Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Česko získalo od Evropské komise další finanční podporu na zvládání následků migrační vlny způsobené ruskou agresí na Ukrajině

České republice se podařilo získat již druhou mimořádnou pomoc z Azylového, migračního a integračního fondu. Nyní Česká republika obdržela 652 mil. korun. Spolu s první mimořádnou pomocí činí jen podpora z tohoto zdroje již více než 1,3 mld. Kč. Česko je po Polsku druhým členským státem, který obdržel takto vysokou míru této podpory. 

 

Ministerstvu vnitra se navíc podařilo vyjednat výhodné podmínky pro využití této podpory spočívající ve výrazném snížení administrativní zátěže. Finanční prostředky jsou Evropskou komisí vypláceny v rámci režimu tzv. financování nespojeného s výdaji. Finanční prostředky budou využity zejména jako kompenzace nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním následné pomoci ukrajinským uprchlíkům.

Vedle této mimořádné pomoci řídí ministerstvo vnitra Operační program AMIF, který je též hrazen z rozpočtu EU. Z peněz Operačního programu AMIF bude mimo jiné realizována výuka českého jazyka, poskytování poradenství a pomoc s řešením životních situací. Další významnou oblastí je podpora návratové politiky, tedy zajištění důstojného odjezdu pro osoby, které již nemají v ČR pobývat. Mezi další podporované aktivity patří zajištění kvalitního informování cizinců o jejich právech a povinnostech, např. prostřednictvím speciálního call centra Ministerstva vnitra, či projekty na obnovu infrastruktury Správy uprchlických zařízení.


Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations
 

spolufin.jpg

vytisknout  e-mailem