Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestování po EU/Schengenu

English English

Občan EU

Každý občan členského státu EU se může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 21 Smlouvy o fungování EU, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států".

Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Občan EU může cestovat po území EU na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území jejich domovského státu či státu, kde pobývají.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad země, která váš cestovní doklad vydala, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do země, která doklad vydala.

Pro pobyt v ostatních členských státech EU nepotřebuje občan EU žádné povolení, nicméně každý členský stát má stanovena pravidla týkající se ohlašovací povinnosti/registrace občana EU po příjezdu na území, které je nutno ověřit u zastupitelského úřadu daného státu, pokud na jeho území hodláte přechodně pobývat. Jejich seznam naleznete zde.

 


Odbor azylové a migrační politiky, 21. prosince 2015

vytisknout  e-mailem