údajů k osobě a typu dokladu.

V těle dokladu je obsažen nosič elektronických údajů, bezkontaktní čip.
 

PŘEDNÍ STRANA DOKLADU

 • Pole č. 1:
  Název dokladu - text "POVOLENÍ K POBYTU".

 • Pole č. 2:
  Číslo dokladu - devět numerických znaků v reliéfním provedení.

 • Pole č. 3.1:
  Příjmení a jméno - příjmení a jméno držitele průkazu, velkými písmeny v reliéfním provedení.

 • Pole č. 4.2:
  Platnost do - den skončení platnosti dokladu ve formátu DD.MM.RRRR v reliéfním provedení.

 • Pole č. 5.3:
  Místo a datum vydání - název pracoviště MV ČR (velkými písmeny), které pořídilo biometrické údaje a doklad předalo, datum vydání dokladu ve formátu DD.MM.RRRR.

 • Pole č. 6.4:
  Druh povolení - název druhu povolení k pobytu v českém a anglickém jazyce
  "TRVALÝ POBYT / PERMANENT RESIDENCE"
  "DLOUHODOBÝ POBYT / LONG-TERM RESIDENCE"
  "ZELENÁ KARTA-A / GREEN CARD-A"
  "ZELENÁ KARTA-B / GREEN CARD-B"
  "ZELENÁ KARTA-C / GREEN CARD-C"
  "MODRÁ KARTA EU / BLUE CARD EU"
  "AZYL / REFUGEE STATUS"
  "DOPLŇKOVÁ OCHRANA / SUBSIDIARY PROTECTION"
  Na druhém řádku tohoto pole je uveden příslušný druh pobytu kódem příslušné zpřesňující podkategorie, na tomto řádku může být rovněž kromě kódu uveden text "REZIDENT-ES".

 • Pole č. 7.5-9:
  Poznámky - toto pole je tvořeno celkem třemi řádky. Může zde být vyznačena skutečnost, že držitelem je "BÝVALÝ DRŽITEL MODRÉ KARTY EU", dále zde může být uvedeno rodné číslo držitele průkazu v běžném formátu s lomítkem před koncovkou a rovněž je v této části dokladu vyznačena skutečnost týkající se změněné právní způsobilosti držitele, a to buď textem "OMEZENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM" nebo textem "ZBAVENÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁVNÍM ÚKONŮM".

 • Pole č. 8:
  Podpis držitele - pole obsahuje digitalizovaný podpis držitele tak, jak byl uveden na protokolu o pořízení biometrických údajů.

 • Pole č. 8a:
  Název dokladu v cizím jazyce - fixní text "RESIDENCE PERMIT".

 • Pole č. 9:
  Státní znak - obraz státního znaku je obsažen v podkladovém tisku karty.

 • Pole č. 13:
  Opticky proměnlivý ukazatel - přes pravý horní roh fotografie držitele je umístěn opticky proměnlivý prvek, který je jedním z bezpečnostních prvků dokladu. Jedná se o transparentní kinegram v jednotném provedení podle vzoru EU.

 • Pole č. 12:
  Zkratka vydávajícího státu - "CZE" - platná mezinárodní zkratka názvu České republiky.

 • Pole č. 14:
  Fotografie držitele - grafická data ve specifikované kvalitě.

 • Pole č. 17:
  Symbol elektronického dokladu - v opticky proměnlivém provedení.
   

ZADNÍ STRANA DOKLADU

Zadní strana dokladu je tvořena dvěma hlavními oddíly, z nichž pole č. 15/16 obsahuje údaje o datu a místu narození držitele, dále o jeho pohlaví, státní příslušnosti a adrese pobytu na území ČR. Druhý oddíl 10/11 je zaplněn strojově čitelnou zónou, která obsahuje údaje sloužící k základní identifikaci držitele v digitalizované podobě.

 • Pole č. 15/16:
  Datum a místo narození - v prvním řádku je uvedeno datum narození držitele ve formátu DD.MM.RRRR v reliéfním provedení. Místo narození je uvedeno celým názvem a dále je na řádku uvedena mezinárodně platná třípísmenná zkratka státu narození.
  Pohlaví - údaj F/M/X, v reliéfním provedení.
  Státní příslušnost - mezinárodně platná třípísmenná zkratka státu, jehož je držitel státním příslušníkem, v reliéfním provedení.
  Poznámky - platná adresa pobytu držitele dokladu na území ČR.

 • Pole č. 10/11:
  Strojově čitelná zóna - MRZ

  


Odbor azylové a migrační politiky, 1. listopadu 2019

vytisknout  e-mailem