Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Listopad 2019 

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor prevence kriminality

Tisková zpráva

Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality 28. listopadu 2019

28. listopadu 2019 se v budově Ministerstva vnitra v Praze konalo sedmé letošní zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK).

V úvodu jednání členové RVPPK projednali a schválili návrh Komise RVPPK pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na přidělení dotací v rámci 2. kola tohoto programu pro rok 2019. Na základě jejich schválení bude návrh předložen ministru vnitra ke konečnému schválení.

Poté zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí seznámila zúčastněné s implementací Systému včasné intervence do systému práce OSPOD, která by měla být realizována v průběhu příštích dvou let.

Druhá zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí představila členům oblast prevence kriminality v rámci sociálních služeb. V krátkosti popsala služby sociální prevence a rozsah jejich financování. Nad rámec také připomněla další služby, které také pomáhají předcházet trestné činnosti.

Zástupce Institutu pro kriminologii a sociální prevenci představil výsledky výzkumu zaměřeného na oblast rodinných skupinových konferencí, na jehož základě je tyto možno považovat za vhodnou alternativu k již existujícím opatřením v rámci justice nad mládeží.

Zástupkyně Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti seznámila účastníky se situací v oblasti nelegálních drog a hazardního hraní se zdůrazněním na děti a mladistvé. Prezentace byla zaměřena zejména na oblast užívání návykových látek, trávení času na internetu, hraní her a sociální sítě, hraní her o peníze a prevenci. Představeny byly výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách i výsledky dalších realizovaných studií.

Zástupkyně Institutu pro kriminologii a sociální prevenci představila výsledky výzkumu Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky, který byl financovaný z Programu bezpečnostního výzkumu s identifikačním kódem VI20172019053. Výstupem výzkumu je metodika sběru dat, kterou pilotně otestovali ve dvou krajích. Metodika je v současné době předána Policejnímu prezidium ČR a jedná se o jejím zavedení do stávajícího systému evidence statistických dat v rámci policie.

Přílohy:

  1. Prezentace Implementace Systému včasné intervence do systému práce OSPOD – MPSV
  2. Prezentace Prevence kriminality v rámci sociálních služeb – MPSV
  3. Prezentace Využívání rodinných skupinových konferencí – IKSP
  4. Prezentace Situace v oblasti nelegálních drog a hazardního hraní se zdůrazněním na situaci mezi dětmi a mladistvými – NMSPZ
  5. Prezentace Sekundární drogová kriminalita – IKSP

Kontakt:
odbor prevence kriminality MVČR, opk@mvcr.cz, tel.: +420 974 832 255

vytisknout  e-mailem